Rok 2023 v číslech jihomoravských záchranářů = 108 393 výjezdů

izsJde o mírný pokles, v roce 2022 jich bylo 110 178. Což je ale počet bez tzv. sekundárů, tedy transportů mezi zdravotnickými zařízeními. Pokud bychom přičetli i toto číslo, pak je výsledek 112 411 (113 883 předloni) za 365 dní.  Pacientů, které Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje (ZZS JMK), v roce 2023 ošetřila,  bylo 96 517, předloni 99 689. Třetí kategorií jsou události, těch vloni zaznamenali 95 323, v roce 2022 pak 98 584. Rozdíl mezi událostí a výjezdem je ten, že k jedné události může být vysláno i více vozů a ošetřen pak může být jeden nebo více pacientů. Proto se tyto údaje (událost/výjezd/pacient) liší. Ve srovnání s předloňským rokem došlo k poklesu, i pokud jde o přijatá tísňová volání. Bylo jich 198 188, v roce 2022  jich evidovali 276 268.

Mírné snížení počtu výjezdů, resp. událostí připisujeme hned několika faktorům. Jednak několik měsíců fungovala v rámci naší organizace tzv. dopravní zdravotní služba, sanitka určená pro převoz pacientů s nejnižším stupněm naléhavosti, tyto výjezdy nejsou v celkovém počtu zahrnuty. V roce 2022 ještě „dobíhalo" covidové období, jižní Moravu navíc postihla epidemie, pokud jde o onemocnění dýchacích cest a na trhu nebyl dostatek léků. V roce 2022 jsme také nově ošetřovali ukrajinské pacienty, kteří již nyní mají svoje praktické lékaře a neobracejí se na nás v takové míře. Významnější pokles počtu hovorů je způsoben i tím, že celou řadu z nich dokáží naši operátoři vyřešit radou a není nutný výjezd posádky. No a věřme, že pokles může být způsoben i lepší disciplínou lidí, kteří věnují větší pozornost prevenci. A také vnímají naši snahu o edukaci a snaží se před zavoláním na tísňovou linku vyhodnotit, zda je opravdu nutné kontaktovat přímo nás, nebo mohou volit primární péči, jako je praktik či pohotovost.

Stejně jako v roce 2022 také v roce 2023 měli jihomoravští záchranáři každý den v ostrém provozu k dispozici 55 výjezdových skupin. Co se ovšem změnilo, je počet základen, jedna přibyla, a to v Miroslavi na Znojemsku. Takže jich teď i s leteckou záchrankou mají 24.

Nejčastěji jezdily posádky ZŹS JMK k pacientům s interními a neurologickými diagnózami, konkrétně šlo především o dušnost, slabosti, různé typy bolestí či kolapsy. Dále ošetřovali úrazy, včetně těch, které vznikly důsledkem dopravních nehod. Pomáhali také například při porodech, intoxikacích či dekompenzaci psychiatrických stavů.

„Navýšení evidujeme, pokud jde o úrazy, dopravní nehody, psychózy a tzv. škodlivá požití, tedy zhoršení zdravotního stavu v souvislosti s návykovými látkami," říká ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová. „Naopak ve většině klíčových kategorií jsme zaznamenali pokles."

K výše uvedenému nabízí srovnání, v závorce vždy bude údaj z roku 2022: Úrazů jihomoravští záchranáři v roce 2023 ošetřili 20 848 (19 731), další významný nárůst pak evidují u dopravních nehod. Těch, které vyžadovaly jejichasistenci, bylo 4129 (3 781). O dobrém trendu bohužel nesvědčí ani údaje, pokud jde o poškození zdraví po požití návykových látek, jako jsou drogy či alkohol. Zde je nárůst na 2804 (2 665). A stejně tak budou hovořit o pacientech s psychózami, minulý rok jich měli v péči už 5056 (4 923).

Naopak ubylo pacientů s cévní mozkovou příhodou 2605 (2 626), resuscitací jsme provedli 715 (755). Pokles zaznamenali také v kolonce „infarkt", ošetřili jsme 764 (845) pacientů.

Počet mimořádných událostí se oproti roku 2022, kdy jich bylo 11, zvedl. V roce 2023 jich náš dispečink aktivoval 20 (19 x I. stupeň, 1 x II. stupeň). Nejzávažnější z nich byla v červenci kolize dvou autobusů na dálnici D2 nedaleko Brna, záchranáři ošetřili 76 pacientů, jeden člověk zemřel ještě před příjezdem zdravotníků.

Vrtulník v loňském roce vzlétnul v 836 případech (předloni 861), z toho nočních akcí bylo 171. Ve 110 případech se jednalo o výpomoc jinému kraji. Důvodem vzletu byl předpoklad směřování pacientů k tzv. centrové péči (traumacentra, kardiocentra či popáleninová centra), nedostupnost pozemní výjezdové skupiny a dále například špatně přístupný terén či potřeba šetrného transportu.

Bez zajímavosti není ani práce Týmu specializovaných činností, eviduje 338 událostí. Tým má k dispozici tyto typy vozidel: velkokapacitní sanitku pro události s vyšším počtem pacientů, bariatrické vozidlo (pro pacienty s výraznou nadváhou), terénní vůz určený do hůře přístupných oblastí (chatové osady, přehrady, les) a sanitku pro pacienty na tzv. mimotělním oběhu a kontrapulzaci, který se v případě potřeby může použít i pro pacienty s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc.

Tým inspektorů provozu se kromě jiného věnuje i převozu orgánů a transplantačního týmu, v rámci této činnosti uskutečnil v roce 2023 sedm desítek těchto výjezdů, stejně jako v roce 2022.

Plyšových pejsků Defíků záchranáři rozdali 1 435. Vozí je v sanitkách pro nemocné a zraněné děti, aby zmírnil jejich útrapy. Přičemž pacientů do 18 let v roce 2023 ošetřili 7 514.

„Pokles počtu událostí pro nás nebyl zase až takovým překvapením, čísla jsme průběžně sledovali celý rok, pokud bychom jej opravdu kromě jiného mohli připisovat i tomu, že lidé se snaží více přebírat zodpovědnost za své zdraví ve smyslu prevence či využívání primární péče, pak by to bylo skvělé. Pořád se ale pohybujeme ve vysokých číslech. Budování dalších a dalších základen ZZS zcela jistě není řešením, důležité je nastavení funkčního systému zdravotní péče a změna myšlení našich pacientů, myslím v tom nejlepším slova smyslu, kdy to pro všechny zúčastněné strany bude přínosem," uzavírá Hana Albrechtová.