Dopravně komplikovanou lokalitu u Anthroposu, kde se chystá nové sportoviště, čekají změny. Studie ukáže, jak zlepšit pohyb pěších, cyklistů a umístění zastávek

Odstranění potenciálních kolizí cyklistů a cestujících MHD, přesunutí a vybudování nových zastávek, komfortnější pohyb chodců, zpřístupnění hotelu a stomatologického centra nevyužívaným podchodem, ale i vjezd do plánovaného rekreačního a sportovního areálu. To vše bude řešit Technická studie „Zastávky MHD – oblast Anthropos". 

Jak se v Brně žije cizincům? Projekt integrace mapuje a řeší problémy – loni se věnoval školství

Brno se dlouhodobě věnuje problematice integrace cizinců.  Akční plán Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2021–2023 je prováděcí dokument popisující konkrétní aktivity na poli integrace cizinců, jež jsou naplňovány/uskutečňovány například i prostřednictvím projektu Integrace cizinců ve městě Brně. Ten je realizován v rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR. Zároveň Odbor sociální péče Magistrátu města Brna spolupracoval s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a výzkumnou společností SocioFactor, s. r. o.

Možnosti výstavby na Červeném kopci posoudí předběžný geotechnický a hydrogeologický průzkum

V oblasti Červeného kopce vlastní město Brno významné pozemky, na kterých by v budoucnu mohlo vyrůst přibližně 300 nových bytů. Aby mohl plán zástavby dostat jasnější obrysy, je nutné provést mimo jiné předběžný geotechnický a hydrogeologický průzkum, který pomůže vymezené území pro výstavbu posoudit. 

Kolik je v Brně reálně přítomných obyvatel? Víme to na základě dat mobilního operátora

Geolokační data mobilních operátorů jsou cenným zdrojem informací o reálném množství obyvatel v území. Město je nyní má a může s nimi pracovat. Hodí se jako jeden ze vstupů pro strategické a územní plánování, lze na nich provádět i různá lokální šetření. Například pěkně ukazují reálný stav bydlících obyvatel oproti hlášeným obyvatelům, což je pro město klíčová statistika.

Ekodotace pomáhají lidem oživit brněnská nábřeží nebo zvelebit vnitroblok

Nábřežít! a Vnitroblok! patří k tradičním brněnským ekodotacím a v letošním roce pokračují a pomáhají zvelebovat nábřeží řek a společných zelených prostor. 

Dotační program Nábřežít! poskytuje občanům prostor k tomu, aby přinášeli společenské vyžití ke břehům brněnských řek. Snahou je utužovat komunitní vztahy obyvatel a motivovat aktivní lidi, kteří se z vlastní iniciativy snaží kultivovat okolní prostředí tvořené veřejnou zelení i vztahy mezi spoluobčany.

Podávání nápadů do participativního rozpočtu Dáme na vás začíná

V šestém ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás mají Brňané znovu možnost podat svůj nápad a rozhodnout, jak město využije část financí z městského rozpočtu. Celková částka na realizaci vítězných projektů je pro letošní rok 35 milionů korun. Na rozdíl od minulého ročníku se však navýšila maximální částka na jeden projekt, a to na 5 mil. Kč.