Jihomoravští záchranáři již 10 let pracují se systémem FIRST RESPONDER

firtUběhlo deset roků od chvíle, kdy byl „na ulici" umístěn první automatizovaný externí defibrilátor (AED) a rozběhl se systém, který zachránil stovky životů. S přístroji umístěnými například ve velkých obchodních centrech, na hlavních náměstích či budovách obecních úřadů mohou pracovat laikové, kteří se náhodou stanou svědky náhlé zástavy oběhu. Operátoři Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (ZZS JMK) jim box s defibrilátorem zpřístupní a radí, jak dále postupovat.

Jsou tu ovšem také tzv. FIRST RESPONDEŘI, hasiči a policisté, kteří s ZZS JMK v tomto ohledu spolupracují nejčastěji. Postupně  kolegy ze složek IZS vybavili defibrilátory a roky je školí v resuscitaci s využitím AED. Denně vyjíždějí posádky Zdravotnické záchranné služby JMK na pomoc pacientům se zástavou oběhu a mnohdy jsou před nimi na místě právě FIRST RESPONDEŘI. Přednemocniční neodkladná péče však zahrnuje celou škálu první pomoci, nejedná se jen o pacienty postižené srdeční zástavou, jde například i o ošetření těžce zraněných.

Proto se ZZS JMK posunuli zase o kousek dál a jsou rádi, že mohli být u prvního kurzu PHTLS-FR (Pre-Hospital Trauma Life Support for First Responders) v České republice. V prostorách Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JmK byla výuka zorganizována v gesci Fakultní nemocnice Hradec Králové a NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians). Tohoto mezinárodně uznávaného a certifikovaného kurzu péče o závažně poraněné pacienty pro nezdravotnické složky IZS se zúčastnilo 20 profesionálních jihomoravských hasičů. Vyučované postupy jsou zaměřené teoreticky i prakticky na základní vyšetření a odhalení život ohrožujících stavů s jejich následnou korekcí v rámci kompetencí a dovedností nezdravotníků do příjezdu záchranné služby. Vzdělávání považuje ZZS JMK za klíčové a jde jim především o neustálé vylepšování péče poskytované našim pacientům.