Brňané opět mohou vybírat vánoční strom pro náměstí

Vysokou jedličku, nebo raději o něco menší, ale huňatější smrk? Od úterý 15. října mohou Brňané opět vybírat letošní vánoční strom, který po celé adventní období a svátky ozdobí náměstí Svobody. Do výběru byly zařazeny dva smrky ztepilé o výšce 13 a12 metrů a šestnáctimetrová jedle ojíněná. Prohlédnout si stromy a jednomu z nich dát svůj hlas lze na odkaze: http://www.ticbrno.cz/cz/aktuality/hlasujte-pro-vanocni-strom-na-namesti-svobody. Hlasování bude ukončeno v neděli 17. listopadu 2013.

Festivalu v centru dění skončil. Brzy přijdou Vánoce

Čtvrtý ročník Festivalu v centru dění, který postupně v centru Brna nabídl Slavnosti piva, Slavnosti jídla, Slavnosti vína a Slavnosti řemesel, skončil v neděli večer na náměstí Svobody. Měsíc plný chutí, vůní a zážitků uspořádala radnice městské části Brno-střed a její kulturní a vzdělávací středisko.

„S průběhem festivalu jsme velmi spokojeni. I přes nepříliš vydařené počasí, které část dění provázelo, si do centra naší městské části našlo cestu součtem několik desítek tisíc návštěvníků," zhodnotil na závěr celý projekt starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka a dodal: „V této podobě a po čtyřech uplynulých ročnících můžeme říct, že se jedná o jednu z nejdůležitějších a největších akcí podobného charakteru v Brně. Vždyť nabídla prostor pro prezentaci celkem 150 prodejcům a 64 hudebním, divadelním či folklórním souborům."

Co prozradil výzkum spokojenosti obyvatel s Brnem?

V roce 2013 město Brno připravilo druhou vlnu sociologického šetření s názvem Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel (první výzkum byl proveden v roce 2009). Cílem bylo podat celistvý obraz názorů obyvatel na město Brno.

Z výsledků obou vln výzkumu vyplývá, že obyvatelé vidí Brno jako město bohaté na historické památky a nabízející rozmanité možnosti trávení volného času. Vnímají je jako město vzdělané a dobré vzdělání umožňující, sídlo s dobrou zdravotní a sociální infrastrukturou, místo, kde se daří kulturnímu životu a kde se dá i dobře nakupovat. Na druhou stranu však kriticky vnímají jeho nedostatky, jako jsou potíže s čistotou a údržbou města či s dopravní zátěží a parkováním.

Deset dní, devadesát akcí pro zdravý životní styl

Kancelář Brno – Zdravé město Magistrátu města Brna pořádá ve dnech 27. září až 6. října 2013 Brněnské dny pro zdraví. Jedná se již o 19. ročník této tradiční kampaně, jejímž cílem je motivovat a informovat Brňany o tom, jak se dá v městském prostředí žít zdravěji. Prostřednictvím 90 akcí zaměřených zejména na podporu pohybové aktivity, duševního zdraví a vyvážené a pestré stravy má široká veřejnost všech věkových skupin příležitost seznámit se s možnostmi boje proti civilizačním onemocněním, jako jsou např. choroby srdce a cév, diabetes, obezita, rakovina, deprese a další.

Rozsáhlejší rekonstrukce a opravy tramvajových tratí skončily

Naším cílem je samozřejmě kvalitní a rychlá doprava po městě Brně a k jejímu zajištění přispívá i údržba tramvajových tratí, do níž jsou vkládány nemalé prostředky. Prázdniny jsou dávno za námi, je tedy možné ohlédnout se a zhodnotit, co všechno se v tomto směru podařilo zvládnout. Letošní léto bylo na nejrůznější výluky opravdu bohaté, samozřejmě ne všechny byly z důvodu oprav prováděných DPMB. Podívejme se však nyní na tyto záležitosti z pohledu našich stavebních investic:

Jedničkou pro Národní divadlo Brno bude Martin Glaser

V pátek 20. září 2013 proběhlo další kolo jednání výběrové komise v rámci výběrového řízení na funkci ředitele Národního divadla Brno.

„Do 2. kola uzavřeného výběrového řízení postoupil Tomáš Froyda, ředitel Divadla Alfa Plzeň, a Martin Glaser, umělecký šéf Jihočeského divadla. Výběrová komise se po dlouhém jednání rozhodla doporučit Radě města Brna na funkci ředitele Národního divadla Brno kandidáty v pořadí: 1. Martin Glaser, 2. Tomáš Froyda. Rád bych poděkoval oběma kandidátům za jejich účast a současně ocenil jejich vysokou profesionalitu," uvedl ke stanovisku komise její předseda a primátor města Brna Roman Onderka.