Na Vodově se plánuje oprava stoleté kanalizace a vodovodu. Alej zůstane zachována

Téměř sto let slouží svému účelu vodovod a kanalizace na ulici Vodova. Město společně s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi připravují jejich rekonstrukci.  

„Vodovod a kanalizace na ulici Vodova nejsou v dobrém stavu a je nezbytná jejich rekonstrukce. Projektová dokumentace navrhne konkrétní provedení, a to v délce ulice od křížení s Červinkovou po Dobrovského. Celkem se jedná o opravu 1302 metrů vodovodu, 708 metrů kanalizace a chodníků v této oblasti. Zároveň se budeme snažit minimalizovat zásahy do vzrostlé zeleně. Jsem rád, že se nám to u tohoto projektu podaří," uvedl David Grund, radní pro oblast investic.

Participativní rozpočet: Navržené projekty potřebují vaši podporu

V polovině června skončila první fáze projektu participativního rozpočtu Dáme na vás, a to fáze navrhování. Navrhovatelé podali celkem 134 projektů v celkové hodnotě 239 milionů korun. Projektů je o 20 více než v loňském roce. Do konce června mohou Brňané dát návrhům podporu potřebnou k postupu do listopadového finále.

Projekt participativního rozpočtu Dáme na vás je největším a nejúspěšnějším svého druhu v České republice a vzhledem ke zvyšujícímu se počtu přihlášených projektů jeho obliba stále roste. V letošním, čtvrtém ročníku je na realizaci projektů vyčleněno 35 milionů korun. Vzhledem k maximální výši rozpočtu na jeden projekt, která je stanovena na tři miliony korun, se podaří zrealizovat minimálně jedenáct přihlášených projektů.

Brno se bude ucházet o titul Evropské hlavní město inovací 2020

Evropská komise vyhlašuje každý rok soutěž o hlavní evropské město inovací – European Capital of Innovation. Ta hodnotí města na základě jejich inovačního potenciálu. Do letošního ročníku se přihlásilo i Brno.

Soutěž Evropské hlavní město inovací 2020 cílí primárně na inovace pro společnost, tedy takové, které přinášejí zvýšení kvality života obyvatel města. Přihlášky jsou hodnoceny na základě čtyř kategorií: experimentování (inovační procesy, koncepty, nástroje), zapojení občanů do inovačního procesu, rozšíření atraktivity města (lákání talentů, vzor pro další města), podpora občanů (měřitelné dopady aktivity).

Sociální služby poskytované městem se sjednotí a klienti se dočkají řady výhod

Město Brno poskytuje prostřednictvím šesti středisek při městských částech celkem 14 sociálních služeb – pečovatelské služby, odlehčovací služby, centra denních služeb a denní stacionář – a to pro všechny občany města Brna. Radní schválili jejich převod k 1. lednu 2021 na městskou příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb. Zástupci města tak chtějí dosáhnout především jednodušší a efektivnější komunikace pro občany města při sjednávání služeb.

Pro případ další vlny pandemie město vyčlení rezervu

V souvislosti s přijatými opatřeními, jejichž cílem bylo zamezit šíření nemoci COVID-19, přistoupilo město Brno k mimořádnému řešení situace. Postupně nakoupilo osobní ochranné pomůcky a další potřeby a vybavení. Radní doporučili zastupitelům, aby schválili rozpočtové opatření za tyto nákupy. Zároveň doporučují schválit vytvoření peněžní rezervy pro případnou další vlnu pandemie.

Brno se připravuje na ekonomické dopady pandemie. Uvažuje o miliardovém úvěru

Opatření vlády i celkové zpomalení ekonomiky. Pandemie COVID-19 se citelně dotkla i oblasti hospodářství. Propad daňových příjmů očekává i Brno. Doplnit miliardu do rozpočtu chce proto vedení města pomocí krátkodobého úvěru.

„Zpracovali jsme scénáře dalšího vývoje. Pokud by se naplnil ten pesimistický, bylo by třeba mít kapacity na načerpání dodatečného financování připraveny už na podzim. Věříme sice, že vývoj nebude tak zlý, ale některé vládní kroky k němu směřují a její další rozhodnutí nelze předvídat. Proto musíme počítat se všemi variantami a zařídit se tak, aby město bylo za všech okolností schopné dostát svým závazkům," uvedla primátorka Markéta Vaňková.