Dáme na vás: Amfiteátr v Čertově rokli oživen!

amfiPřírodní amfiteátr se nachází v Čertově rokli, rozsáhlé roklině táhnoucí se od severu k jihu středem sídliště Lesná. Amfiteátr byl vybudován spolu s okolní zástavbou před více než padesáti lety. V posledních letech se zde konají různé kulturní akce, které lákají stovky diváků z celého Brna. Díky participativnímu rozpočtu Dáme na vás se dočkal zvelebení.

Projekt na vybavení amfiteátru osvětlením a schody podala paní Jana Sedláčková Krištoforyová v roce 2017 s názvem „Oživení přírodního amfiteátru v Čertově rokli" (https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=263).  V celoměstském hlasování projekt tehdy skončil na 8. místě s 1 075 hlasy. O realizaci projektu se postarala městská část Brno-sever. Celkové náklady na realizaci z Dáme na vás dosáhly 1 179 000 Kč.

Paní Jana Sedláčková Krištoforyová navrhovala vybudovat schody do hlediště, které usnadní pohyb diváků, doplnit osvětlení prostoru vstupu, jeviště a hlediště, které jsou důležité pro bezpečný pohyb diváků za tmy, a vytvořit dřevěné plochy k sezení.

„Jsem rád, že symbolicky šedesát let po započetí prací na budování sídliště Lesná je projekt na zvelebení tohoto prostoru oficiálně dokončený. Přírodní amfiteátr obklopený vysokými stromy v Čertově rokli, uprostřed sídliště pro dvacet tisíc obyvatel, to je sám o sobě fenomén a díky autorům tohoto projektu se posouvá možnost jeho užívání o další stupeň výš. Nezbývá než pozvat nejširší veřejnost na všechny akce, které jsou zde plánované, protože kouzlo tohoto místa se musí zažít na vlastní kůži," uvedl starosta městské části Brno-sever Martin Maleček.

V amfiteátru se konají často filmové projekce, koncerty, divadlo či pozorování noční oblohy. Nové úpravy přinesou větší bezpečnost a komfort návštěvníků při těchto akcích.

„Těší mě, že jsme mohli díky participativnímu rozpočtu vylepšit a vybavit prostor amfiteátru. Důležité je, že úpravy byly provedeny s ohledem na zachování přírodního rázu a věřím, že to ocení všichni návštěvníci. Za spolupráci při realizaci projektu děkuji městské části Brno-sever," uvedl druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Z důvodu vládních nařízení souvisejících s nákazou covid-19 muselo oficiální zahájení provozu počkat na 20. června 2021, kdy proběhlo slavnostní otevření zrealizovaného projektu. Po zahájení následovalo představení divadla Sandry Riedlové, které uvedlo pro nejmenší diváky pohádku o černouškovi Bum-ti.