Pomoci snižovat emise mohou také firmy. Město je podpoří a ocení certifikáty

Město Brno reaguje na probíhající klimatické změny a svou činností se snaží omezit produkování skleníkových plynů. V roce 2019 byl přijat Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna, který popisuje možnosti a nástroje, jak toho dosáhnout. Důležitým faktorem je zapojení terciárního sektoru, který v této problematice hraje významnou roli.

Brno zváží zavedení dalších opatření ke zkvalitnění vody na Brněnské přehradě

Město Brno má s Jihomoravským krajem a Povodím Moravy dohodu o vzájemné spolupráci při zlepšování kvality vody v Brněnské přehradě. Rada města Brna schválila vyčlenění dalších finančních prostředků na vypracování projektové dokumentace na opatření k dosažení čistší vody v Brněnské přehradě. Samotná realizace by měla probíhat v letech 2023–2027.

Veřejná zeleň města Brna bude odebírat energii z obnovitelných zdrojů

Město Brno se zavázalo snižovat emise skleníkových plynů a postupně přijímá opatření, která k tomu vedou. Jedním z dalších kroků je větší využívání energie z obnovitelných zdrojů. První městskou organizací, která bude tento druh energie čerpat, je Veřejná zeleň města Brna.

Na sporák až devět tisíc, na digestoř maximálně tři. Město stanovilo výši, v níž bude nájemníkům kompenzovat opravy

Změna pravidel pronájmu městských bytů, kterou brněnští zastupitelé schválili v červnu, umožnila městským částem nechat nájemníky provádět drobnější opravy a rekonstrukce na vlastní pěst. Radní nyní schválili ceník stanovující maximální výši uznatelných nákladů u jednotlivých typů prací.

Na novém webu k projektu dárcovství krve se mohou registrovat lidé, kteří chtějí zkusit závod Běh na krev

Město spoustilo nové webové stránky projektu Darujme krev pro Brno. Jejich prostřednictvím se mohou registrovat lidé, kteří si chtějí vyzkoušet v září závod Běh na krev. Ten se uskuteční 12. září a vítěze v různých kategoriích čekají zajímavé ceny. Kromě závodu je připraven i bohatý program pro děti i dospělé. Poblíž biotopového jezírka v parku na Kraví hoře si každý může užít sportovně zábavné odpoledne.

Při stavbě velkého městského okruhu na Tomkově náměstí a Rokytově vznikne nová manipulační trať pro trolejbusy

V návaznosti na budování velkého městského okruhu v oblasti Tomkova náměstí a Rokytovy ulice vznikne nová manipulační trať pro trolejbusy. Bude měřit 2,3 kilometru a ulehčí vozidlům na linkách číslo 25 a 26 vjezd do vozovny Slatina během stavebních prací.