Rada města zřídila pracovní skupinu Železniční uzel Brno. Zajistí lepší koordinaci spolupráce

Otevřený přístup pro politiky i odborné složky, nové možnosti v koordinaci spolupráce, zlepšení podmínek a kontinuity, kterou vyžaduje příprava jednoho z nejvýznamnějších projektů v rozvoji města. To všechno má umožnit pracovní skupina Železniční uzel Brno, kterou na svém jednání 5. prosince 2018 zřídila Rada města Brna. Její výstupy mají sloužit k lepšímu rozhodování o krocích, které povedou ke komplexní přestavbě železniční infrastruktury v Brně.

FN Brno vyměnila svůj lůžkový fond. Má moderní postele

Fakultní nemocnice Brno dokončila na přelomu listopadu a prosince 2018 obnovu svého lůžkového fondu a to ve všech třech areálech: Dětská nemocnice, areál Bohunice a Porodnice na Obilním trhu. Poslední lůžko bylo instalováno ve FN Brno v areálu Bohunic v úterý 4. prosince 2018 za účasti náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické pracovníky Mgr. Erny Mičudové.

Jednalo se o výměnu lůžek pořízených v osmdesátých letech minulého století. Nová lůžka zvýší komfort pacientů, ale i zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče. Jsou mnohem lépe manipulovatelná a mobilní.

Brno zvítězilo v prestižní soutěži Společně otevíráme data ve dvou kategoriích

Datový portál města Brna www.data.brno.cz  přináší městu první ocenění ani ne po roce fungování. Jeho dvě aplikace (Dopravní obslužnost města Brna a okolí a Vyhodnocení pocitové mapy města Brna 2018) se umístily na 1. místě v prestižní české soutěži nazvané Společně otevíráme data.

V dubnu 2017 Brno vydalo první publikaci Zprávy o stavu města, která pomocí infografik popisovala základní statistické ukazatele města. Letos připravilo město Brno zprávu druhou a dne 21.3.2018 spustilo i svůj datový portál na www.data.brno.cz.  Ten slouží jako základní rozcestník pro zájemce o data na území města Brna a má ambici stát se základním datovým rozcestníkem pro všechna veřejná i neveřejná data města včetně dat od třetích subjektů, kteří se pro spolupráci s městem rozhodnou.

Brněnské komunikace připravují systém financování a výstavby parkovacích domů

Brněnští radní pověřili prováděním koordinačních činností u přípravy systému výstavby a provozu parkovacích domů firmu Brněnské komunikace. Ta má za úkol zajistit studii proveditelnosti, průzkumné práce, geodetické zaměření i zmapovat majetkoprávní situaci ve vybraných lokalitách a vypracovat harmonogram pro výstavbu, provoz a financování realizace. Rada současně schválila prověřování dalších tří lokalit, na nichž by mohla parkoviště vzniknout. Podle plánu ve městě vznikne do roku 2022 4550 parkovacích míst. Odhadované náklady jsou více než miliarda korun.

Je rozhodnuto! Město Brno zná vítězné projekty 2. ročníku participativního rozpočtu

Skončilo velké finálové hlasování, v němž brněnští občané rozhodli o výběru 11 vítězných projektů, které se budou v příštích letech realizovat z finančních prostředků participativního rozpočtu města Brna. Ve druhém ročníku Dáme na vás své hlasy rozdělilo 14 487 hlasujících, čímž vytvořili nový český rekord v celkovém počtu hlasujících.

„Až do samého konce bylo velmi zajímavé sledovat vývoj hlasování, jelikož během posledního dne hlasovalo přes tři tisíce Brňanů a pořadí vítězných projektů se měnilo každou minutou. Mám radost, že občané Brna mají zájem se podílet na rozhodování v rámci participativního rozpočtu. Děkuji všem hlasujícím a gratuluji navrhovatelům vítězných projektů," řekl náměstek primátorky pro oblast participace obyvatel Tomáš Koláčný.

Radní schválili ceník vodného a stočného pro příští rok. Zisk město investuje do kanalizací a rozvoje čistírny odpadních vod

Rada města Brna schválila ceník vodného a stočného, který začne platit od začátku roku 2019. Do výše ceny se promítne i změna sazby DPH, především ale nezbytné investice do oprav kanalizací a výstavby čistírny odpadních vod v Modřicích.

Oproti tarifům platným od roku 2017 dojde k navýšení ceny vodného a stočného o 5 %. Cena za jeden kubík vody včetně DPH bude 79,53 korun (vodné 38,80 a stočné 40,73). V současnosti stojí kubík 75,74 korun. Průměrná cena vody v České republice v letošním roce je 85 korun.