Brno shromažďuje spacáky, deky a karimatky pro Lvov

Podpora válkou sužované Ukrajiny pokračuje v Brně shromažďováním hmotné pomoci, konkrétně spacáků, dek a karimatek. Tyto věci jsou akutně potřeba v západoukrajinském Lvově. 

„Už od čtvrtka vidím a vnímám obrovskou míru solidarity a chuť Brňanů pomáhat Ukrajině a jejím statečným obyvatelům. Ode dneška se můžete zapojit také do hmotné pomoci. Shromažďujeme spacáky, deky a karimatky, které můžete odevzdat ve vybraných sběrných střediscích odpadu," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Město chce od obyvatel zjistit, jaký má podle nich charakter

Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel, 2022. Kvantitativní sociologické šetření na toto téma provede společnost Inboox CZ, s. r. o. 

„V roce 2008 byla schválena Zastupitelstvem města Brna první ucelená sada indikátorů pro hodnocení rozvoje města. Tenkrát ustanovená indikátorová soustava se později dále vyvíjela s cílem umožnit odborným útvarům a politickému vedení města sledovat, nakolik je či není dosahováno strategických cílů," vysvětlil důležitost šetření náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

K situaci na Ukrajině mimořádně zasedli brněnští radní. Projednali možnou pomoc a přerušení partnerství s dvěma ruskými městy

Zpravodajské servery přinášejí od čtvrteční noci dramatické záběry z Ukrajiny. Vzhledem k bezprecedentní situaci, která v této zemi nastala, mimořádně zasedla Rada města Brna. Na programu měla rozpravu o poskytnutí finanční a humanitární pomoci Ukrajině, zřízení speciální telefonické linky nebo zajištění případného dočasného ubytování pro lidi prchající z válečných oblastí. Brno také vypovědělo partnerství s ruskými městy.

Nová vyhláška má za cíl zlepšit stav ovzduší v zimních měsících

Brněnští radní doporučili zastupitelům, aby schválili novou obecně závaznou vyhlášku týkající se zákazu spalování uhlí ve zdrojích o příkonu 300 kW a níže. V případě vyhlášení smogových situací by bylo zakázáno používat zdroje na pevná paliva, pokud nejsou hlavním zdrojem vytápění objektu.

Historie i zábava nejen pro Brňany. Den Brna letos cílí na celý region

Patnáctý srpen 1645 se zapsal do historie města jako den, kdy Brňané porazili Švédy. Na památku této události pořádají TIC Brno, Společnost 1645 a Brněnské biskupství každý rok Den Brna. 

Den Brna dlouhodobě pořádá TIC Brno ve spolupráci se Společností 1645 a Biskupstvím brněnským. Akce každoročně přiláká mnoho místních i mimobrněnských obyvatel, protože jim nabízí široké spektrum kulturních a zábavních programů. Jejich zásadní součástí pak je rozsáhlá rekonstrukce bitvy, která se převážně koná na Kraví hoře a účastní se jí na 200 nadšenců do historie. Mezi další pravidelné aktivity patří vojenský průvod centrem města zakončený položením věnce na hrob velitele městské obrany Raduita de Souches a pořad Černá koule pro generála Torstensona konající se v Labyrintu pod Zelným trhem.

Více zeleně a parků v Brně. Město pomůže s projekty městských částí

Město Brno nadále podporuje snahy městských částí o sázení stromů, úpravy zeleně nebo vytváření nových parků. Radní navrhují poslat peníze na potřebné dokumentace nebo samotné realizace 13 projektů.