Začínají Brněnské Vánoce, k poklidné sváteční atmosféře přispějí také strážníci

w IMG 2879Pro tisíce lidí jsou vánoční trhy každoročně příležitostí svátečně se naladit, načerpat inspiraci na dárky nebo se potkat se svými známými. Městská policie Brno proto do ulic vyšle v součtu stovky strážníků, kteří dohlédnou na jejich bezpečí.

Náměstí Svobody, Dominikánské náměstí nebo Zelný trh

O všechna tato místa a jejich okolí se strážníci postarají v denních i nočních hodinách, a to až do 23. prosince, kdy vánoční trhy končí. Pěší hlídky městské policie budou v provozní době stánků kontrolovat náměstí Svobody, Zelný trh, Dominikánské náměstí i jejich okolí a strážníci z centrální služebny i pořádkové jednotky dohlédnou na klid také v noci. Neméně důležitou roli zastanou operátoři u kamer. Mají díky nim nepřetržitý přehled o dění na všech čtyřech náměstích včetně Moravského, jemuž se v době trhů primárně věnuje Policie ČR.

„Naším cílem je, aby si návštěvníci vánočních trhů mohli adventní období užít v klidu a cítili se tu bezpečně. Tomu odpovídá četnost a intenzita kontrol, které mají především preventivní charakter. Pokud by ale přece jen nastala nějaká nepříjemná situace, strážníci ji lidem pomohou ihned řešit," říká vedoucí revíru Střed Radek Hála.

Řidiče čeká výrazné omezení

Po celou dobu konání trhů bude doprava v okolí značně redukována a dotkne se to i těch, kteří mají oprávnění pro vjezd do historického centra. Na omezení řidiče upozorní přenosné dopravní značky zákaz vjezdu a na jejich dodržování dohlédnou strážníci z dopravní jednotky.

„Denně tudy projde velké množství lidí. Často jde o skupinky, které jsou v družném hovoru a příliš se nesoustředí na to, co se kolem nich děje. Bezpečí chodců je pro nás velmi důležité, proto řidiči, kteří by značení nerespektovali nebo porušovali dopravní předpisy, musí počítat s postihem," vysvětluje vedoucí dopravní jednotky Emil Zdražil.

Advent nejsou jen vánoční trhy

Přítomnost strážníků se odrazí i na jiných místech než na vánočních trzích v historickém jádru města. Desítky hlídek městské policie se zaměří také na okolí nákupních center a hojně navštěvovaných míst. Nebudou chybět ani u rozsvěcení vánočních stromů v jednotlivých městských částech.

(ms)