Teplárny Brno zahájily další etapu rekonstrukce parovodů na horkovody

IMG 3708Další tisíce metrů zastaralých parovodů nahradí letos moderní horkovodní rozvody. Stejně jako v předchozích čtyřech letech, tak i letos si Teplárny Brno, a.s., naplánovaly přes letní odstávku rekonstrukci části své parovodní soustavy za modernější a úspornější. Cílem rozsáhlého projektu je snižování tepelných ztrát v distribuční soustavě a výměníkových stanicích.

„Do počátku letošního roku jsme nahradili celkem 12,5 km zastaralých parních rozvodů za nové horkovodní potrubí. Pro rok 2014 je naplánována výstavba nových a rekonstrukce stávajících rozvodů, které souvisí s přechodem pára – horká voda, zhruba v délce 7 kilometrů," upřesnil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon. Před zahájením letošní etapy schází vyměnit ještě 45 kilometrů parních rozvodů s tím, že konec rekonstrukce celé soustavy v Brně je naplánován na rok 2020. Nutná rekonstrukce parovodů, z nichž mnohé jsou starší více než padesát let, přinese efektivnější distribuci tepla, úspory ve výdajích koncových zákazníků i ekonomičtější provoz Tepláren Brno, a.s. Dosud bylo celkem z páry na horkou vodu přepojeno již 212 odběrných míst, kterým rekonstrukce přinesla úspory spotřeby tepla ve výši až 20 %. V tomto roce čeká podobný výhled další odběrná místa.

Rekonstrukce rozvodů z páry na horkou vodu ve městě Brně patří k nejrozsáhlejším projektům a největším investicím v historii společnosti. Celá akce si vyžádá náklady zhruba ve výši 1,5 miliardy korun. „V tomto fiskálním roce budeme do rekonstrukce a výstavby parovodů investovat asi 255 milionů korun," doplnil Petr Fajmon.

Modernizace sítě byla pro následující měsíce letos naplánována pro ulici Ponávka, Malinovského náměstí a ulice Markéty Kuncové, Kulkova, Elišky Krásnohorské, Těžební. „Mrzí nás a omlouváme se dopředu, pokud pro obyvatele nebo návštěvníky některých lokalit budou stavební práce znamenat přechodně omezení například v dopravě či s parkováním nebo přinesou zvýšený hluk a prašnost. Snažili jsme takovým nepříjemnostem předejít a už při plánování prací podobné dopady omezit na minimum," ujistil Petr Fajmon.

Na letošní rok je také naplánováno vystrojení hlubinného kolektoru v oblasti ulice Cejl a Jugoslávská, který bude v budoucnu sloužit jako páteřní rozvod horké vody pro oblast Brno - Černá Pole. Jeho využití je naplánováno už na rok 2015. Teplárny Brno, a.s., chystají v letní odstávce také rekonstrukci stávajícího horkovodního potrubí v oblasti areálu SAKO s ukončením v DPmB Brno – Slatina.

Nejdůležitějšími stavbami pro letošní rok je rekonstrukce rozvodů na ulici Milady Horákové a výstavba horkovodního napáječe pro městské části Líšeň, Vinohrady a Juliánov.

Horkovodní napáječ pro městské části Líšeň, Vinohrady a Juliánov:
Vyvedení napáječe z nové výměníkové stanice, jejíž vybudování plánuje společnost SAKO Brno, a.s., povede ve dvou směrech: Kratší trasa Bělohorská měří cca 250 metrů, ta delší, Jedovnická, je takřka jejím desetinásobkem – celá trasa činí 2 200 metrů. Výstavba přinese jen minimální omezení obyvatelům či motoristům. Zahájení prací je naplánováno na letošní srpen. Tato stavba je součástí dlouhodobé teplárenské koncepce k zajištění dodávek tepla do významných městských částí ze dvou navzájem nezávislých zdrojů. V případě výpadku některého z nich tak obyvatelé zdejších velkých sídlišť nezůstanou bez dodávek tepla a teplé vody.

