Fasády Mahenova divadla se dočká památkové obnovy

ndb mdBrno získalo dotaci od Ministerstva kultury, která umožní městu zahájit památkovou obnovu fasády Mahenova divadla. Dotace ve výši 2,3 milionu korun je z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021.

Brněnští radní v říjnu loňského roku schválili, že na Mahenovo divadlo, které je součástí městské příspěvkové organizace Národní divadlo Brno, poputují případné finanční příspěvky Ministerstva kultury. To v rámci státní dotace Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón poskytuje prostředky na obnovu kulturních památek. Města a obce tak mohou navrhnout objekty výrazné umělecko-historické hodnoty místního i nadregionálního památkového významu, jejichž obnova je pro vlastníky finančně náročná.

„Odborná pracovní skupina jednohlasně doporučila, aby získané peníze byly investovány do I. etapy potřebné památkové obnovy fasády Mahenova divadla. Plánované náklady na tuto rekonstrukci jsou vyčísleny na 5,265 milionu korun. Přijatá dotace činí 2,265 milionu, zbývající 3 miliony doplatí město, čímž splní podmínku nadpoloviční spoluúčasti, která je pro čerpání financí z Ministerstva kultury závazná," vysvětlil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

V minulých letech byla z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za finanční spoluúčasti města obnovena řada objektů – hradby a vodárna pod Petrovem, fasáda kostela sv. Jakuba, pavilon v Denisových sadech nebo fasáda baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. I u nich se vždy jednalo o rozsáhlou obnovu realizovanou po etapách v průběhu několika let s ohledem na finanční možnosti vlastníka.