Plot v parku zkrášlí graffiti. Zašlete i svůj návrh

grafittiBetonovou zeď v parku při ulici Kartouzská u parkourového hřiště zkrášlí graffiti. Rozhodla o tom radnice městské části Královo Pole, která na realizaci nejlepších návrhů jejich autorům poskytne barvy.

Svoje návrhy na graffiti, které by mohlo tuto plochu zkrášlit, mohou zájemci zasílat do 30. 5. 2014 na OVS - ÚMČ Brno – Královo Pole, Ing. Dagmar Malá, Palackého tř. 59, 612 00 Brno. Návrhy mohou být odevzdány v tištěné nebo kreslené podobě, akceptuje se i nabídka na CD či zaslaná e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Každý uchazeč u návrhu uvede své jméno, příjmení, telefonický a e-mailový kontakt – jedná se o povinné údaje, bez kterých nelze uchazeče zařadit mezi hodnocené. Povinnou součástí nabídky bude i celková předpokládaná cena použitých barev. Nepovinnými údaji jsou věk uchazeče a bydliště. Bližší informace včetně fotodokumentace stávajícího stavu betonového oplocení a situačního plánku lze najít na www.kralovopole.brno.cz.

Vybrané graffiti se na zdi objeví pravděpodobně během letních prázdnin, nejpozději však do 30. září letošního roku.

Doplňující informace k akci „Graffiti – park Kartouzská"

Rozsah řešeného území – viz situační plánek na str. 3 tohoto materiálu s barevným zákresem umístění betonových zdí k návrhům graffiti. Jedná se o situační plánek plánované obnovy parku Kartouzská s názvem Sportovně – rekreační plocha Kartouzská, Brno, termín realizace rok 2014. Betonové zdi pro návrhy graffiti se nacházejí v horní části parku Kartouzská v sousedství v loňském roce vybudovaného hřiště pro parkour a fitness. Dále bude v horní části parku odpočinková plocha se zbudovanými stolky s pohledem na spodní část parku, kde bude vybudováno nové dětské hřiště a sportoviště.

Betonové oplocení pro návrh graffiti nebude předem nijak stavebně upravováno.

(red)