Město nakoupí školám hygienické pomůcky a teploměry

Rada města Brna na základě metodických pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provozu mateřských a základních škol rozhodla o zakoupení hygienických pomůcek pro školská zařízení zřizovaná městem Brnem a jeho městskými částmi.

Podle nařízení vlády mohou být za určitých podmínek otevřeny od 11. května deváté třídy základních škol a od 25. května pak třídy na prvním stupni základních škol.

Veřejný prostor musí zůstat živý – zmírní se protialkoholová vyhláška, restauratéři dostanou více prostoru, umělci méně administrativních povinností

Veřejný prostor musí být i v době, kdy se bude město potýkat s dozvuky pandemie, atraktivní pro kulturní vyžití, setkávání, sport a relaxaci. První z opatření v této oblasti tento týden projednávala Rada města Brna.

„Očekáváme, že v Brně bude během letních měsíců přece jen více lidí než obvykle. Je totiž velmi pravděpodobné, že možnosti, kam vyjet na dovolenou mimo republiku, budou omezené. Chceme tedy obyvatelům i návštěvníkům města nabídnout dostatek vyžití. Současně tak pomůžeme i dvěma oblastem, které byly hodně zasaženy vládními restrikcemi a které se přitom významně podílejí na utváření moderního tváře města, tedy gastronomii a umělecké scéně," řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dáme na vás. Na místě zanedbávaného svahu vznikne veřejné multifunkční hřiště

V Novém Lískovci vznikne díky projektu Dáme na vás venkovní hřiště s BMX dráhou, pískovištěm a sportovištěm pro veřejnost. Radní schválili tento záměr a výzvu pro podání nabídek na veřejnou zakázku v rámci projektu participativního rozpočtu.

Město je připraveno přispět téměř 8,5 milionu korun na pořádání sportovních akcí, a to v případě potvrzení jejich termínů

Město Brno je tradičně partnerem významných sportovních akcí, které se konají na jeho území. I pro letošní rok byl vypsán dotační titul, který má za cíl finančně podpořit pořadatele těchto událostí. Na svém posledním zasedání zastupitelé schválili poskytnutí dotací a zároveň uložili Radě města Brna, aby zajistila podpisy smluv o poskytnutí dotace až po potvrzení termínu akce.

Město vyzývá kampaní k trpělivosti a dodržování pravidel

V celé České republice se postupně rozvolňují vládní nařízení, která byla přijata v souvislosti se šířením koronaviru. Při této příležitosti spouští město Brno kampaň, ve které poděkuje za dodržování pravidel doposud, ale také do budoucna. Nebude chybět projekce na hrad Špilberk či koncerty filharmonie.

Rezidentní parkování po měsíční pauze opět platí

Na základě nařízení vlády se obnovuje systém rezidentního parkování a placených parkovišť. V úterý 28. dubna se připravili k provozu všechny platební kanály, od středy 29. dubna tedy musejí návštěvníci za parkování opět platit. Mohou tak učinit jak pomocí parkovacích automatů, tak mobilního telefonu. Rezidenti a abonenti budou potřebovat platná oprávnění.