Klenbu ponesou sloupy, vchod doplní sochy.Do sálu Rady se vrátí iluzivní fresková výzdoba

klenbaKdyž se před rokem pustili restaurátoři do oprav sálu Rady na Nové radnici, měli v úmyslu obnovit pouze nástropní barokní fresky. Podle provedeného průzkumu a sond z roku 2008 se totiž zdálo, že malby na stěnách jsou pro záchranu příliš poškozené, a o jejich doplnění se neuvažovalo. Během postupujících prací se ukázalo, že by bylo možné vrátit sálu takřka původní podobu. Radní se proto rozhodli do rekonstrukce investovat více času i peněz.

Dalších sedm měsíců a 1,85 milionu korun navíc si vyžádá obnova někdejší zasedací místnosti královského tribunálu a zemské správy. „V průběhu rekonstrukce se nejprve objevily fresky erbů zemských úředníků, které tvořily jakousi římsu pod nástropní freskou. Obnovu těchto erbů jsme už do restaurátorských prací zařadili. Klenbu kdysi pomyslně nesly iluzivní pilastry. I u těch se postupně ukázalo, že by se daly obnovit.klenba2 K tomu se přikláněli také památkáři," shrnula primátorka Markéta Vaňková. „Vedle objevů restaurátorů, které umožňují vrátit sálu jeho historickou podobu, nám pomáhají i dvě fotografie Mořice Trappa pořízené v 19. století a zachycující stav před zalíčením fresek. Právě na základě těchto fotografií jsme mohli náš původní záměr obnovy sálu rozšířit ještě o iluzivní sochařskou výzdobu," dodala.

„Na začátku jsme měli k dispozici jen nekvalitní záznamy podoby soch, ale díky pátrání zejména v Archivu města Brna se nám podařilo získat poměrně kvalitní zobrazení. Díky tomu jsme od památkářů získali povolení k rekonstrukci této výmalby," doplnil náměstek primátorky pro oblast kultury Tomáš Koláčný.

Rekonstrukce sálu Rady, vyčíslená na zhruba 25 milionů korun, přinese moderní technické zázemí. „Práce zahrnují výměnu vzduchotechniky, systémů vytápění nebo chlazení místnosti, kanalizace a rozvodů vody a elektřiny. Opravy se dočká i předsálí a schodiště. Vzniknou tak nové reprezentativní prostory, které budeme moci využít při různých společenských příležitostech," dodal radní pro oblast investic David Grund.

Foto: archív MMB, M. Schmerková