První velkokapacitní očkovací centrum může zahájit provoz. Jen díky předvídavosti a finančním prostředkům města

V záložní nemocnici v pavilonu G2 na brněnském výstavišti nyní probíhají zátěžové testy a nic nebrání tomu, aby zde mohlo začít plnohodnotně fungovat, jako první v České republice, velkokapacitní očkovací centrum proti covidu-19. To vše díky předvídavosti i finančním prostředkům města Brna, navíc za úzké součinnosti s městskou společností Veletrhy Brno, které město vypomáhá v kritické situaci, kdy byla téměř zlikvidována ekonomickými restrikcemi a špatně zvoleným systémem kompenzací.

Lidé rozhodnou o 35 milionech v pátém ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás

Už popáté se budou moci Brňané zapojit do projektu participativního rozpočtu Dáme na vás. Radní schválili jeho pokračování v roce 2021, tzv. Výzvu participativního rozpočtu statutárního města Brna pro ročník 2021. Jedná se o dokument, který doplňuje Zásady participativního rozpočtu o kritéria specifická pro daný ročník procesu participativního rozpočtu, zejména pak o vyčleněný finanční objem prostředků, o konkrétní harmonogram, případně o další specifika a omezení, která se k danému ročníku participativního rozpočtu vztahují.

Radní finančně podpořili dva významné kulturní projekty ve městě Brně

Radní doporučili Zastupitelstvu města Brna podpořit dva významné kulturní projekty. Jedná se o letošní ročník projektu Maraton hudby Brno a také projekt Brno – město hudby. Celkem tak schválili dotace ve výši téměř pěti milionů korun.

Na podporu zdravotnických a sociálních služeb pošle město více než 15 milionů Kč

Brněnští radní se na svém prvním lednovém zasedání věnovali dotačním titulům, které mají za cíl podporovat organizace působící ve zdravotnické a sociální oblasti. Doporučili zastupitelům schválit poskytnutí dotací na 30 projektů.

„Konkrétně jsme se dnes zabývali programy, které jsou určené pro poskytovatele zdravotnických, prorodinných a proseniorských služeb, dále pro neformální pečovatele a na prevenci domácího násilí. Navržené dotace dosahují výše 15,12 milionu Kč. Ty se rozdělí mezi 30 projektů, které připravuje 17 organizací," uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Organizace DROM získá darem notebooky určené pro on-line vzdělávání

Pět notebooků k zapůjčení dětem, které nemají k této technice přístup a jsou ochotné vzdělávat se on-line, poskytne příspěvková organizace DROM. Romské středisko může přijmout dar pěti notebooků od České asociace streetwork.

„Příspěvková organizace může podle zákona nabýt do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k činnosti, pro kterou byla zřízena. Jednou z možností, jak může majetek získat, je právě dar. Ten může přijmout jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, což je v tomto případě město. Rada města Brna s přijetím daru souhlasila, protože věříme, že zvláště v této náročné době, kdy převažuje on-line výuka, se notebooky budou klientům organizace hodit. Je nutné podporovat ve vzdělávání zejména děti, které vyrůstají v prostředí, jež jim neposkytuje stejné možnosti, jako má většina ostatních, a přesto mají o svůj rozvoj zájem," řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

I v roce 2021 nabízí město Brňanům aktualizované dotační programy na podporu zelených střech a využití dešťové vody

Poprvé byly dotační programy na podporu využití srážkové vody a podporu vytváření zelených střech vyhlášeny v květnu 2019. O tom, že dobře a efektivně fungují, svědčí narůstající počet žadatelů i jejich spokojenost.

„Oběma programy, které reagují na současné změny klimatu, na současné trendy v oblasti ochrany životního prostředí, a hlavně také na poptávku Brňanů, město efektivně rozvíjí systém dotační podpory environmentálních projektů. Na podporu využití srážkové vody v roce 2019 Odbor životního prostředí přijal a schválil 19 žádostí a vyplaceno bylo 307 tisíc Kč, v roce 2020 bylo vyplaceno 822 tisíc Kč 45 žadatelům. Co se týká podpory vytváření zelených střech, v roce 2019 na ni město vyčlenilo 19,5 milionu a letos 19 milionů. Loni možnosti využilo 105 zájemců a na území města tak vzniklo 22 nových zelených střech. Letos bylo uděleno dalších 99 příslibů za 17 494 000 a dokončit se podařilo 72 projektů," uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.