V Brně se loni narodilo nejvíce dětí za posledních 35 let. Nová data přináší Zpráva o stavu města

Brno vydalo už třetí Zprávu o stavu města. Ta pomocí infografik ilustruje základní statistické ukazatele, které se vyvíjí pro město většinou pozitivně. Zpráva je členěna do pěti částí v návaznosti na strukturu strategie #brno2050, konkrétně na zdroje, správu města, prosperitu, služby a prostředí. Zpráva o stavu města je dostupná na webu data.brno.cz. 

„Vydávání Zprávy o stavu města má pozitivní ohlas u veřejnosti, a proto se vždy snažíme o hledání nových zajímavých statistik, které představujeme populární a zjednodušenou formou," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Tržnice hostila více jak 700 expatů z 95 různých zemí

Slovo "expat" se v češtině i v angličtině zaužívalo k popisu zahraničního odborníka, který se za prací přesunul do jiné země. „Brno se snaží expaty přilákat, a také si je udržet, jelikož svými zkušenostmi a znalostmi ve zdejších nadnárodních firmách, na univerzitách či ve školách přispívají k mezinárodnímu rozvoji města," uvádí Markéta Vaňková, primátorka města Brna, která nad akcí převzala záštitu. Jednou ze strategií města k tomu určených je podpora Brno Expat Centra , které zahraničním odborníkům kreativních, manažerských či výzkumných profesí poskytuje informační a konzultační služby, sdružuje anglicky hovořící služby a pořádá odborné vzdělávací akce a networkingová setkání.

Mezi všemi městy v ČR má Brno třetí největší podnikatelský potenciál

Brno se umístilo na třetím místě v rámci celorepublikového srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který zpracovává analytická agentura Datank. Vyhlašovatelem je týdeník Ekonom. Letos se uskutečnil již jedenáctý ročník výzkumu. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 7. května 2019 v prostorách Letenského zámečku v Praze.

Hala Rondo potřebuje novou strojovnu chlazení. Přispět by na ni mohl stát i Evropa

Strojovna chlazení v hale Rondo dosluhuje. Městská společnost STAREZ–SPORT, která sportoviště provozuje, bude na novou strojovnu žádat o dotaci z prostředků Státního fondu životního prostředí a zároveň o půjčku z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Čekání v Brně bude mít styl

Čekání v Brně už nikdy nebude stejné. Minimálně to na vlak. Kvůli velké vlakové výluce na více než rok ožívá dolní nádraží. A 13. května se otvírá Čekárna, projekt, díky kterému se zapomenutý kout Brna posune zase o kus blíže místu s budoucností.

Projekt Občanská radnice poskytne lidem přehled o práci města

Radní města Brna v úterý na svém zasedání schválili zadání projektu Občanská radnice. Myšlenka vzniku tohoto projektu je odvozená od platného znění koaliční smlouvy a jeho cílem je zřídit portál občanské radnice, přes který budou občané moci sledovat realizaci důležitých projektů města, vyjadřovat se k aktuálním politickým otázkám a dávat vedení města podněty, kterým budou moci ostatní občané projevovat podporu a zvyšovat tak jejich váhu.