Novorozené děti v Brně bude hlídat 30 nových monitorů dechu

fnNadace Křižovatka předala 30 monitorů dechu v celkové hodnotě 75.000,- Kč na Neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice Brno. Dar z rukou ředitelky Štěpánky Pokorníkové převzal vedoucí lékař bohunické nemocnice, MUDr. Marek Kučera. 

„V rámci projektu „Maminko, dýchám" získáváme finanční podporu na nákup monitorů dechu do 70 nemocnic v celé ČR. Monitory dechu jsou citlivé přístroje, které mají omezenou životnost. Díky laskavé podpoře sponzorů a dárců pomáháme zajistit průběžnou obnovu přístrojů na dětských a novorozeneckých odděleních", popsala Mgr. Štěpánka Pokorníková, ředitelka nadace.

FN Brno děkuje společnostem DAIKIN DEVICE CZECH REPUBLIC, Florbal.com, CALYX, První brněnská strojírna Velká Bíteš, EMP, RED HAT, CHAPS a paní Heleně Polenkové z brněnské kavárny „Protože můžu...", které dar do nemocnice financovaly. 5 přístrojů mohli zakoupit díky podpoře anonymního dárce.


O Nadaci Křižovatka

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc.

Za 27 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic více než 10.300 monitory dechu v celkové hodnotě cca 38 milionů Kč.


O projektu „Maminko, dýchám"

Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám" je vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko na porodnických, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic v České republice. Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým dítětem domů.

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:

Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)

Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám": 245910096/0600 (MONETA Money Bank)

Nadace Křižovatka děkuje všem laskavým dárcům za podporu a finanční pomoc.