Město postaví na Valchařské patnáct startovacích bytů

valchDva bytové domy s celkem 15 byty vzniknou na Valchařské ulici. Radní jako zhotovitele stavby vybrali Hrušeckou stavební spol. s r. o. Ta oba domy postaví za bezmála 46 milionů korun bez DPH, trvat jí to bude necelých 13 měsíců. Všechny byty město následně nabídne k pronájmu jako startovací.

Na místě zbouraného bytového domu na Valchařské 14 vyroste novostavba o čtyřech nadzemních podlažích. V přízemí budou provozní, technické a parkovací prostory, v každém dalším patře pak tři byty, dispozičně od 2+kk po 3+kk. Objekt bude mít ploché zelené střechy. Rozpočet na výstavbu domu činí 30,1 milionu Kč bez DPH.

Naproti na Valchařské 15, v proluce v řadové zástavbě, bude stát čtyřpodlažní dům se 6 bytovými jednotkami o velikosti 2+kk. V přízemí budou garážová stání a sklepní kóje. Stavba je vyčíslena na 15,8 milionu Kč bez DPH.

Projekt výstavby bytového domu na Valchařské 15 čeká na realizaci od roku 2016. Ovlivnila jej ale rekonstrukce ulice Valchařské a nakonec se stavbu podařilo zkoordinovat s demolicí a následnou výstavbou na Valchařské 14.

„Tím, že aktuální výběrové řízení na zhotovitele obě zakázky spojilo, se celá realizace zjednoduší. Na Valchařské 15 je omezený prostor na vytvoření staveniště, proto bude staveniště zřízené na Valchařské 14 sloužit oběma stavbám. Ve výsledku se tím také sníží náklady," uvedl náměstek primátorky pro oblast bydlení a správy majetku Oliver Pospíšil.

Pokud bude vše postupovat podle harmonogramu, bude stavba zahájena letos v červnu a kolaudaci získají domy do konce roku 2020. Poté budou pronajaty v režimu startovacích bytů.