Proměna lokality nabírá obrátky – už se pracuje i u podjezdu Caracas. Na Mendlově náměstí se začne na podzim

Začalo to na Křížkovského, nyní jsou stavbaři už u brněnského Caracasu. Pokračovat budou na Výstavní a pak na samotném Mendlově náměstí. Probíhající rekonstrukce dopravně velmi zatížené lokality zahrnuje práce na vodovodu, kanalizaci, horkovodech a dalších sítích i úpravu povrchů. Cestujícím městské hromadné dopravy budou sloužit nové bezbariérové zastávky, částečně se také bude měnit trasa trolejbusové dopravy. Předpokládaná hodnota investice města je 155 milionů, hotovo má být na konci léta 2022. Jedná se o důležitý krok, který umožní v budoucnu celkovou přeměnu náměstí.

Magazín Mendel prozradí tajemství otce genetiky

Johann Gregor Mendel, který je významně spjatý s městem Brnem, oslaví v červenci příštího roku dvousté narozeniny. Již nyní získal první dárek v podobě lifestylového magazínu věnujícího se nejen jeho životu a práci, ale zejména jeho odkazu v podobě nejprogresivnější vědy dneška – genetice. Časopis je předzvěstí 200. výročí Mendelova narození, které si Brno připomene v příštím roce.

Otevírání dat města pokračuje a zrychluje

Od začátku roku 2021 funguje aktualizovaný datový portál data.brno.cz.  Hlavním cílem aktualizace webu bylo vytvořit co nejlepší prostředí pro sdílení a poskytování otevřených dat. Tedy takových dat, která lze strojové číst a dále zpracovávat. Zároveň není omezeno jejich další užití, a to např. licencemi.

V brněnské zoo plánují modernizaci stávajícího vstupu pro návštěvníky

Zoo Brno plánuje modernizaci stávajícího vstupního předprostoru do zoologické zahrady včetně objektu pokladen tak, aby došlo k oddělení provozu pěších a automobilů. Součástí má být také vybudování tzv. zálivu pro autobusy při ulici U Zoologické zahrady, jejichž parkování bude omezeno pouze pro výstup a nástup návštěvníků.

Vybudování dopravní a technické infrastruktury v ulicích Novomoravanská a Moravanské lány podpoří rozvoj perspektivní lokality na jihu Brna

Zbudování kanalizační sítě pro samostatný odvod splaškových a dešťových vod, tedy oddílného kanalizačního systému, dostavba a propojení vodovodního řadu, realizace komunikace, chodníků a veřejného osvětlení v rozvojové lokalitě Moravanské lány v městské části Brno-jih, konkrétně v ulicích Novomoravanská a Moravanské lány, je součástí investičního záměru, s jehož zpracováním souhlasili brněnští radní.

Odhalení vývojových vad pomocí umělé inteligence nebo software na 3D strukturu proteinů. Brno podpoří unikátní prototypy

Tři projekty uspěly v první výzvě druhého ročníku programu Prototypuj a ověřuj, kterým město Brno společně s inovační agenturou JIC podporuje začínající podnikatelské nápady. Ve finále se představilo 8 projektů, které nabízí unikátní řešení a jejich autoři shánějí zdroje na výrobu prototypu. Tři vítězné projekty si mezi sebe rozdělí 2,5 milionu korun, které pokryjí 70 procent jejich nákladů. Zbytek si příjemci hradí sami.