Soutěž o návrh sochy Marie Restituty Kafkové má vítěze

sochaV architektonicko-výtvarné soutěži na podobu sochy Marie Restituty Kafkové byl porotou vybrán jako nejvhodnější návrh akademického sochaře Radima Hankeho přihlášený společně s kanceláří ellement architects s.r.o.  Celkem bylo podáno 38 návrhů.

Porota zasedala koncem ledna, kdy v rámci stanovení pořadí vybrala návrhy, které se umístily na 1. až 3. místě s tím, že na 3. místě se umístily 2 návrhy.

1. místo
Autor, účastník: ak. soch. Radim Hanke, ellement architects s.r.o.

2. místo
Autor, účastník: Antonín Matějovský, Michal Ondráček

3. místa
Autor, účastník: MgA. Lukáš Wagner
a
Autor, účastník: Mgr. Vladimír Matoušek, Ing. arch. Radim Horák

„Návrh, který se umístil na prvním místě, maximálně naplnil požadavky na celkovou výtvarnou úroveň řešení, soulad s ideovým záměrem soutěže a vhodnost začlenění do určeného prostoru, což je kritérium, které mělo při hodnocení nejvyšší váhu. Samotné figurální pojetí má podle porotců v prostředí parku vyvolat radost z dobře zvládnutého díla a evokovat skromnost jako vyjádření pocty příkladným osobním postojům Marie Restituty Kafkové. Bronzové dílo svým prostorovým začleněním sceluje památník padlým ze světových válek a připomínku věnovanou rodačce z Husovic," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Marie Restituta Kafková

Blahoslavená Marie Restituta Kafková (rozená Helena Kafková) se narodila 1. května 1894 v Husovicích. V roce 1896 se celá její rodina přestěhovala do Vídně, kde Helena posléze vstoupila do kongregace Sester františkánek křesťanské lásky (Sorores Franciscanae a Caritate Christiana, lidově hartmannky) a přijala řeholní jméno Marie Restituta. Byla zdravotní sestrou, působila nejprve na operačním sále řádové nemocnice v Mödlingu a posléze v řádové nemocnici ve Vídni jako vrchní sestra. Po připojení Rakouska k nacistickému Německu se Marie Restituta několikrát dostala do střetu s nacistickými orgány. 18. února 1942 byla přímo na operačním sále zatčena a obviněna z šíření protinacistických materiálů. Dne 30. března 1943 byla popravena. Za blahoslavenou byla prohlášena 21. června 1998.

(mmb)