Lesy města Brna vybudovaly nové hřiště i rybník

lesy 2351Také Lesy města Brna, a.s., se vloni potýkali naplno s kůrovcovou kalamitou, která je svým rozsahem a dosahem největší v historii. Tato skutečnost má nedozírné dopady do lesního hospodaření nejen ekonomické, ale hlavně ekologické. Kalamitu provází nedostatek vláhy, což oslabuje jehličnaté stromy, které se pak neubrání kůrovci. Usychají i listnáče, které již nedosáhnou kořeny na vodu.

Obyvatelé Brna tak určitě zaregistrovali zvýšenou frekvencí nákladních aut naložených dřevem. Lokality, kde se musely vytěžit suché nebo napadené stromy, se na jaře zalesní. Místa, kde je ve vyšším počtu lesní zvěř, se musí i oplotit, protože zvěř si ráda tyto mladé stromky dává jako „zákusek".
I přes více než trojnásobené navýšení prací však pracovnici společnosti LmB také nadále rozšiřovali nabídku možností pro návštěvníky lesa. V Brně přibylo ke stávajícím sedmi naučným stezkám s interaktivními prvky další polyfunkční hřiště na Palackého vrchu, které ocení zejména maminky s dětmi a sportovci. V lesním komplexu u obce Hořice byl vybudován další, v pořadí třináctý rybník nazvaný Hořický. LmB si uvědomují nutnost zadržování vody v krajině a v lokalitách, kde je to vhodné budují průběžně nové retenční nádrže, u nichž jsou vždy plochy s mělkou vodou vhodné pro obojživelníky, hnízdící ptactvo i celé spektrum vodních rostlin. (sal)

Víte, že u LmB v roce 2019:
• byla výše těžby kůrovcového a suchého dřeva téměř 130 tis. m3 ?
• vytěžené dřevo by se vešlo na zhruba 4300 nákladních aut?
• náklady na sázení stromků a jejich ochranu dosáhly 13,6 mil Kč ?
• do podzimu 2019 bylo zalesněno zhruba 700 tis. sazenic na ploše 100 ha, tj. asi 170 zasázených fotbalových hřišť?
• bylo vyrobeno více jak 22 tisíc prostorových metrů štěpky, která se dodává do provozu Tepláren Brno v Bystrci?