Horká voda už hřeje další domácnosti

JRK 9328Komfortní a spolehlivé teplo přinášejí Brňanům po letošní etapě prací více než čtyři kilometry dalších horkovodů. S rekonstrukcí celé rozvodné sítě a s náhradou zastaralého parovodního potrubí začaly Teplárny Brno již v roce 2010 a celý projekt patří k nejnáročnějším v historii společnosti vůbec. „Modernizace rozvodů je jedním z několika našich vzájemně propojených opatření, která mají společné jmenovatele: technologicky vyspělou, efektivní výrobu tepla a jeho úspornou distribuci," zdůraznil generální ředitel Tepláren Brno Ing. Petr Fajmon, MBA. Za čtyři roky by Brno mělo získat čistě horkovodní síť. Zkušenosti z již přepojených míst potvrzují, že odběratelé díky moderním horkovodním výměníkovým stanicím získali větší tepelný komfort a zároveň snížili spotřebu tepla průměrně o 8 – 15 procent.

V rámci letošní etapy byly například rekonstruovány horkovody ve středu města v ulicích Rašínova a Běhounská. Zde byly práce dokončeny včetně finální úpravy povrchů již počátkem října a nic už nebrání dopravnímu provozu, ani pohybu chodců. Teplonosným médiem v brněnském centru ale stále zůstává pára, převedení historického jádra města na horkou vodu bude možné až po dokončení kolektoru v ulici Česká. (Oblíbená „kouřící značka" na Rašínově je tak stále v provozu :).

Nejzásadnější úsek prací, kvůli nimž ubyl přes léto citelný počet parkovacích míst, se týkal oblasti kolem Jaselské, Gorkého, Obilního trhu, Úvozu a Mendlova náměstí. Koncem října finalizovali dělníci práce na Jaselské, která je v současnosti již bez omezení, a dokončili práce na Obilním trhu a Gorkého. V lokalitě ulice Gorkého štafetu rekonstrukce přejaly brněnské vodárny, které zde opravují kanalizaci. Kvůli pozdnímu přepojení některých odběratelů se mírně pozdržely práce v rámci staveb Úvoz a Mendlovo náměstí, z toho důvodu zde budou teplárny pokračovat zhruba do poloviny listopadu. Práce však budou probíhat pouze v oblasti slepého ramene Trýbovy v úseku mezi objekty Úvoz 7 a Úvoz 9, motoristé nemusejí mít obavy.

Letošní etapa náhrady páry za horkou vodu byla dokončena v termínu, pracovat se bude však i přes zimu. Připravovat se budou rozvody o délce bezmála dva kilometry v primárním kolektoru v oblasti ulice Tkalcovská. Všechny práce ale zůstanou „ukryty" v kolektoru několik desítek metrů pod zemí, takže na povrchu o nich nebudou Brňané mít ani tušení.


Přínosy modernizace:

• SNÍŽENÍ TEPELNÝCH ZTRÁT. Úspornější provoz celé soustavy i výměníkových stanic v domech odběratelů.
• NIŽŠÍ SPOTŘEBA. Zákazníkům dodávka tepla za pomoci horké vody přinese snížení spotřeby tepla ve výši 8–15 %.
• VYŠŠÍ KOMFORT pro zákazníky, bezpečnost a lepší hygiena v technologické místnosti.
• MENŠÍ ZÁTĚŽ pro rozvody i vystrojení předávacích stanic, snazší obsluha, regulace i měření.
• MÉNĚ VÝKOPŮ do budoucna díky využití systému sekundárních kolektorů.
• ČISTÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Každý nahrazený kilometr potrubí znamená o 336 tun CO2 ročně méně.

V době letní odstávky 2018 bylo zrekonstruováno 4,2 kilometrů dožívajících parovodů a přepojeno 50 odběrných míst.