Sází i připravují krmelce. Lesníci se chystají na zimu

lesyZatímco se při procházkách kocháme barvícím se listím, pro lesníky je podzim obdobím usilovné práce. Ti brněnští například nyní vyzvedávají z lesních školek pod Babím lomem sazenice dřevin ze záhonů pro zalesňování. Je nutné velmi rychle pracovat,
protože stromky se mohou sázet v krátkém období mezi opadem listí a zámrzem země, přičemž musí být v zemi dostatek vláhy.

Je nutné také stihnout zalesnění kůrovcových holin do druhého roku jejich vzniku zejména z důvodu zamezení půdní eroze a náletem plevelných rostlin, které by zadusily nový mladý stromek.

Na podzim se v lese začínají sbírat semena z listnatých stromů (zejména žaludů a bukvic), které lesní školky po získání zasílají do semenářského závodu k přezimování. Semena musí být z uznaných semenných porostů, kterých mají Lesy města Brna dostatek. Z nich se potom v lesních školkách pod Babím lomem vypěstují nové stromy.

Lesníci před zimou také opravují a kontrolují oplocenky, které brání zvěři, aby nově vysázené stromky zničila. Současně začínají připravovat krmelce na zimní přikrmování zvěře. Na podzim získává zvěř nejvíce živin pro vytvoření tukových zásob na zimu z dozrálých plodů lesních dřevin, z nichž nejoblíbenější jsou žaludy, bukvice a kaštany.

Proč se barví listí
Chlorofyl, který je obsažený v listech stromů ubývá se slunečním svitem, tehdy teprve začínají být viditelná ostatní barviva v listu.