Převoz 10.000 novorozenců Novorozeneckou transportní službou pod hlavičkou FN Brno

převozNa začátku června se uskutečnil 10.000 převoz novorozence Novorozeneckou transportní službou v Jihomoravském regionu. Novorozenecká transportní služba je nedílnou součástí regionálního systému diferencované péče o novorozence. Vznikla již na začátku prosince 1990 při Novorozenecké JIP na Obilním trhu, která tehdy spadala pod II. Dětskou kliniku Fakultní dětské nemocnice Brno.

V současnosti tuto službu pro jihomoravský region zajišťuje personál Novorozenecké JIP Pediatrické kliniky FN Brno ve spolupráci s Neonatologickým oddělením FN Brno, Klinikou dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje. Již v roce 1991 během prvního roku fungování této služby bylo uskutečněno 327 převozů. V dalších letech počty kolísaly mezi 300 – 350 transporty ročně. V průběhu let bylo využíváno asi sedm typů sanitních vozů. V posledních letech je pro neonatologický tým vyčleněn vždy určitý sanitní vůz z jednotné flotily vozů Zdravotnické záchranné služby JmK, který je speciálně upravený pro transportní inkubátor s výbavou. Transportní tým vyjíždí pro kriticky nemocné nebo ohrožené novorozence ve složení lékař (neonatolog, dětský anesteziolog), neonatologická sestra a řidič-záchranář. Novorozenci jsou transportováni ze spádových porodnic převážně na Novorozeneckou JIP Pediatrické kliniky, velmi úzce ale spolupracujeme i s Neonatologickým oddělením Perinatologického centra FN Brno stejně jako s ostatními zejména moravskými perinatologickými centry. Z Novorozenecké JIP PEK jsou transporty novorozenců zajišťovány do Dětského kardiocentra FN Motol nebo na jiná superspecializovaná pracoviště dalších nemocnic zejména v Praze.

Péče o novorozence je v mnohém specifická a liší se od služeb, které poskytuje Zdravotnická záchranná služba větším dětem a dospělým pacientům. Proto je pro transport novorozenců zřízen speciální tým s patřičným vybavením, s cílem stanovit ještě před transportem novorozence adekvátní postup, dítě stabilizovat a zajistit a již během transportu mu poskytnout optimální léčbu a maximální možný komfort. Transport by měl být pokračováním nastavené léčby novorozence včetně zajištění na úrovni intenzívní a resuscitační péče, je-li třeba.