O městských bytech a možnostech, jak je získat, se lidé dozví z nového webu a brožury

Nejen běžné obecní byty, ale také sociální byty, startovací, seniorské, družstevní, sdílené... Nabídka městských bytů není jednolitá a pro řadu občanů není jednoduché se v ní zorientovat a zjistit, co ve své situaci můžou využít. Nyní však mají možnost čerpat informace v přehledné formě hned třemi způsoby: z webu, tištěné brožury a osobní návštěvou Kontaktního místa pro bydlení.

Úrazová nemocnice dá šanci mladým specialistům

Absolutoriem na vysoké škole vzdělávání lékařů ani pracovníků v nelékařských oborech zdaleka nekončí. Musí se připravit na atestační zkoušku – a v tom jim mohou pomoci rezidenční místa v nemocnicích. Úrazová nemocnice v Brně by jich mladým specialistům ráda nabídla osm, a žádá proto se souhlasem města ministerstvo zdravotnictví o dotaci.

V brněnských parcích se sáňkovat může, potvrdili radní

Vyrazit se sáňkami na Kraví horu nebo na jiný kopec v Brně patří k oblíbeným kratochvílím obyvatel, zvláště těch nejmenších. Že touto aktivitou neporušují žádnou vyhlášku na ochranu zeleně, výslovně potvrdili brněnští radní. Reagovali tak na nepříjemné události minulých dní v Praze.

„Venkovní sporty jsou jednou z mála činností, kterým se dnes lidé mohou věnovat jen s menšími omezeními. Když k tomu připočteme po dlouhé době mrazivé počasí, a dokonce i tady v Brně sněhovou nadílku, není divu, že se řada rodin vydává na kterýkoli svah v okolí, aby si děti užily trochu zábavy a všichni si provětrali hlavu. Usnesením, které jsme (...) přijali, chceme všechny ubezpečit, že je to na území Brna povolená aktivita, a předejít možným nedorozuměním jak na straně obyvatel, tak správců parku nebo městské policie," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dohoda mezi městem a provozovateli sdílených koloběžek zabrání jejich odkládání na nevhodná místa

Klíčoví poskytovatelé služby sdílených koloběžek se dohodli s městem na pravidlech, která by měla zvýšit bezpečnost jejich provozu. Koloběžky Lime, re.volt a Yoyoway nově bude třeba odkládat na vybraných místech, aby se jejich uživatelé vyhnuli penalizaci. V praxi to bude znamenat, že koloběžky budou jejich uživatelé parkovat tak, aby nebránily pohybu chodců a nezasahovaly do vozovky, jinak nepůjde službu ukončit.

Přehled průběhu očkování proti covid-19 v Jihomoravském kraji

Město Brno dlouhodobě poskytuje detailní statistiky o průběhu epidemie onemocnění covid-19, a to prostřednictvím datového portálu data.brno.cz.  Největší přidanou hodnotou statistik je jejich podrobné územní členění, přehlednost a aktuálnost. Jsou zde kombinovány dva oficiální zdroje – Krajská hygienická stanice JMK a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Dosud se v Jihomoravském kraji nakazilo téměř 95 tisíc obyvatel, z toho více než 30 tisíc ve městě Brně.

Budoucnost zahrádek v Brně je výsledek kompromisu všech jednajících. Zatím zůstávají, ale v některých místech jsou dlouhodobě neudržitelné

Přípravy nového územního plánu v Brně jdou do finále a s nimi i vyjednávání o zahrádkářských koloniích. V posledních měsících představitelé Brna a zástupci zahrádkářů jednali zejména o těch na Červeném kopci, Žlutém kopci a na Kraví hoře. Na každém místě je situace jiná, jisté ale je, že prozatím zůstávají, i když dlouhodobě je mají na řadě míst nahradit obytné domy a městské parky. Územní plán také nově usnadní vznik komunitních zahrad po celém Brně.