Jaké je Brno z cyklistického sedla? Zapojte se do cykloankety

cykloanketaNová městská anketa je tu a zdvihá pro Brno palčivé téma – cykloinfrastrukturu. Jaká místa lidé vnímají jako nejméně bezpečná a kde se jim naopak jezdí dobře? Používají kolo či podobný prostředek k jízdě do práce nebo spíš k rekreaci? A mění svoje návyky podle počasí nebo roční doby? Všechny tyto informace pomohou Brnu při tvorbě nové městské cyklostrategie. Anketa je do 5. května přístupná na webu https://ankety.damenavas.cz/w/cykloanketa

Cykloanketa je otevřená všem zájemcům a zájemkyním (není třeba mít trvalé bydliště v Brně nebo účet na Brno iD, stačí se prokliknout na web https://ankety.damenavas.cz/w/cykloanketa). Zároveň se v ní mohou vyjádřit i ti, kdo na kole (či obdobných prostředcích, jako jsou koloběžky, monowheely apod.) nejezdí. Nová cyklostrategie totiž může svými opatřeními přispět i ke snížení jejich obav či bariér.

„Uvědomujeme si, že podmínky pro jízdu na kole nejsou v Brně ideální. Každý rok se sice daří zavést nějaká nová cykloopatření, ale rádi bychom směřovali do stavu, kdy bude cyklistická doprava bezpečná a dostupná všem. Ať už proto, že jde o způsob dopravy přívětivý k životnímu prostředí, nebo proto, že pomáhá odlehčit komunikacím přetíženým individuální automobilovou dopravou, či proto, že si jízdou na kole zlepšujeme svou vlastní fyzičku a zdravotní stav. Začínáme proto s přípravou nové Cyklostrategie města Brna, která detailně stanoví, jak tady vytvořit bezpečnější a příjemnější prostředí pro pohyb na kole," uvedl radní města Brna pro dopravu Petr Kratochvíl.

Cykloanketa je přístupná od 4. března do 5. května 2024. Vyplnění zabere nejméně 15 minut, v závislosti na pečlivosti a šíři odpovědí. Součástí jsou i pocitové mapy, kde se dají přesně zaznačit místa, která dotazovaný/dotazovaná považuje z hlediska cyklodopravy za problematická, nebo naopak za bezpečná. Z tohoto důvodu je lepší anketu vyplňovat na počítači, kde bude práce s mapami pohodlnější a přehlednější.

„Jde o první anketu na speciální nově zřízené platformě. Tento nástroj lidem jednoduše dovolí sdílet s námi svoje názory a zkušenosti. Cenná data můžeme využít jako podklad pro tvorbu různých dokumentů či zpětnou vazbu a vyhodnocení projektů a jejich dopadu. Zároveň jde pro nás o rychlý exkurz do veřejného mínění, byť samozřejmě nelze anketu zaměňovat s reprezentativním sociologickým průzkumem," podotkl radní města Brna pro participaci Petr Bořecký.

Výsledky ankety budou prezentovány v létě.

(mmb)