Lékaři FN Brno operují v novém

FN Brno 20180403 142331Lékaři Fakultní nemocnice Brno operují od počátku dubna na nových sálech. Jejich technologická obnova byla zahájena na konci loňského roku, nyní byla ukončena první etapa prací. „Na našem bohunickém pracovišti došlo k celkové rekonstrukci čtyř operačních sálů v jižní a východní části 3. patra pavilonu CH včetně místností, které na sály přímo navazují, tj. zázemí pro přípravu a odvoz pacienta, mytí lékařů a sterilní sklad," uvedl mluvčí FN Brno Pavel Žára.

Součástí prací bylo celkové vybourání všech příček a podlahových skladeb, které byly vyměněny. Namísto stěnových konstrukcí operačních sálů z cihelného zdiva jsou nově použity lehké montované konstrukce. Jednotlivé operační sály jsou izolovány proti RTG záření.

V rámci rekonstrukce byla instalována také například nová vzduchotechnická jednotka, nové rozvody elektrického slaboproudu, medicinálních plynů, zdravotně technické instalace a zařizovacích předmětů. Operační sály jsou vybaveny novými operačními stoly a světly.

Projekt Technologická obnova operačních sálů počítá celkem se čtyřmi stavebními etapami. „Jde o náročnou a velmi komplikovanou rekonstrukci, která probíhá za provozu. Celková cena zakázky je 392 milionů korun, K, z toho tvoří 85 procent dotace Evropské unie. Práce jsou rozplánovány do konce listopadu letošního roku," upřesnil Žára.

(red)