Rekonstrukce v oblasti kolem Úrazové nemocnice, Koliště a Domu umění v Brně
Rekonstrukce celkem 235 metrů zastaralých parovodů rozdělená do dvou částí přinese letos zřejmě nejvýraznější omezení ve frekventované části města a může znepříjemnit po velmi omezenou dobu pobyt pacientů v Úrazové nemocnici. Teplárny Brno proto všechny práce koordinují se zdravotníky a maximálně vycházejí vstříc jejich požadavkům. Mezi ulicemi Za divadlem a Koliště bude nutné podle dosavadního projektu vykácet několik stromů a část živého plotu, za tuto zeleň bude vysazena adekvátní náhrada. Během stavby bude blokováno devět parkovacích míst před budovou magistrátu na Malinovského náměstí a před budovou Domu umění. Práce jsou naplánovány v rozmezí května až srpna.

Oblast parovodu v lokalitách okolí ulic Kulkova a Dolnopolní
Výstavba více než půlkilometrové trasy páteřního horkovodu bez odběrných míst v lokalitě Kulkova vede v zatravněné ploše a nezpůsobí žádné omezení v dopravě, nedojde ani k záboru parkovacích míst. Bude nutné vykácet pouze náletové dřeviny. Rekonstrukce parovodu v oblasti Dolnopolní si pravděpodobně vyžádá krátkodobou uzavírku komunikace Markéty Kuncové, o níž byla radnice městské části Maloměřice a Obřany informována. Termín: květen až září 2014.

Oblast parovodu SAKO Brno, ulice E.Krásnohorské
Výsledkem této rekonstrukce bude rovněž nutné propojení mezi parovody SAKO a Jih, aby byla zachována dostatečná kapacita pro napojená odběrná místa. Tato stavba probíhá v koordinaci se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., která v lokalitě provádí modernizaci kanalizace. Ulice E. Krásnohorské bude uzavřena v úseku od ulice Spojka po ulici Stinná, objízdnou trasu bude řešit generální zhotovitel stavby, BVK,a.s. Práce na horkovodech Tepláren Brno by měly být dokončeny letos v červenci, kromě úseku mezi ulicemi Spojka a Ferrerova, které skončí v koordinaci s BVK, a.s., v první polovině roku 2015.

Vystrojení kolektoru Jugoslávská
V rámci akce bude probíhat také vystrojení hlubinného kolektoru horkovody v délce 1100 metrů v oblasti ulice Cejl a Jugoslávská. Protože veškeré práce budou probíhat v kolektorech, provoz na povrchu nebude žádným způsobem omezen.

Posílení přípojky pro areál CT Parku a přepojení některých objektů z páry na horkou vodu (ul. Těžební)

Při rekonstrukci trasy o celkové délce zhruba jednoho kilometru nedojde k žádnému omezení parkování, nebude nutné ani zřizovat objízdné trasy. Rekonstrukce bude zahájena v květnu, dokončení je plánováno na konec září letošního roku.

Rekonstrukce Milady Horákové
Zásadní opravy ulice Milady Horákové, která odstartovala v polovině března, využijí také Teplárny Brno. Na dobu, kdy bude ulice uzavřena kvůli výměně kolejí či obnově vodohospodářské sítě a kanalizačních přípojek, připravily další etapu výměny zastaralých parovodů za horkovody. Celkem vybudují v této lokalitě 700 metrů hlavní potrubní trasy. Akce se dotkne 26 odběrných míst. Přestože rekonstrukce parovodů bude v tomto případě probíhat i přes topnou sezónu, odběratelé nemusejí mít žádné obavy. V době výstavby bude do stávajících odběrných míst dodávka tepla zajištěna provizorními rozvody, podobně jako například vloni při etapě rekonstrukce v lokalitě Antonínské a přilehlých ulic. Dětská nemocnice bude po dobu rekonstrukce napojena z Černopolní.

Text: red, ilustrační foto: Archív TB