Agresivní pes pokousal tři lidi

Rozzuřený rotvajler volně pobíhající po Komíně v neděli dopoledne pokousal tři lidi. Agresivní zvíře prý uteklo majiteli v zahrádkářské kolonii u ulice Podlesí. Strážníci na uvedeném místě našli tři krvácející muže, kterým okamžitě přivolali sanitku. Poraněné měli především ruce, po kterých se rotvajler vrhal ze všeho nejdříve. Na místo spěchal rovněž odchytář městské policie, který psa zajistil odchytovou tyčí a vzhledem k jeho nezvladatelnosti proti němu použil i slzný sprej, jímž ho paralyzoval. Další hlídka mezitím vyhledala majitele, kterého předala státním policistům pro podezření ze spáchání trestného činu. Všichni tři pokousaní muži ve věku 22, 30 a 49 let skončili v nemocnici. Agresivní zvíře převezli strážníci do útulku.

Hvězdárna láká i příměstské tábory

Hvězdárna a planetárium Brno v červenci a srpnu 2014 nabízí speciální pořad pro příměstské tábory. Léto na konci vesmíru slibuje prohlídku umělé oblohy, návštěvu interaktivní expozice a za jasného počasí pozorování Slunce.

„Komponovaný program Léto na konci vesmíru pro letní příměstské tábory nabízíme v pracovní dny dopoledne vždy jedné skupině návštěvníků. Pro větší skupiny návštěvníků jsme schopni připravit také speciální, individuální program v digitáriu. Našim cílem je ukázat, že i uprostřed brněnské aglomerace existuje místo nabízející zajímavé prožití prázdninového času," uvedl Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno.

Park Hvězdičku doplní nízkoprahové centrum

Město Brno zahajuje výstavbu nízkoprahového centra a parku Hvězdička. Centrum i park zvelebí další část města a nabídnou nové plochy zeleně pro mládež a její mimoškolní činnost. Rada města Brna schválila smlouvu o dílo ve středu 30. dubna 2014 s celkovou investicí ve výši 42,8 mil. Kč. Hotovo by mělo být na podzim letošního roku.

Výstavba parku je naplánována ve vnitrobloku ulic Hvězdová, Francouzská, Bratislavská a Stará. Park by měl sloužit pro krátkodobou rekreaci obyvatel, podstatná je také jeho funkce sociální – prostor parku nabízí možnost integrace menšinového obyvatelstva. Parkové prostory jsou propojeny bezbariérovými komunikacemi. V centrální části nalezneme kromě náměstí a nízkoprahového centra kvalitní sportovní hřiště doplněné fitness sportovními prvky a uzavřené hřiště pro malé děti, v severozápadní části parku budou umístěny herní prvky – houpačky. V severozápadní a jihovýchodní části jsou navrženy pobytové trávníky. Součástí parku je sedací mobiliář, pítko, odpadkové koše, lampy a kamerový systém. Prostor je doplněn vzrostlými stromy.

Rušné silnice lemují první řady stromů

Páteřní komunikační tepny v městské části Líšeň a Vinohrady už lemují první z nově vysazených stromů. Celkem zde bude postupně vysazeno 477 stromů, 1733 keřů a 168 popínavek. Stromy a keře budou plnit funkci tzv. „zeleného filtru", jehož smyslem je oddělení obytných zón od frekventovaných silnic a zlepšení kvality ovzduší.

„V dnešní přetechnizované době počet automobilů v ulicích neustále stoupá a s ním i koncentrace výfukových plynů v ovzduší. Město Brno se dlouhodobě snaží snižovat tyto negativní vlivy dopravy. Nově vysazená izolační zeleň pomůže oddělit významné zdroje znečištění od lidských obydlí, což jistě zlepší kvalitu života v této oblasti," uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Zahrada školy Bednářova se proměnila v rekreační zónu

Obyvatelé nejen Horních Heršpic se mohou těšit na nový odpočinkový areál vybudovaný v zahradě Základní školy Bednářova 28. Projekt dostal název Zahrada v pohybu a bude sloužit nejen potřebám školy a školní družiny, ale i k rekreaci občanů. Zahrada bude v provozu od dubna do října.

V novém areálu vzniklo posezení s grilem, skatepark, lanová pyramida, lanovky a dětské hřiště s herními prvky jako například skupinová houpačka, lezecká síť, rotační kláda nebo jednomístný kolotoč. Dále na zahradě stojí nový altán, který budou školní třídy využívat během výuky a školních akcí od jara do podzimu. Po skončení výuky může altán k odpočinku využít široká veřejnost. „Město Brno tak skvěle naplnilo myšlenku J. A. Komenského „škola hrou" a současně přispělo ke spokojenosti a pohodlí místních obyvatel," uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Vodojemy na Špilberku se změní v galerii

Rekonstruovat takzvaný „severní přístavek" a nevyužívanou unikátní technickou památku - vodojemy na Špilberku změnit v originální galerii je společným plánem města Brna a jeho muzea. „Opravou jižního křídla obnova hradu nekončí. Naším úkolem je pečovat o odkaz předků a předat našim potomkům Špilberk v dobrém stavu. A mezitím chceme památku co nejvíce představit současníkům. V rekonstruovaných vodojemech by měla být vytvořena nová expozice předmětů a děl pocházejících převážně ze zrušených městských hřbitovů, veřejných prostranství a budov, z rozsáhlých stavebních asanací i z archeologických výzkumů v Brně," uvedl primátor města Brna Roman Onderka.