Teplárny Brno modernizují svůj provoz Brno – Sever

4686349Do horkovodu Líšeň a v případě potřeby také do propojených horkovodů Lesná a Žabovřesky budou už v letošní topné sezoně 2016/2017 dodávat teplo dva nové kotle instalované v provozu Brno – Sever Tepláren Brno. Do Brna doputovaly druhý červnový týden a jejich vykládka v novém domově byla náročným úkolem, při kterém šlo o centimetry.

Dvě automobilové soupravy (každá o hmotnosti necelých 120 tun) vezoucí kotle s již namontovanými hořáky do Brna vyrazily na cestu 31. května 2016 z výrobního závodu firmy Bosch v německém v Gunzenhausenu. Cestovaly pouze v nočních hodinách s třídenní přestávkou v závodu firmy zajišťující přepravu. Po městě Brně se dopravovaly za asistence pracovníků DPMB

Moderní plynové zařízení s vyšší účinností a součtově nižším výkonem odpovídající ekonomickým i ekologickým moderním trendům nahradí na Brno – Severu zastaralý olejovoplynový, parní kotel.

Nové zařízení je součástí optimalizace velkých zdrojů Tepláren Brno a spolu s postupnou rekonstrukcí parovodů na horkovody přináší efektivnější výrobu a distribuci tepla. 0457772Domácnosti využívající jako nové teplonosné médium horkou vodu uspoří dle dosavadních zkušeností v průměru 10-15 procent ve spotřebě tepla, což vzhledem k snížení ceny tepla od roku 2017 o pět procent znamená již znatelnou úsporu v nákladech. Čistě horkovodní tepelná síť by v moravské metropoli měla být dokončena v roce 2020.

Špičkové horkovodní kotle na Brno – Severu mají účinnost 96 % a splňují současné zpřísněné emisní limity. Každý z kotlů o rozměrech cca 9230 mm x 4050 mm x 4295 mm (DxŠxV) je osazen dvěma nízkoemisními hořáky. Teplo z nich bude sloužit přímo k natápění horkovodů Líšeň a Lesná bez nutné transformace páry na horkou vodu. Pro současné potřeby by už navíc bylo stávající potrubí zbytečně předimenzované. Spotřeba tepla se totiž stále snižuje jednak kvůli novým, efektivnějším technologiím (to je mimo jiné také důvod postupné náhrady parovodů za horkovody) i díky ekonomickému a ekologickému chování samotných spotřebitelů. Instalací horkovodních kotlů se omezí potřeba připojení provozu Brno – Sever na tuto parní síť, která bude poté využívána pouze po nejchladnější dny v roce. Vně výrobního bloku, v blízkosti štítové stěny kotelny na straně demontovaného kotle, budou postaveny samostatně pro každý z kotlů dva ocelové komíny o výšce 25,1m.

Dosud využívaný kotel, tzv. „K 15" (na snímku) na Brno – Severu sloužil rovných třiatřicet let. 3116579Jeho technické parametry však už postupně přestaly odpovídat současným podmínkám. Je výkonově předimenzován a koncepčně, ekonomicky i ekologicky zastaralý. Do provozu byl uveden v březnu 1983 a naposledy dodával páru v prosinci roku 2014. Za tu dobu vyrobil téměř 6,5 milionů tun páry, tj. více jak 16 mil. GJ dodaného tepla. Taková úctyhodná dodávka tepla momentálně odpovídá více jak čtyřletému provozu všech zdrojů TB a brněnské spalovny. Demontáž K15 trvala několik týdnů. Nejnáročnější částí prací bylo demontovat horní buben starého kotle, jehož celková hmotnost činila téměř dvacet tun. Nejprve tak bylo nutné buben rozřezat na menší části, s nimiž teprve bylo možné dál manipulovat.

(red)
Foto: Archív TB