Mezinárodní marketingová cena putuje do Knihovny J. Mahena

DSC 0005Knihovna Jiřího Mahena v Brně obstála v konkurenci více než třiceti knihoven z celého světa a získala za svůj projekt Knihovna v tramvaji – Tramvají do knihovny 1. místo v mezinárodní marketingové soutěži. Cenu udělila již podvanácté Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí (IFLA). „Projekt je v rámci České republiky svým provedením unikátní, podporuje čtení, vzdělání, kreativitu myšlení, šíří dobré jméno knihovny a umocňuje pozitivní tvář města Brna," uvedla ředitelka knihovny Libuše Nivnická. K realizaci projektu významnou měrou přispěl Dopravní podnik města Brna, který mu byl od začátku velmi pozitivně nakloněn. „Úspěch čtenářské tramvaje mě velice těší, protože jsem od začátku věděl, že tento projekt je opravdu výjimečný. Jsem pyšný na zaměstnance knihovny, kteří dokázali tuto speciální tramvaj náležitě prezentovat, a jsem rád, že můžeme s Mahenovou knihovnou i nadále spolupracovat," doplnil generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Základním smyslem marketingovéDSC 0149 kampaně Knihovna v tramvaji – Tramvají do knihovny je elegantní a zřetelná komunikace dobrého jména značky „knihovna". V podobě tramvaje provází knihovna město Brno a jeho obyvatele v jejich každodenních životech, navozuje v ulicích města pohodu a optimismus a motivuje jeho obyvatele k další či vůbec první návštěvě knihovny. Tisíce cestujících je jejím pohodlím zváno do knihovny a povzbuzováno v touze prožít zde na vlastní kůži tajuplný svět literatury. „Grafický návrh tramvaje, jehož hlavní myšlenkou jsou neuspořádaná letící písmena, která se skládají do myšlenek uložených v knihách, vzešel z marketingového týmu uvnitř knihovny a tento nápad velmi zdařile zpracovala reklamní agentura Kangaroo," sdělila mluvčí knihovny Jana Kuncová. Nový vizuální styl je postupně implementován do celé knihovní sítě, provází nabídkou služeb i kolekcí propagačních předmětů. Součástí kampaně je i řada marketingových aktivit – knižní revizor, promo akce v tramvaji v rámci partnerství Brno - Stuttgart, obměna knižních úryvků a tipů v interiéru tramvaje, QR kódy umožňující stáhnout e-knihy do mobilních zařízení apod.

Text: red, foto: Archív KJM