Za osm let přes tisíc absolventů. Senior akademie zakončila další ročník

senior DSCN3777Již přes tisíc posluchačů prošlo preventivním výukovým projektem Městské policie Brno s názvem Senior akademie. Do 8. ročníku, který pořadatelé spolu s lektory a partnery slavnostně zakončili ve čtvrtek a v pátek na Nové radnici, se tentokrát zapojilo 280 zájemců z řad důchodců. Polovina z nich do základního, polovina do pokročilého programu.

Projekt zaměřený na osoby vyššího věku se i v uplynulém ročníku setkal s obrovským ohlasem a strážníci proto dokonce museli jeho oficiální zakončení rozdělit do dvou dnů. Slavnostní ceremoniál, při němž senioři převzali z rukou ředitele městské policie JUDr. Bohumila Šimka Osvědčení o absolvování akademie, se uskutečnil pro posluchače základního kurzu ve čtvrtek 24. dubna 2014 na Nové radnici. Pokročilí absolventi prožili svou velkou chvíli v pátek 25 dubna, také v sále Zastupitelstva města Brna a za účasti vzácných hostů, jako jsou generální ředitel Dopravního podniku města Brna, ředitel brněnské pobočky České národní banky či vedoucí Koordinačního centra prevence Magistrátu města Brna.

Senioři ani tentokrát neskrývali nadšení. Mnozí z těch, kteří již dříve absolvovali jiné programy ve formátu celoživotního vzdělávání, vyzdvihovali u Senior akademie vysokou profesionalitu zajištění přednášek a exkurzí i jejich nesmírně užitečný a poutavý obsah.senior DSCN3669 „Měli bychom jít příkladem mladé generaci, aby viděla, že vzdělávání je důležité po celý život," pronesla ve své děkovné řeči absolventka Eliška Brantálová, kterou pořadatelé ocenili za obrovskou obětavost, se kterou se dostavovala na přednášky. Dojížděla totiž z největší dálky a za šest měsíců strávila přes dvě stě hodin ve vlaku a najela přes 1100 kilometrů. Kvůli vysokým časovým i finančním nárokům na cestování jí pořadatelé umožnili absolvovat základní i pokročilý program v rámci jednoho běhu. Od České národní banky jako výraz uznání převzala penzistka z Frýdecko-Místecka stříbrnou pamětní minci.

V uplynulém ročníku se na výuce podílelo 40 lektorů a instruktorů, kteří zastupovali přes 20 subjektů státní správy, samosprávy i občanských sdružení. V pokročilém programu získala ocenění a medaili od národní banky i nejstarší dáma, která kurzy prošla. V letošním roce to byla pětaosmdesátiletá Jiřina Veselá. 

 

Co je Senior akademie

Senioři prostřednictvím teoretických i praktických seminářů zdokonalují své znalosti v oblasti prevence kriminality, správného spotřebitelského chování, orientace v dopravě, poskytování první pomoci a podobně. Celkem jich i s novými absolventy prošlo kurzy přes tisíc.

senior DSCN3734Strážníci se rozhodli zorganizovat tento ojedinělý projekt poté, co se prudce zvýšil počet případů, kdy se právě senioři stali obětmi pachatelů trestné činnosti. Vznikla tedy ve své době unikátní myšlenka vytvořit výukový program, který by byl zaměřen na tuto věkovou skupinu a nabídl by posluchačům praktické informace jak významně přispět k vlastnímu bezpečí, ale i k bezpečnosti osob ve svém bezprostředním okolí.

Text: tz, foto: archív MP