Další pomoc pro jižní Moravu: Školní jídelna na nám. Svornosti vaří obědy pro členy IZS

Brno se od prvních dní po katastrofální bouři na jihovýchodě Moravy zapojuje do pomoci. Do postižené oblasti zasílá balíčky jídla, městské části nabízejí náhradní bydlení, městské společnosti přispívají finančně i materiálně. Novinkou je, že od 1. července školní jídelna na náměstí Svornosti vaří denně 500 obědů pro pracovníky integrovaného záchranného systému, kteří v zasažené oblasti operují.

Lesy města Brna pošlou do obce Hrušky kamion střešních latí

Kamion střešních latí z Lesů města Brna dorazí do obce Hrušky v pátek. „Mezi městskými společnostmi, které zareagovaly na výzvu pomoci přírodní katastrofou zasaženému Hodonínsku a Břeclavsku, jsou i Lesy města Brna. Jejich představenstvo (...) operativně rozhodlo o poskytnutí věcného daru ve formě zaslání kamionu střešních latí do obce Hrušky," sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Město představuje nový projekt Kultura Brno

Brno se dlouhodobě snaží dělat úřad přehlednější a přístupnější lidem, a proto všechny aktivity Odboru kultury Magistrátu města Brna sloučilo pod projekt Kultura Brno. Vše o jejich aktivitách a projektech nyní zájemci najdou na novém webu kultura.brno.cz. 

„Aktivity magistrátního Odboru kultury se začaly postupem času rozrůstat. Vznikají nové projekty a iniciativy, které mohou být pro běžného občana poměrně nepřehledné, a on nemusí tušit, co se pod hlavičkou magistrátu vyvíjí. I v tom pomůže nový web kultura.brno.cz," nastínil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Šámalova se dočká bezpečnějšího uspořádání pro auta, pěší i cyklisty

Bezpečnější průchod a dost prostoru pro chodce, řidiče i cyklisty. To je cílem nového investičního záměru. V oblasti viaduktu na Šámalově je uspořádání prostoru pro vozidla i pro pěší limitováno šíří železničního mostu. „Vzhledem k provozu linkové autobusové dopravy v této ulici je řešení prostoru zcela nedostačující a kolizní. Po dokončení plánované rekonstrukce železničního mostu se prostor pod ním rozšíří. Díky tomu tam vzniknou dva jízdní pruhy se společným provozem cyklistů a zachová se oboustranný dlážděný chodník. Vznikne tak podjezd bezpečný pro cyklisty, řidiče i chodce," doplnila Markéta Vaňková.

Seniorbusy křižují město téměř stejně často jako před covidem

I přes problémy způsobené epidemií covid-19 pokračuje Dopravní podnik města Brna v provozování služby Seniorbus, která od roku 2016 pomáhá s přepravou seniorům nad 70 let a osobám se zdravotním postižením.

„Šest vozů Seniorbusu pomáhá lidem v důchodu a zdravotně postiženým s běžnými pochůzkami i návštěvami lékařů. Ačkoliv epidemická situace službu omezila a zkomplikovala, tak nyní je vše již v téměř normálním provozu a vozidla najezdí měsíčně v průměru 17,4 tisíce kilometrů," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Teplárny kupují rozvodnu na výstavišti. Chtějí v lokalitě, kde vznikne i multifunkční hala, dodávat elektřinu

Teplárny Brno koupí od Veletrhů Brno elektrickou rozvodnu. Umožní jim to vybudovat lokální distribuční soustavu a nabízet spolu s teplem dodávku silové elektřiny za výhodnější ceny z výroby na plánovaných kogeneračních jednotkách v nové multifunkční hale.

Dodávky mohou být využity pro napájení elektřinou také u dalších budovaných objektů, jako je lanovka do kampusu, dobíjecí stanice či parkovací dům. Další možností může být i dodávka chladu z trigenerační výroby.