Bezpečnost ve městě je pro strážníky prvořadá

policieMinimalizovat rizika spojená s odhozenými aplikačními pomůckami je jednou z běžných iniciativ brněnských strážníků. Cílem je chránit nejen místní obyvatele, ale také zvířata, která by se mohla o nebezpečný odpad poranit. V úterý 26. března proto spojily síly na čtyři desítky strážníků, kteří systematicky sbírali jehly napříč celým městem.


Lokality, které jsou stálicemi co do počtu nálezů

Brněnští strážníci organizují akci s názvem Jehla už desítky let. Za úterý se jim podařilo z chodníků, parků, houští či různých zákoutí odstranit 284 injekčních stříkaček. Nejvíce odhozených jehel posbírali strážníci v Tkalcovské ulici, a to 83 kusů. Na Svitavském nábřeží jich našli 35 a z Podnásepní ulice uklidili 34 injekčních stříkaček. Z Křídlovické ulice jich pak odstranili 18. Aplikační pomůcky odhalily hlídky městské policie také v Králově Poli, Židenicích nebo Líšni.
„Opakovaně monitorujeme veřejná místa, kde se aplikační pomůcky vyskytují nejčastěji. Přestože městská policie nemůže ze zákona drogovou kriminalitu prošetřovat, považujeme sběr jehel za důležitou součást snah o bezpečnější a čistší město,“ vysvětluje Luboš Oprchal, ředitel MP Brno.Jak šel čas, aneb něco málo ze statistik

Oproti roku 2020, kdy se celkové číslo posbíraných injekčních stříkaček vyhouplo až na historicky nejvyšší hodnotu 4879, se situace zlepšila. V roce 2021 už jich bylo o zhruba šest set padesát méně. Největší propad v číslech zaznamenala Městská policie Brno v roce 2022, kdy strážníci sesbírali celkem 1154 jehel, přestože intenzita jejich aktivit se nijak nesnížila. Tento výrazný pokles však nevydržel příliš dlouho a v průběhu loňského roku začal počet odhozených aplikačních pomůcek stoupat. Konečný počet se vyšplhal na 2814. 


Návod, jak postupovat v případě nalezené aplikační pomůcky

Strážníci veřejnosti opakovaně vštěpují, že nejdůležitější je, myslet především na své zdraví. Upozorňují proto, že je velmi nebezpečné sbírat infekční materiál holýma rukama. Dospělým, kteří by měli odvahu nalezenou aplikační pomůcku odstranit, strážníci doporučují uchopit ji přinejmenším do papírového kapesníku nebo ještě lépe, použít pinzetu. Pomocí ní pak mohou jehlu velmi opatrně přemístí například do plastové láhve, zajistit ji uzávěrem a vyhodit do komunálního odpadu.

„Lidé se mohou telefonicky obracet také na nejbližší služebnu městské policie. Strážníci totiž disponují speciálními ochrannými pomůckami. Kromě toho, že jehlu odklidí, rovnou ji přepraví k odborné likvidaci,“ říká Radek Hála, vedoucí revíru Střed.

Strážníkům velmi pomáhá, pokud na ně nálezce počká a aplikační pomůcku jim ukáže. Eliminuje se tím možnost, že hlídka městské policie jehlu v mnohdy nepřehledném terénu a bez bližších informací nenajde.

(ms)