Nová aplikace pomůže cyklistům najít trasu i stojan

13343131 1125296924158981 3182082219809585786 nGeografický informační systém (GIS) města Brna spouští novou aplikaci s názvem Cyklistická opatření. Cyklistům by měla pomoci lépe si naplánovat cestu po městě a pohybovat se v ulicích bezpečněji. Aplikace se bude čtyřikrát ročně aktualizovat.

„Cyklistická aplikace zobrazuje řadu užitečných údajů a dat – od údajů o umístění cyklostojanů či stanovišť sdílených kol až po data, která pomohou cyklistům plánovat si bezpečnější trasu po městě. Umožňuje také snadnější shromažďování podnětů na zlepšení jak od městských částí, tak od samotných cyklistů či řidičů a chodců. Rádi bychom totiž, aby město sloužilo všem účastníkům silničního provozu. A dobrá informovanost a vzájemná ohleduplnost jsou pro tento bezpečný provoz nutnou podmínkou," říká náměstek primátora pro oblast technickou a majetkovou Richard Mrázek.

V aplikaci si uživatelé mohou vyhledat například informace o současných i plánovaných trasách ve městě i regionu, o cyklistických přestupcích a nehodách či intenzitě dopravy. Nechybí ani realizovaná a zamýšlená cykloopatření na území města. V mapách budou zakresleny i prioritní úseky, které k realizaci navrhla skupina odborníků, a také podněty od občanů. V sekci Dopravní vrstvy uživatelé aplikace najdou svislé i vodorovné dopravní značení nebo upozornění na jednosměrky. V sekci Cyklogenerel a pentlogramy jsou dostupné údaje o intenzitě dopravy, které pro své rozhodování využívají odborníci při navrhování označování nových cyklotras.

„V aplikaci jsme zobrazili také externí data, jako jsou např. data přestupků a nehod od městské policie a Policie ČR," pokračuje administrátorka GIS Kateřina Tarabusová.

Aplikace dále obsahuje údaje o umístění stojanů na kola a plány na jejich další rozmístění po městě, informace o možnostech sdílení kol, regionální či dálkové cyklotrasy, vizualizaci parcel ve vlastnictví statutárního města Brna, správní členění a podobně. Kromě prohlížení dat nabízí také funkce, jako je měření vzdálenosti a plochy, možnost vyhledání přesných adres, tisk map a jejich export nebo možnost hlášení nedostatků, skrze kterou mohou uživatelé upozornit na chyby či chybějící data.

„Požadavky na vytvoření podobné aplikace byly na Magistrátu města Brna už několik let. Záměrem bylo vytvořit prostor, kde by mohli zájemci sledovat vývoj realizace plánovaných cykloopatření, priority města v této oblasti, podněty od občanů, aktuální umístění stojanů na kola i návrhy na jejich další umístění a podobně. Takový prostor vznikl v mapové aplikaci Cyklistická opatření," vysvětluje Pavla Valtr Kneslová z Referátu městské mobility Magistrátu města Brna.

Aplikace bude k volnému stažení na webové adrese https://gis.brno.cz/mapa/cykloopatreni/.  Můžete ji také najít na rozcestníku mapového portálu města Brna (gis.brno.cz) či na na datovém portálu města Brna (data.brno.cz) v záložce Aplikace.