DPMB opraví v létě tramvajové tratě za necelých sto milionů korun

str.3Dva měsíce prázdnin, kdy je intenzita individuální i městské hromadné dopravy nižší, každoročně využívá Dopravní podnik města Brna i jiné instituce k rekonstrukcím a opravám infrastruktury (povrch vozovky, tramvajová trať, kanalizace apod.) Také letos čeká cestující kvůli opravám několik výluk a změn v prázdninových jízdních řádech.

Dlouhodobé výluky během letních měsíců doplní ještě několik krátkých výluk víkendových. O všech výlukách jsou vždy cestující dopředu informováni prostřednictvím výlukových jízdních řádů, plánků na webových stránkách www.dpmb.cz nebo službou Newsletter, do které se mohou přihlásit rovněž na webu DPMB. 

Výluka tramvají v ulici Žabovřeské: 30. 6. – 22. 8.

Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati bude od 30. června do 22. srpna vyloučena tramvajová doprava v úseku Pisárky – Vozovna Komín. Opravovat se budou koleje mezi zastávkou Bráfova a kolejovým trojúhelníkem u vozovny Komín, oprava zahrnuje i rekonstrukci mostu přes ulici Žabovřeská a přeložku napájecích kabelů. Oprava trati skončí v místě, kde by měla navazovat budoucí stavba velkého městského okruhu Žabovřeská, a celkové náklady jsou 47 milionů korun.
Tramvajová linka 1 pojede pouze v úseku Řečkovice – Pisárky (nástupní zastávkou do centra je Lipová). Tramvajová linka x3 pojede pouze v úseku Dětská nemocnice – Česká a dále bude odkloněna do zastávky Komenského náměstí. Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou tramvajovou linkou x14 vedenou po trase Bystrc, Ečerova – Vozovna Komín – Tábor – Česká – Šilingrovo náměstí – Hlavní nádraží – Zvonařka a mimořádnou autobusovou linkou x44 vedenou po trase Vozovna Komín – Bráfova – Pisárky – Lipová – Mendlovo náměstí.

Výluka tramvají do Komárova: 30. 6. – 29. 8.

Z důvodu opravy tramvajové tratě bude od 30. června do 29. srpna vyloučena tramvajová doprava do Komárova. V úseku od Zvonařky až k zastávce Svatopetrská budou kompletně vyměněny koleje a následně položíme nový asfaltový povrch v celé šíři ulice.
Tramvajová linka 12 pojede pouze v úseku Technologický park – Zvonařka. Autobusové linky 40, 48, 67 a N95 pojedou mezi zastávkami Úzká a Komárov obousměrně ulicí Plotní, čímž vynechají zastávky Kovářská a Svatopetrská. Na odklonové trase obslouží navíc v obou směrech zastávky Železniční a Konopná. Zastávka Zvonařka bude přeložena do ulice Plotní. Výše uvedené linky 40, 48 a 67 budou v úseku Úzká – Komárov doplněny mimořádnou autobusovou linkou x12. Upozorňujeme cestující, že přestup z tramvají linky 12 na autobusy linek x12, 40 a 48, 67 ve směru do Komárova bude možný pouze v zastávce Úzká.

Výluka trolejbusů na Vaňkově náměstí: 30. 6. – 31. 8.

Z důvodu výstavby kruhového objezdu bude od 30. června do konce srpna omezena doprava na Vaňkově náměstí. Trolejbusy na linkách 35, 38 a 39 budou po dobu výluky nahrazeny v plném rozsahu autobusy, které budou ve směru na Barvičovu a zpět objíždět vyloučený úsek přilehlými ulicemi. Z toho důvodu dojde k přeložení zastávek Vaňkovo náměstí a Žlutý kopec.

Výluka trolejbusů z Mendlova náměstí po Novolíšeňskou: 30. 6. – 27. 7.

Z důvodu rekonstrukce napájecích kabelů v ulici Karlově, opravě vozovky v ulici Úvoz a Provazníkova a odstranění havárie kanalizace v křižovatce Lesnická – Provazníkova bude od 30. června do 27. července vyloučena trolejbusová doprava z Mendlova náměstí po Novolíšeňskou. Trolejbusové linky 25 a 26 pojedou pouze v úseku Osová (resp. Kamenný vrch) – Mendlovo náměstí. Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou x27 vedenou po trase Mendlovo náměstí – Česká – Konečného náměstí – Pionýrská – Tomkovo náměstí – Stará osada – Pálavské náměstí – Novolíšeňská.

(tz)