Výročí příchodu soluňských učenců na Velkou Moravu

KM sNové pamětní desky připomínají od počátku prázdnin ve dvou základních školách Brna-Bohunic 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na naše území a osobnost Jana Amose Komenského. „To, že jsme v prostorách našich škol instalovali tyto desky, má být symbolem toho, že v každé době, ať se jeví jakkoliv špatná a nepřející či ještě horší, lze ctít přirozenou lidskost. A lidskost podpořená osobním vzděláním je hodnota, která si zaslouží a měla by mít své místo v hodnotovém žebříčku společnosti, která má zájem na svém trvalém rozvoji," zdůvodnil umístění pamětních desek bohunický starosta Miloš Vrážel. Právě svatí Cyril s Metodějem jsou navíc patrony Bohunic a je jim zasvěcena i bohunická kaple.

„Přál bych si, aby tyto tři, zde zpodobněné osobnosti našich dějin nejen žáky bohunických škol ale nakonec i jejich pedagogy a rodiče trvale vybízely ke zkoumavému zamyšlení se nad mnohými otázkami a mnohými interpretacemi jejich činů, které jejich odkaz doprovází," uvedl Vrážel.

Autorem reliéfů je Zdeněk Lindovský z Kunštátu. Na reliéfu s věrozvěsty je v otevřené knize umístěné mezi bratry písmeno „S" – označující slovo. Z písmen hlaholice „št, m, v" je sestaven letopočet 863, neboť každému písmenu byla současně přiřazena i číselná hodnota. Zobrazený křížek má předlohu ve velkomoravských mikulčických nálezech právě z období devátého století. Psací brk v ruce Jana Ámose symbolizuje například jeho snahu encyklopedicky sepsat a utřídit tehdejší vědění světa nebo jeho dodnes uznávanou pedagogickou činnost.

Text: red, foto: Archív MČ Brno-Bohunice

JAK

KM