Rada města Brna schválila snížení odměn pro členy představenstev a dozorčích rad městských společností o 5 %

Rada města Brna schválila snížení odměn členů představenstev a dozorčích rad společností, které jsou součástí Koncernu Brno, o 5 %.

„Očekávaný ekonomický propad se promítá i do hospodaření městských společností, které jsou sdruženy v koncernu. Jak jsme již dříve avizovali, bude v příštím roce členům představenstev a dozorčích rad snížena odměna o 5 %," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Nová cyklostezka propojí Bystrc s Komínem a Jundrovem

Na ulici Kníničská a Veslařská plánuje město opravit chodníky. V rámci této investiční akce vznikne ve směru od křížení těchto dvou ulic po řeku Svratku nová cyklostezka.

„V současné době zpracovává Odbor dopravy MMB studii, na jejímž základě bude vyřešena cyklodoprava na komínských a žabovřeských lukách. Prvním krokem podle vytvářené studie bude realizace alternativní cyklotrasy mezi ulicemi Svratecká a Veslařská. K jejímu zřízení poslouží mimo jiné i stávající chodník podél ulice Kníničské. Ten se opraví a na něj bude navazovat nově vybudovaná stezka podél ulice Veslařská k Jundrovskému mostu," uvedl Petr Kratochvíl, radní pro oblast dopravy.

Rozhledna Holedná je připravená na návštěvníky, přístupná bude celoročně a zdarma

Tři roky od vítězství v participativním rozpočtu se myšlenka rozhledny v oboře Holedné stala skutečností. Více než 35metrová věž s 208 schody čeká na první odvážlivce, které neodradí ani studené prosincové počasí.

„Česká republika je vedle bohaté sítě hradů a zámků známá také neuvěřitelným počtem rozhleden. Jen v Brně a okolí jich najdeme několik – v Komárově, na Ostré horce nebo na Kamenném vrchu. Nová rozhledna na Holedné se ale může pyšnit tím, že bude mezi brněnskými nejvyšší," podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Skončil nejúspěšnější ročník participativního rozpočtu Dáme na vás. Na realizaci čeká 11 projektů

Brno, které jako první statutární město spustilo projekt participativního rozpočtu na celoměstské úrovni, má za sebou další úspěšný ročník Dáme na vás. I přes nepříznivou situaci, v níž sehrála svou roli pandemie koronaviru, se podařilo podpořit 11 projektů za cenu více než 30 milionů korun. Hlasoval navíc rekordní počet Brňanů.

Nábřeží Svratky se promění v živé místo, kde lidé budou trávit volný čas

Voda v řece obtéká ostrůvky a na chvíli se zastavuje v tůních. Lidé na nábřeží tu a tam vstoupí na molo, aby měli hladinu takřka na dotek. Kolonáda podél Poříčí, přes pět kilometrů pěšin a téměř tři kilometry stezek pro chodce a cyklisty, nové lavičky, ale především nové zemní hráze, opravené nábřežní zdi či rozvolnění koryta řeky. To vše by mělo být výsledkem VII. a VIII. etapy realizace protipovodňových opatření na nábřeží Svratky v úseku od koupaliště Riviéra podél Poříčí po viadukt na Uhelné. Výběrové řízení na zhotovitele brzy začne.

Na Ústředním hřbitově vzniklo pietní místo pro nenarozené a zesnulé děti. Brno je jedním z mála měst, které přináší rodičům útěchu

S velmi těžkou životní situací se musí vyrovnávat rodiče, jimž zemřelo dosud nenarozené dítě. Psychická zátěž je také umocněna skutečností, že rodiny nemají možnost důstojně jeho památku uctít či pochovat jeho ostatky. Brno jako jedno z mála měst v České republice přináší útěchu v podobě nově zřízeného pietního místa pro nenarozené a zesnulé děti na Ústředním hřbitově.