Nová protialkoholní vyhláška: Pořadatelům se zjednoduší organizace akcí

Před měsícem zastupitelé novelizovali protialkoholní vyhlášku a umožnili popíjení na území Zelného trhu, Jakubského, Dominikánského a tzv. Římského náměstí a také v některých parcích a lesoparcích v centru, například v Lužánkách, Tyršově sadu nebo na Obilním trhu. Nyní jim radní ke schválení předkládají novou protialkoholní vyhlášku.

„Rozsáhlejší novela tzv. protialkoholní vyhlášky se připravovala už od poloviny roku 2019 ve spolupráci s městskými částmi. Šíře změn nakonec byla taková, že jsme se rozhodli namísto novely vydat vyhlášku novou," vysvětlila primátorka Markéta Vaňková.

Plánovaná opatření pomohou znovuobnovit cestovní ruch

Vedení města Brna již dříve avizovalo pomoc cestovnímu ruchu, který s nástupem pandemie koronaviru zaznamenal propad. Radní proto vybrali dodavatele, který pro plánovanou komunikační kampaň nakoupí online prostor. Zároveň schválili dodavatele venkovních stojanů na dezinfekci, které budou stát u turistických cílů ve městě. Zastupitelům pak doporučili navýšit členský příspěvek města Brna pro Centrálu cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o., a také navýšit příspěvek pro TIC Brno na projekt Brnopas.

Na daních letos přijde město o 1,8 miliardy

V souvislosti s přijatými opatřeními k zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19, se v letošním roce předpokládá výrazné snížení výkonu české ekonomiky. Brněnští radní se již zabývali střednědobým výhledem rozpočtu, ve kterém se nové skutečnosti odrážejí.

Nájemci nebytových prostor mají splatnost nájemného odloženou do konce roku. Město připravuje postup pro jeho odpuštění

Už 23. března schválili brněnští radní, že nájemci městských nebytových prostor nesvěřených městským částem mohou nájemné za období od 12. 3. do 30. 6. uhradit se zpožděním. Šlo o jednu z forem podpory podnikatelů zasažených vládními nařízeními. Datum, do kterého by za to město neúčtovalo žádné sankce, bylo stanoveno na 31. 7. Na svém posledním zasedání radní upravili usnesení tak, aby bylo v souladu s mezitím přijatou legislativou. Lhůta pro zaplacení daného nájemného byla prodloužena do konce letošního roku.

V Brně přibudou nové ulice i náměstí

Brněnští radní odsouhlasili pojmenování nového náměstí před budoucím Janáčkovým kulturním centrem, dále nové ulice v Žebětíně a prodloužení stávající ulice v Líšni.

Před budoucím koncertním sálem vznikne mezi ulicemi Besední a Veselá nové prostranství, které městská část Brno-střed doporučila pojmenovat náměstí Ludvíka Kundery.

Kolonie Nový dům je Evropským dědictvím

Brněnská kolonie Nový dům získala označení Evropské dědictví, které má za cíl propagovat evropský rozměr pamětihodností. Komplex funkcionalistických rodinných domů získal tuto značku v rámci nadnárodní žádosti Vilové kolonie Evropy 1927–1932 spolu s pražskou osadou Baba a dalšími evropskými místy.