Studie prozradí, jak čistý vzduch dýchají děti v brněnských školách

Centrum RECETOX Masarykovy univerzity, zabývající se studiem kontaminace vnějšího a vnitřního prostředí, lidské expozice a zdravotních dopadů, přizvalo vybrané brněnské školy ke spolupráci na evropském projektu, který je zaměřen na kvalitu životního prostředí ve městě a dopady na zdraví populace, zejména na zdraví dětí a dospívajících.

„Zdravé životní prostředí patří ke klíčovým hodnotám strategie rozvoje Brna na příští desetiletí. Těší mě, že město loni na podzim navázalo úzkou spolupráci s centrem RECETOX. Jeho studie nám pomůže získat informace o tom, co dýchají děti během pobytu ve školách a školkách a jak to souvisí s lokalitou a kontaminací vnějšího ovzduší, s dobou výstavby a použitými stavebními materiály," popsal člen Rady města Brna pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Sociální nadační fond města Brna pomáhá rodinám i seniorům. Od města dostal dotaci

V březnu schválili brněnští zastupitelé milionovou dotaci Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje, který už 25 let pomáhá jednotlivcům v nelehkých životních situacích, ale i organizacím působícím v sociální oblasti.

„Do obtížné životní situace se může dostat každý, ať už pochází z jakékoliv skupiny obyvatel, nezávisle na věku nebo zdravotním stavu. Ne každý má ale možnost se z potíží dostat jen s pomocí vlastních sil. Jsem velmi ráda, že město podpořilo nadační fond, jenž pomáhá těm, kteří to opravdu potřebují," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Na rovný přístup ke vzdělávání chce Brno získat 95 milionů, podpoří i znevýhodněné děti

Mateřské a základní školy, které spádově pokrývají sociálně vyloučené lokality, i další vzdělávací zařízení, kam chodí větší počet žáků ze socioekonomicky znevýhodněného či kulturně odlišného prostředí. Všechny tyto instituce by mohly získat peníze na program s názvem Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně. Jeho cílem je zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání v Brně. Náklady na projekt, který by měl trvat od roku 2020 do roku 2022, budou 100 milionů korun, 95 % by mohlo město získat od ministerstva školství.

Začne festival Dny polské kultury. Vedení města navštíví Katovice

Město Brno hostí letos již podeváté festival Dny polské kultury, jehož cílem je představit nejen partnerské město Poznaň, ale i Polsko a polskou kulturu obecně. Festival slavnostně zahájí ve středu 10. dubna koncert jazzového trumpetisty Macieje Fortuny od 18:30 v Knihovně Jiřího Mahena za přítomnosti brněnské primátorky.

Pro účastníky nehody v Křenové ulici vznikla infolinka

Dopravní podnik města Brna zřídil linku pro účastníky pondělní nehody na Křenové ulici. Telefonní číslo linky je 5 4317 1131. Pověřený pracovník právního oddělení je připravený poskytnout všechny potřebné informace a pomoci s řešením záležitostí spojených s nehodou.

Zřízením této linky chce dopravní podnik účastníkům nehody především usnadnit komunikaci při řešení případných vzniklých problémů.

Soud vydal předběžné opatření v lokalitě Ponava. Vyšel vstříc požadavkům města

Městský soud v Brně vyhověl návrhu statutárního města Brna a vydal předběžné opatření, kterým nařídil dotčeným firmám zdržet se všech činností omezujících přístup na městské pozemky v lokalitě Ponava a také činností podmiňujících vjezd na tyto pozemky poplatkem.