Trolejbusy pojedou v Líšni až na Jírovu

dpmbRada města Brna vybrala zhotovitele, který prodlouží trolejbusovou trať v Líšni až do Jírovy ulice. Bude jím sdružení firem „Společnost Novolíšeňská". Současně také schválila smlouvu o dílo, podle níž vyjde realizace jednoho ze strategických projektů města Brna na necelých 125 milionů korun. Stavba bude podle smlouvy dokončena za 15 měsíců.

Trať zlepší spojení jihovýchodní části líšeňského sídliště se středem města. Navíc bude díky ní možné nahradit část autobusové dopravy ekologičtějšími trolejbusy.

„Prodloužení trolejbusové linky není důležité jen pro cestující, kterým umožní pohodlnější cestování bez náročného přestupování. Provoz bude levnější a ekologičtější, doprava se zklidní, takže z toho budou mít užitek všichni obyvatelé sídliště," uvedl náměstek primátora pro oblast investic a dopravy Richard Mrázek.

Projekt zahrnuje především vybudování nové trolejbusové trati, která bude vedena po stávajících místních komunikacích. Jedná se o instalaci 1600 metrů trolejového vedení a 1200 metrů kabelové trasy. Součástí trasy bude i nová měnírna vybudovaná v obratišti Jírova a také sociální zázemí pro řidiče MHD. Upraveny budou i zastávky MHD, odstavná plocha a smyčka na Jírově.

Zhotovitel stavby začne práce sedm dní po podpisu smlouvy. Celé stavba by měla být podle smlouvy dokončena do 15 měsíců. Vysoutěžená cena je 124 762 905 Kč bez DPH. Nabídlo ji vítězné sdružení dodavatelů „Společnost Novolíšeňská", která sdružuje společnosti FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. a OHL ŽS a. s.

Na realizaci projektu má DPMB schválenou dotaci z Operačního programu Doprava v maximální výši 105 milionů korun (85 % z celkové částky).