Pro lidi bez domova bude v zimě připraveno téměř 400 lůžek

V zimním období od listopadu do března mohou lidé bez domova přečkat noc v nočních krizových centrech, noclehárnách nebo v azylových zařízeních. Jedná se o městem financovaný a koordinovaný systém nouzového přečkání noci.

Odbor sociální péče MMB, Centrum sociálních služeb, Armáda spásy a Diecézní charita Brno zajišťují příležitosti azylového bydlení v nočních krizových centrech, noclehárnách, azylových domech a bytových jednotkách se sociální intervencí. Celkem se jedná o 363 lůžek.

Radním došla trpělivost. Řidiči si už přes historické centrum cestu nezkrátí

Zmírnit dopravní provoz v historickém centru se chystají představitelé města. Od minulého týdne strážníci zintenzivnili počet kontrol na vjezdech, plánují se ale i další opatření. Prioritou města je zklidnění pěší zóny v centru tak, aby se zvýšilo pohodlí a bezpečí chodců.

„Nejsem příznivcem restrikcí, ale situace v centru je neúnosná a nám nezbývá jiné řešení. Nemůžeme tolerovat, že se z pěší zóny stává vytížená dopravní tepna. Chceme ze středu města, zejména z ulic Česká, Rašínova, náměstí Svobody a Masarykova, udělat opět klidnou pěší zónu. Bezpečnost chodců je pro nás důležitá. Lidé nemohou jezdit autem přímo do centra, když chtějí navštívit například kavárnu," řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Příčinou aktuálního stavu je jednoznačně koncepce schválená minulým vedením města. Podle ní celé centrum tvoří jednu oblast, což umožňuje řidičům, kteří mají oprávnění, libovolně vjíždět a vyjíždět různými ulicemi."

Velký městský okruh Žabovřeská I: Druhá etapa má pravomocná všechna potřebná stavební povolení

Druhá etapa projektu Velký městský okruh Brno, Žabovřeská I získala všech šest nezbytných stavebních povolení, která jsou v tuto chvíli již pravomocná. Práce by měly podle plánů začít v dubnu příštího roku. Zároveň pokračují práce na již zahájené první etapě – řidičům se například zprůjezdní most Kníničská.

Rezidentní parkování bude od příštího roku také v části Žabovřesk. Radní přidali do harmonogramu další oblast

Jednu novou oblast se podařilo přidat do harmonogramu pro rozšiřování oblastí placeného stání pro příští rok. Brněnští radní dnes odsouhlasili aktualizaci tohoto harmonogramu. Město tak vyslyšelo žádosti městské části a ještě v příštím roce zařadí do rezidentního parkování i oblast 2-02, která je v Žabovřeskách.

Brno se jako první české město zapojí do prestižní evropské sítě METREX

Město Brno jakožto lídr metropolitní spolupráce v České republice se stane jediným českým zástupcem v prestižní evropské síti METREX, která reprezentuje metropolitní oblasti na evropské úrovni. Cílem této sítě je vzájemná spolupráce mezi metropolitními oblastmi a snaha získat pro svá území co nejvíce informací a evropských prostředků.

Nový projekt by měl snížit množství odpadu v Brně

Podpořit projekt „Předcházení vzniku odpadů v Brně II"  doporučili brněnští radní zastupitelstvu města, které bude rozhodovat o udělení účelové dotace společnosti SAKO, jež má projekt na starosti. Jeho cílem je zejména předcházení vzniku odpadu.

Pro občany by mělo být nakoupeno celkem 3 tisíce kompostérů. Ty budou v době trvání projektů poskytnuty lidem v bezplatném nájmu a poté přejdou do jejich vlastnictví. „Biologicky rozložitelný odpad bude v rámci projektu zpracovávám přímo uživateli kompostéru. Nábytek a staré funkční věci budou navráceny do oběhu. Nestane se z nich tedy odpad. Produkce komunálního odpadu od občanů by se tak měla celkově snížit o téměř 1600 tun ročně," přiblížil projekt radní pro oblast investic David Grund.