O názvu uličky rozhodne anketa

havelNávrh pojmenovat některé z veřejných míst po bývalém českém prezidentovi Václavu Havlovi a již uzavřená anketa na toto téma vyvolaly intenzivní veřejnou diskusi. Na podněty, které z ní vzešly, reaguje vedení města a městské části Brno-střed novou anketou.

Jsem přesvědčen, že tato celoměstská anketa pořádaná obvyklou a prověřenou formou přinese prostřednictvím reprezentativního vzorku respondentů složených výlučně z řad občanů města Brna objektivní a věrohodný způsob hlasování. Sám jsem na názor Brňanů velmi zvědavý,“ sdělil primátor města Brna Roman Onderka.

„Považuji za důležité znát názor Brňanů, zda a případně jak pojmenovat ulici pod Petrovem, přestože výsledek ankety není pro rozhodování nijak závazný. Občané již dříve ale vyjádřili, že v tomto případě o hlasování o názvu ulice stojí, proto musí dostat novou příležitost se vyjádřit,“ uvedl k nové anketě starosta městské části Brno-střed Libor Šťástka.

Hlasovat budou moci všichni občané starší 15 let s trvalým bydlištěm ve městě Brně, a to pouze osobně prostřednictvím originálních hlasovacích lístků s připojeným čestným prohlášením. Odevzdat jej bude možné na dvou místech – v Urban centru a na Úřadě městské části Brno-střed. Anketa bude probíhat od 3. června do 31. srpna.

Anketní lístek obdrží zájemci přímo v místech hlasování. Vybrat si budou moci ze tří navržených jmen. K původnímu návrhu dosud nepojmenovanou komunikaci mezi katedrálou sv. Petra a Pavla a Divadlem Husa na provázku nazvat uličkou Václava Havla jsou nyní připojeny další varianty, a to ulice Karla Andrého nebo Jana Calábka. K dispozici bude také varianta veřejné prostranství mezi katedrálou na Petrově a divadlem nepojmenovávat. 

 

Hlasovací místa

·        Urban centrum (Mečová 5, Stará radnice)
Otvírací doba: pondělí – pátek 10–12 hodin, 13–18 hodin

 

·        Úřad městské části Brno střed (pracoviště Czech Point, Dominikánská 2)
Otvírací doba: pondělí a středa 8–12 hodin, 12.30–17 hodin, úterý a čtvrtek 6.30–12 hodin, 12.30–14 hodin, pátek 6.30–12 hodin

 

Osobnosti

Václav Havel (1936–2011) byl český dramatik, esejista, kritik komunistického režimu, jeden z prvních mluvčích Charty 77 a politik. Byl posledním prezidentem Československa a prvním prezidentem České republiky.

Christian Karel André (1763–1831) byl přední osobností moravského duchovního života, přírodovědec, pedagog a sekretář Hospodářské společnosti v Brně. Je jedním ze zakladatelů Moravského zemského muzea.

Jan Calábek (1903–1992) byl profesorem fyziologie rostlin. Byl jedním z průkopníků a popularizátorů vědecké kinematografie, zakladatel Laboratoře vědeckého filmu ČSAV a čestný předseda Čs. společnosti pro vědeckou kinematografii při ČSAV.

 Text: mmb, foto: ber