Teplárny Brno opět pomáhají, Dětské nemocnici přispějí na moderní endoskop

tbFinanční dar ve výši půl milionu korun poskytly Teplárny Brno na pořízení nového moderního endoskopu pro Kliniku dětské otorhinolaryngologie Fakultní nemocnice Brno. Tento přístroj bude sloužit na nově budovaném dětském urgentním příjmu a operačních sálech, kde bude zajišťovat vizualizaci dýchacích cest, především hrtanu a průdušnice.

Pořizovací cena HD endoskopické kamery se pohybuje okolo 750 000 Kč, zbylé prostředky bude nemocnice hradit z vlastních zdrojů.

Klinika dětské otorhinolaryngologie FN Brno je super-specializované pracoviště nejvyššího typu, které poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči v celé šíři oboru, včetně akutních stavů, a to nepřetržitě, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Klinika se často setkává s dětmi po úrazech, dopravních nehodách, s cizím tělesem v dýchacích cestách a jiných urgentních stavech, které si vyžadují kvalitní vizualizaci dýchacích cest. Pro zajištění adekvátního vyšetření potřebuje klinika moderní endoskop, který umožní rychlé a přesné zobrazení dýchacích cest.

Teplárny Brno, a. s., podporují Fakultní nemocnici Brno dlouhodobě. S jejich pomocí například již dříve vznikly v Dětské nemocnici pokoje pro rodiče hospitalizovaných dětí. Vloni také například společnost přispěla na pořízení inkubátoru nejvyšší kategorie pro nedonošené děti, který vyřešil v tu dobu neexistující rezervu pro novorozence s porodní váhou do 999 gramů.

„Rád bych tímto poděkoval společnosti Teplárny Brno za další podporu, která nám umožní rychlejší pořízení vybavení pro naši Kliniku dětské otorhinolaryngologie. Bude to přínosem pro naše lékaře, kteří pracují v oblasti, kde je důležitá kvalitní diagnostika a léčba, zejména v případech život ohrožujících situací," uvedl ředitel Fakultní nemocnice Brno Ivo Rovný.

Podpisem darovací smlouvy dnes stvrdili generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon a ředitel FN Brno Ivo Rovný přijetí finančního daru na pořízení endoskopu ve výši 500.000 Kč.

„Ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že podobný přístroj pro dětské pacienty chybí a že by lékařům pomohl usnadnit práci, dlouho jsme neváhali. Jako městská společnost se snažíme být aktivním partnerem v našem okolí. Velmi mne těší, že máme možnost přispívat právě ke zlepšování zdravotní péče, která se v konečném výsledku dotýká každého z Brňanů," sdělil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Tato poslední podpora finančním darem je dalším krokem v dlouhodobé spolupráci mezi Teplárnami Brno a Fakultní nemocnicí Brno. Oba subjekty se snaží aktivně přispívat k rozvoji města a zlepšování kvality života jeho obyvatel a řešit strategické a rozvojové projekty s tím související.

Fakultní nemocnice Brno děkuje Teplárnám Brno za tuto důležitou finanční podporu, která pomůže zajistit moderní a kvalitní zdravotní péči pro děti v oblasti otorhinolaryngologie.