Studie ukazují, co městu může přinést nádraží u řeky

24. květen 2016

Další krok směrem k vyřešení letitého problému polohy nádraží v Brně učinili radní města. Ti se seznámili s návrhy pořízenými v ideové soutěži Budoucnost centra města Brna ve variantě nádraží u řeky. Ze sedmi předložených návrhů doporučila poradní komise vyzdvihnout především tři, které se s polohou nádraží u řeky a souvisejícími příležitostmi vypořádaly nejsrozumitelněji a nejpraktičtěji.

Tyto studie tak doplňují studie vytvořené pro variantu přestavby železničního uzlu ve variantě pod Petrovem, které byly představeny před dvěma týdny. Výsledky obou variant jsou nyní vystaveny v Domě umění města Brna, kde se s nimi mohou lidé seznámit až do 24. července 2016.