Park při ulici Rooseveltově ponese jméno po Danuši Muzikářové

Park mezi Rooseveltovou ulicí a Místodržitelským palácem u průchodu do ulice Běhounské ponese jméno po Danuši Muzikářové. „Název navrhla Simona Hradílková symbolicky k padesátému výročí tragické události, kdy byla 21. srpna 1969 náhodně při demonstraci občanů proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy zabita osmnáctiletá Danuše Muzikářová. Městská část tento návrh podpořila a doporučila ke schválení, což podporuje i Rada města Brna. Tímto gestem chceme uctít památku dívky a připomínat složitou dobu v historii naší země," popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Brno pošle městským částem více než 200 milionů na opravy školských zařízení

Město Brno vyčlení v rozpočtu na příští rok více než 200 milionů na opravy školských zařízení. Ty pošle jednotlivým městským částem, které školy a školky zřizují. Rozhodující slovo budou mít zastupitelé, kteří převod musejí schválit.

„Při přípravě rozpočtu na příští rok jsme oslovili jednotlivé městské části s tím, aby nám předložily požadavky na opravy školských zařízení, která se nacházejí na jejich území. Celkem tak podpoříme 26 městských částí více než 200 miliony korun. Finanční prostředky budou odeslány až po předložení smluvní dokumentace k jednotlivým stavebním akcím," popsal 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Změny v tarifu IDS JMK nezvýší cenu jízdného v Brně

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, který začne platit od ledna 2020, stanovuje jednotné ceny jízdného pro brněnskou městskou hromadnou dopravu, regionální autobusy a vlaky zařazené do IDS JMK. Aktuální změny od Nového roku souvisejí s novou smlouvou o veřejných službách v železniční dopravě, kterou uzavřel kraj s Českými drahami. Tarif tak lépe odpovídá nově vzniklým potřebám.

V Králově Poli vznikne sběrné středisko odpadů

Od roku 2009 není v Králově Poli v provozu sběrné středisko odpadů. To se v budoucnu změní. Radní souhlasili se zpracováním investičního záměru na jeho vybudování v ulici Chelčického.

V roce 2009 byl ukončen provoz Sběrného střediska odpadů Milíčova kvůli budování Královopolského tunelu. Ročně zde bylo odebráno v průměru 470 tun odpadů. „V Králově Poli od té doby není v provozu žádné takové středisko a vzhledem k velikosti městské části a počtu obyvatel je to neúnosný stav. Nové sběrné středisko v ulici Chelčického vznikne v místě skladového areálu, takže využijeme už zastavěné území. Výhodná je i jeho dobrá dopravní dostupnost, protože bude sloužit i k odkládání objemných odpadů," uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Nové hodiny na Konečného náměstí začnou fungovat koncem roku

Na Konečného náměstí se po dvou letech na původní místo u křižovatky s ulicí Jiráskovou vrátí nové hodiny. Rada města Brna doporučila zastupitelstvu schválit dotaci ve výši 198 900 korun společnosti Technické sítě Brno na jejich instalaci. Realizace projektu je naplánována na konec roku 2019.

Jednodušší komunikaci s úřadem nabídne projekt Digitalizace radnice

Zjednodušení komunikace s úřadem. To je cílem projektu Digitalizace radnice, v jehož rámci vzniká pracovní skupina zabývající se třemi samostatnými projekty. Ty budou řešit rekonstrukci portálu Brno iD, elektronizaci úřadu a také další etapy rozvoje eMMB.

Projekt Digitalizace radnice vychází z myšlenek zakotvených v materiálu VIZE Magistrátu města Brna. „Především se jedná o implementaci moderních informačních technologií pro zvyšování přívětivosti elektronických přístupů, a to jednak pro občany, kterým bude usnadněna komunikace při řešení životních situací s úřadem, dále pro zaměstnance magistrátu, čímž se zvýší výkonnost, rychlost, účinnost i flexibilita úřadu, a také pro samosprávné orgány města," uvedl druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný.