Brno nabízí dotované kompostéry

kompostMěsto Brno v návaznosti na pilotní projekt domácího kompostování v Žebětíně realizovaný v letech 2010–2012 v rámci mezinárodního projektu MiniWaste prodává dotované plastové kompostéry.

Cílem projektu je snížení množství organického odpadu ve směsném komunálním odpadu a využití organických složek k výrobě kompostu.

K rodinným domům nebo rekreačním objektům lze koupit kompostér typu K400 o objemu 400 litrů za 790 Kč, k bytovým domům kompostér typu Thermo King 900 o objemu 900 litrů za 960 Kč. Kompostéry jsou prodávány za polovinu nákupní ceny. K dispozici je 500 kompostérů K400 a 30 kompostérů Thermo King 900. Prodej kompostérů byl zahájen v únoru.

Podmínkou prodeje kompostéru je absolvování školení k domácímu kompostování. Absolvovat školení nebo zakoupit kompostér je možné v ENVIcentru v areálu brněnské spalovny na Jedovnické 2.

Pravidla přidělování a prodeje kompostérů včetně žádosti o kompostér a termíny školení jsou zveřejněny na webových stránkách projektu www.miniwaste.cz.

(tz)