Město podpoří opravu oblíbených hodin na „Čáře"

Kde si dát schůzku v centru Brna? Jedno z nejznámějších míst je na „Čáře" pod hodinami. A právě na opravu těchto hodin chce město přispět 44 tisíc korun. Zmíněné hodiny jsou výrazným prvkem přestupního uzlu MHD na ulici Joštově, kde se denně pohybují stovky lidí, a rovněž slouží jako významný orientační bod a tradiční místo schůzek Brňanů.

Nové názvy ulic připomenou matematika i textilní továrnu

Šest nových názvů ulic navrhli radní zastupitelům ke schválení. Nové názvosloví se týká městských částí Brno-střed, Tuřany, Brno-sever a Řečkovice a Mokrá Hora.

Čtyři městské části podaly návrhy na pojmenování nových ulic, resp. na pojmenování prodloužení stávající ulice, Pracovní skupině pro názvosloví města Brna. Tyto návrhy pracovní skupina projednala a doporučila radním ke schválení. Dalším krokem bude schválení nových názvů zastupitelstvem.

Odborníci a politici se poradí, jak v Brně vytvářet příznivé životní prostředí

Město Brno soustavně usiluje o udržení a zlepšování úrovně životního prostředí ve městě. Aby mohla být jeho ochrana i nadále prohlubována, radní  zřídili Poradní sbor RMB pro životní prostředí. Jeho úkolem bude dávat podněty ke koncepčnímu řešení závažných problémů v oblasti životního prostředí, připravovat podklady, stanoviska a návrhy, spolupracovat na vznikajících koncepčních materiálech a metodikách a navrhovat úpravy u stávajících apod.

V Husovicích ztvární sochu Marie Restituty

Nové sochy se dočkají obyvatelé Husovic. Rada města Brna souhlasila se zařazením Marie Restituty Kafkové do seznamu osobností k výtvarnému ztvárnění v rámci projektu Sochy pro Brno. Doplní tak sedmičku již dříve schválených.

Město podpoří závody v králičím hopu i talentované žáky

Poskytnutí dotací ve výši 56 tisíc a 45 tisíc korun Českému svazu chovatelů a 67 tisíc korun na projekt Česká hlava schválila rada města na středečním jednání. Přidělení financí bude ještě potvrzovat zastupitelstvo. Peníze budou sloužit na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže nebo na pořízení speciálních drah pro závody v králičím hopu.

Otevřeně mrazí ženská vajíčka – poprvé v ČR

Vůbec poprvé v Česku mrazí česká reprodukční klinika z Brna ženská vajíčka přímým ponořením do tekutého dusíku. Tento způsob tzv. otevřeného mražení je spolehlivější a je při něm řádově nižší riziko, že při rozmražení „budoucí generace" dojde k poškození. Všechny ostatní kliniky v Česku dosud používají „uzavřený systém mražení", kde se vajíčka nedostávají do přímého kontaktu s tekutým dusíkem. Nabídku zamražení vajíček (oocytů) využívají v Česku například ženy, které čeká onkologická léčba, nebo ty, které odkládají těhotenství na později.