Informační kampaň má posílit povědomí o možnosti zbavit se exekucí v rámci Milostivého léta

Projekt Milostivé léto, který lidem umožňuje zbavit se exekucí, vrcholí. Město Brno proto připravilo informační kampaň. Dlužníci mají čas ještě do 28. ledna.

„Krátce před vánočními svátky jsem ubezpečil veřejnost a média, že na leden připravíme informační kampaň, jejímž cílem bude zvýšení povědomí o akci Milostivé léto. Vše již běží, a my tak máme možnost všechny, jež tíží závazky vůči veřejnému sektoru a s nimi související exekuce, znovu upozornit, že do 28. ledna 2022 mohou zaplatit pouze dlužnou jistinu a jednorázový poplatek exekutorovi," řekl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Ekologické dotace podporují trvalou udržitelnost v Brně

Nové zelené střechy či podzemní nádrže, které dovolí efektivně nakládat se srážkovou vodou. Toto je jen malý výčet ekologických dotací, jež od roku 2019 vypisuje město Brno. Cílem je motivovat obyvatele města k aktivnímu přístupu k trvalé udržitelnosti například při rekonstrukcích nebo také zvelebování nejbližšího okolí.

Brno jako první publikuje data dle standardů otevřených formálních norem

Město Brno má již zavedený systém publikace otevřených dat prostřednictvím portálu data.brno.cz.  „Publikace otevřených dat přispívá k transparentnosti hospodaření města a také podporuje podnikatelské nebo akademické aktivity tím, že data může kdokoli využít pro svůj záměr. Nyní Brno jako jedno z prvních měst v České republice začíná s publikací dat dle standardů tzv. otevřených formálních norem (OFN), jejichž garantem pro ČR je Ministerstvo vnitra," vysvětlil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Vila Tugendhat je zapsaná v UNESCO již 20 let

V prosinci uběhlo již dvacet let od toho, kdy byla na 25. zasedání organizace UNESCO ve finských Helsinkách na Seznam světového dědictví zapsána brněnská vila Tugendhat, která patří pod správu Muzea města Brna. Zápisu na seznam nejvýznamnějších světových památek předcházela již v roce 1998 výzva Ministerstva kultury ČR k vytvoření nominačního dokumentu.

Na Riviéře přibude více toalet a šaten

Až pominou proticovidová opatření, je šance, že se Brňané vrátí na koupaliště Riviéra opět v hojném počtu. Před pandemií zde roční návštěvnost dosahovala až 140 tisíc lidí. Město Brno by rádo zrekonstruovalo hlavní budovu, aby se v areálu zlepšila dostupnost WC, přibyly prostory pro občerstvení a také zbrusu nový saunový svět. Díky němu by se sem dalo chodit po celý rok. Než se s rekonstrukcí začne, bude potřeba vyřešit více toalet a šaten provizorně. Jako nejefektivnější bylo vyhodnoceno pořízení 6 montovaných staveb.

V Tuřanech vyrostou klubovny pro děti

Projekt „Klubovny pro děti v Tuřanech" byl vybrán v rámci 4. ročníku participativního rozpočtu.  Klubovny budou umístěny v domě kontejnerového typu, který bude stát na pozemku blízko hřiště. Objekt bude napojen na stávající elektrické vedení, vodovod a kanalizaci.