Tým zdravotníků se cvičil na mezní situace

rudiceZačátkem října se v Rudici na Blanensku uskutečnilo speciální cvičení za účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a zahraničního člena Světové zdravotnické organizace - WHO. Cílem bylo ověřit připravenost a koordinaci týmu v simulovaných situacích, jako je například zemětřesení. Při tomto cvičení se nacvičovala triáž - rozřazování pacientů podle závažnosti zranění. Scénáře zahrnovaly různá zranění od otevřených zlomenin po popáleniny, a dokonce i simulovaný porod.

Rudické cvičiště bylo přizpůsobeno jako stanové městečko s různými ambulancemi vycházejícími z centrálního šapitó. "V reálných podmínkách máme různé možnosti, záleží na dostupném prostoru. V Rudici jsme měli optimální variantu s centrálním šapitem a připojenými stany. Jsme také vybaveni pro ošetření infekčních pacientů, což zdůraznila pandemie koronaviru," říká vedoucí EMT doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D.

Důležitým aspektem těchto cvičení je kooperace mezi lékařským a logistickým týmem, a proto se pravidelně opakují. Cílem EMT CZ je získání certifikace od WHO, což by umožnilo týmu zařadit se mezi globální zdravotní týmy. „Součástí tohoto cvičení je monitorace jednotlivých činností mentora WHO, tak abychom co nejdříve dosáhli certifikace v rámci transformace týmů do celosvětových kritérií. Doufáme, že bychom vše měli splnit během příštího roku. Požadavky na výjezdy vznikají na základě mimořádných situací ve světě, které se vyhodnocují a následně mohou být týmy nasazeny," říká ředitel FN Brno MUDr. Ivo Rovný, MBA.

Emergency Medical Team CZ, původně známý jako Trauma team České republiky, je mobilní tým složený z lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Hlavním posláním tohoto týmu je poskytování odborné zdravotní péče přímo na místě mimořádných událostí nebo katastrof po celém světě.

Tým je aktuálně ve fázi transformace podle směrnic Světové zdravotnické organizace (WHO). Kromě tradičních chirurgických oborů se tým rozšiřuje o další specializace, včetně gynekologie a pediatrie. Logistickou podporu poskytují členové USAR odřadu Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.