Poliklinika na Lesné má novou pediatrii a hlavní vestibul

poliPoliklinika na Lesné se může pyšnit novou pediatrií, hlavním vstupem s recepcí a jednotným informačním systémem. Tyto úpravy interiéru navazují na výměnu fasády, která zde proběhla před třemi lety.

„Poté, co byly dokončeny venkovní úpravy polikliniky na Lesné, jsme se pustili do interiérů. Opravena byla hlavní vstupní hala, kterou projde většina návštěvníků i lékařů. Zároveň jsme zde zřídili recepci, kde je personál připraven pomoci každému s jeho dotazem na zdravotní péči zde poskytovanou. Novinkou je také informační systém, díky němuž je pohyb po budově jednodušší a přehlednější. Zásadní změnou je bezbariérový přístup na pediatrii, který je nyní možný hlavním vestibulem. Rodiny s dětmi zajisté ocení, že zde přibyly dvě ordinace pediatrů s čekárnou, která je navržena s ohledem na malé pacienty. Na podlaze je organicky tvarované linoleum a jsou zde originální svítidla. Na závěr bych dodala, že na tuto část oprav bylo vynaloženo téměř 24,7 milionu korun," uvedla neuvolněná zastupitelka města Brna pro oblast zdravotnictví Dagmar Seidlová.

Rekonstrukce interiérů byla navržena architektonickou kanceláří dkarchitekti, přičemž autoři brali veškeré ohledy na původní materiálové řešení, včetně hlavního vstupu. Zde mohou návštěvníci obdivovat renovovanou původní mozaiku od manželů Vašicových z roku 1975, nové skleněné obklady a také původní materiál betonového stropu. Zhotovitelem byla společnost IMOS Brno.

„Tím ale práce na renovaci a úpravě objektu nekončí. V příštím roce bychom chtěli opravit vnitřní elektroinstalaci, na řadu by také měla přijít obnova zeleně ve vnitřních atriích a další etapa rekonstrukce středního pavilonu," doplnil Dan Zeman, ředitel městské příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení (SZZ) II Brno, která má budovu polikliniky ve správě.

Přehled investic do polikliniky na Lesné od roku 2019

- Výměna fasády (rok dokončení 2019) přišla na 163,8 milionu korun. Z toho činila dotace 17,45 milionu korun, kofinancování města Brna 113,63 milionu a spoluúčast městské části Brno-sever 32,77 milionu korun.

- Následně bylo investováno do interiéru, a to za výrazné spolupráce s nájemci. Na přeměnu lékárny bylo vynaloženo 4,8 milionu korun, rekonstrukce revmatologie stála 2,2 milionu, stejná částka šla na opravu topného kanálu a odtokové kanalizace. Výměna zastaralé trafostanice stála město 1 milion korun.

- Oprava hlavního vstupu a dětské pediatrie (dokončeno v březnu 2023) vyšla na 24,7 milionu korun. Účelový investiční příspěvek města Brna činil 14,69 milionu korun, SZZ II Brno ve svém rozpočtu na akci vyčlenilo 10,01 milionu korun.

(mmb, foto: dkarchitekti, KIVA)