Zásobník plynu SPP Storage využívá špičkové technologie

spppJak fungují zásobníky plynu? Otázka, kterou si většina laiků klade v souvislosti s energetickou krizí posledních
měsíců a ohroženými dodávkami z Ruska stále častěji. Jako podzemní zásobníky zemního plynu slouží obvykle vytěžená přírodní ložiska ropy nebo plynu, které lze opět využít pro jeho skladování.

SPP využívá zásobník Bojanovice v Dolních Bojanovicích. „Určitě si však nepředstavujte díru v zemi plnou plynu. Jde o kombinaci špičkových technologií, jejichž účelem je, abychom pro naše zákazníky mohli mít k dispozici dostatečné množství plynu, a to i v mimořádných situacích," vysvětluje David Neckář ze společnosti SPP, která dodává plyn a elektřinu 1,3 milionu zákazníků v Česku a na Slovensku.

Rezervní zásoby tak lze využít například při omezení či přerušení dodávek zemního plynu ze zahraničí nebo v případě neočekávaného navýšení spotřeby, ať už kvůli počasí či z jiných neovlivnitelných a neočekávaných důvodů. Zásobníky využívá společnost SPP také pro sezonní uskladnění, plyn, který je zatláčen v létě, najde využití v topné sezoně. Podobně lze uložený plyn využít, dojde-li k výkyvům v jeho mezinárodní přepravě. O bezpečný a spolehlivý provoz podzemního zásobníku se starají zkušení odborníci SPP.

Jak se plyn skladuje

Starší generace si možná ještě vzpomene na obří plynojemy, v nichž byl uložen jedovatý svítiplyn. S přechodem na zemní plyn jsou však tyto objekty dnes minulostí. Ale rovněž společnosti dodávající zemní plyn potřebují
„pojistku" a zásobníky jsou tak pro ně nepostradatelné. Obvykle je pro uložení plynu využito porézních hornin tvořených nejčastěji pískovcem a různě zpevněnými písky s jílovitými proplástky. Těsnící vrstvu ložiskových struktur tvoří nepropustné horniny. Mezi porézní zásobníky patří i takzvané aquifery, přirozené vodní rezervoáry tvořené horninami, které jsou vhodné pro uskladňování plynu. V aquiferech je voda tlakem plynu vytlačena do větší hloubky, čímž vzniká prostor pro samotný plyn. Dolní Bojanovice SPP Storage ale funguje na jiném principu. Zdejší technologie umožňuje provozování zásobníku v režimu vtláčení a těžby plynu. Vtláčení a těžba plynu probíhá z a do velmi vysokotlakého plynovodu.


Podzemní zásobníky zemního plynu slouží k:

  • Udržování rezervních zásob - V případě omezení či přerušení dodávek plynu ze zahraničí nebo pro zajištění neočekávaného navýšení spotřeby plynu.
  • Komerční využití - V uskladnění dle cenových relací na trhu s plynem.
  • Sezónní uskladnění - Pro vyrovnávání poptávky po zemním plynu, kdy v létě je plyn zatláčen a v topné zimní sezóně těžen.
  • Kompenzace výkyvů - V mezinárodní přepravě plynu.

(spp, foto: Archív SPP)