Fakulta stavební VUT v Brně rozšířila a zrekonstruovala svůj areál

1000047 603201579713541 1950694861 nFakulta stavební VUT v Brně se po řadě let drobných či větších rekonstrukcí a po dostavbě některých objektů dočkala po takřka čtvrtstoletí konečné podoby svého areálu. Celkové výdaje na stavbu činily téměř 420, 5 mil. korun, z toho 85 % bylo hrazeno z prostředků EU, zbytek hradilo VUT v Brně ze svých zdrojů.

„Fakulta stavební byla zakládající fakultou České vysoké školy technické Františka Josefa I v Brně v roce 1899. Do roku 1911 sídlila na různých místech Brna. V roce 1911 byla otevřena nová budova školy na ulici Veveří, kam se umístila skoro celá technika, včetně Fakulty stavební. V roce 1951 převzala všechny budovy Vojenská akademie Antonína Zápotockého a Fakulta stavební pak až do roku 1992 měla katedry na různých místech v Brně. Dostavbu areálu Fakulty stavební považuji za současné završení všech fází rekonstrukcí, které byly po roce 1989 postupně prováděny," uvedl rektor VUT v Brně Karel Rais.

Dostavba a rekonstrukce areálu FAST VUT v Brně umožnila zejména vybudování nových prostor pro studenty doktorských studijních programů, dále se podařilo zvýšit počet učeben a zkvalitnit výuku z pohledu akustických parametrů ve velkých učebnách a provést jejich digitalizaci. Nyní se dokončuje rekonstrukce Auly Žižkova – největší učebny FAST s kapacitou 200 studentů. Vybudována byla, kromě jiného, například i dílčí část železniční koleje a jeřábové dráhy pro účely výuky a výzkumu v oblasti železničních staveb a geodézie.

„Právě dokončená dostavba a rekonstrukce areálu, o kterou fakulta dlouhou dobu usilovala, vytvoří důstojné prostředí pro studenty i pro pedagogy v rámci výuky i výzkumu. Věřím, že tyto nové podmínky umožní ještě větší dynamiku rozvoje fakulty, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. V rámci rekonstrukce byl důraz kladen zejména na nově vzniklé studijní programy zaměřené na architekturu. Současně bylo nezbytné revitalizovat venkovní prostory, včetně rozvodů inženýrských sítí v areálech Veveří a Žižkova, které nebyly od převzetí areálu po VAAZ opravovány a byly v havarijním stavu. Jsem si jist, že veškeré vložené peníze byly investovány adekvátně a jejich návratnost se projeví ve zvýšení konkurence schopnosti fakulty ve všech oblastech," doplnil děkan Fakulty stavební Rostislav Drochytka.

Nejvýznamnější akcí byla komplexní rekonstrukce objektu Rybkova včetně nadzemního propojení s objektem B areálu Veveří – spojovací lávka získala 3. cenu v soutěži Stavba roku 2012. V objektu Rybkova, v tzv. pavilonu R, jsou vybudovány prostory pro studenty doktorských studijních programů, Vzniklo tak pro ně odpovídající pracovní prostředí pro studijní a výzkumné aktivity. Nové prostory budou sloužit také hostujícím doktorandům a zahraničním učitelům, kteří přijíždějí na FAST v rámci programů zaměřených na výuku i výzkum a zvyšují kvalitu na VUT. V objektu byla vybudována velkokapacitní učebna vybavená speciálně pro studijní obor Ústavu stavební ekonomiky a řízení Fakulty stavební.

Horní terasy na objektu budou sloužit pro výuku studentů v oboru Geodézie a kartografie pro speciální měření, např. měření dlouhých vzdáleností, které umožňují volné výhledy do ulice Veveří. V rámci akce byla otevřena nová menza a restaurace, což vyřešilo letitou tíživou situaci nízké kapacity bývalého stravovacího zařízení na fakultě. V nové menze se zvýšil komfort i kapacita pro stravování studentů, učitelů a VUT v Brně nabídlo dokonce možnost stravování široké veřejnosti, a to i o víkendech, protože je do prostor restaurace umožněn přímý vstup z ulice Rybkova.

Dále bylo třeba rekonstruovat objekt E2, který fakulta převzala po Vojenské akademii, opravit všechny střechy na historických budovách a rekonstruovat venkovní plochy v areálu. Nezanedbatelná je i výstavba parkovacího domu pro 129 automobilů v areálu Žižkova a rozšíření ploch Knihovnického a informačního centra FAST, které slouží studentům VUT v Brně.

Fakulta stavební je v současnosti největší fakultou VUT v Brně s nejvyšším počtem studentů. V akademickém roce 2012/13 studuje na FAST celkem 6523 studentů, z toho 4450 bakalářů, 1654 magistrů a 419 doktorandů.

Text: tz, foto:  archív VUT