Brno chce vrátit nábytek do vily Tugendhat

tugendhatMěsto usiluje o navrácení originálních kusů nábytků do světoznámé vily Tugendhat, kterou Brno v r. 2012 zrestaurovalo a znovuotevřelo laické i odborné veřejnosti. Jedná se o čtyři kusy nábytku – příborník, lavice, stolek a křeslo, které jsou v současnosti uloženy v depozitáři Moravské galerie v Brně. Cena těchto kusů je znaleckým posudkem a na základě odhadu aukční síně Dorotheum ve Vídni stanovena na částku 275 000,00 euro. Záměr na znovunavrácení originálního nábytku projednala rada města ve středu 11. června 2014.

Součástí materiálu je také příprava na podání žádosti o dotaci z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, který doporučilo Ministerstvo kultury ČR, v rámci něhož lze žádat na výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu. Finanční příspěvek může být až do výše 50 %. Podporu přislíbilo také partnerské město Vídeň.

„Město Brno udělá maximum proto, abychom získali potřebný poloviční příspěvek na odkup čtyř kusů nábytku do vlastnictví města Brna. Cílem je nejenom vrátit originály do vily Tugendhat, ale zrestaurované je nabídnout jako další atraktivní bod prohlídky široké veřejnosti," řekl primátor města Brna Roman Onderka, který zároveň poděkoval primátorovi města Vídeň Michaelu Häuplovi za podporu.

Ve věci odkupu se v roce 2011 na statutární město Brno obrátila Daniela Hammer - Tugendhatová s nabídkou na odprodej originálních kusů nábytku z vily Tugendhat, navržených Miesem van der Rohe, a to 4 ks nábytku, restituovaného dne 3. 7. 2006. Nábytek, který byl prohlášený za kulturní památku. Dopisem ze dne 7. května 2014, adresovaným primátorovi statutárního města Brna, byla prof. dr. Danielou Hammer – Tugendhatovou potvrzena nabídka k odkoupení uvedeného nábytku. Prof. dr. Daniela Hammer - Tugendhatová zastupuje další dva dědice. Dědicové potvrzují, že akceptují za všechny čtyři kusy nábytku kupní cenu celkem ve výši 275 000,00 euro, pokud bude uzavřena koupě městem Brnem do konce roku 2014.

Jedná se o následující kusy nábytku:
• buffet (příborník) – dřevo bíle lakované, kouřové opaxitové sklo, chromovaná trubka;
• lavice – dřevo bíle lakované (původně před onyxovou stěnou);
• coffee table (stolek) – chromovaná pásová ocel, sklo;
• chaise longue (křeslo) – chromovaná trubka, samet, kůže.

Text: red, foto: Dominika Dvořáková