Teplárny Brno a ČEZ uzavřely memorandum k prověření proveditelnosti horkovodu z Dukovan

Představitelé společností Teplárny Brno a ČEZ podepsali memorandum o spolupráci na přípravě projektu horkovodu, který by měl do metropole jižní Moravy přivést čisté teplo z Dukovan. Tato iniciativa vychází ze snahy zajistit bezpečnost a soběstačnost v dodávkách energií, a to v souladu s evropskou iniciativou Green Deal, která do budoucna počítá s masivním nárůstem bezemisních zdrojů energie.

V rámci výstavby wellness centra vznikne v Židenicích také parkovací dům pro veřejnost a plavecký bazén vhodný i pro děti

Wellness centrum, plavecký bazén a parkovací dům při ulici Viniční u polikliniky vzejdou ze spolupráce mezi městem Brnem a soukromým investorem, společností Wellness Brno Východ, s.r.o. 

„Soukromý investor se ve smlouvě o spolupráci zavazuje k vybudování plaveckého bazénu o délce 25 metrů se 4 plaveckými dráhami v parametrech vyhovujících k zajištění plavecké výuky žáků mateřských a základních škol i mimoškolních aktivit dětí. Pokud bude tento režim nastaven a využíván, město každoročně poskytne na provoz bazénu účelovou dotaci ve výši 3 miliony korun," řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Startovací bydlení by se mohlo zpřístupnit lidem až do 40 let věku

Změna pravidel pronájmu obecních bytů by měla umožnit, že by se o startovací bydlení mohli hlásit lidé až do 40 let namísto nynějšího limitu 35 let. Zastupitelé budou změnu pravidel projednávat na červnovém zasedání.

Memorandum stvrdilo spolupráci města Brna a VUT v Brně na rozvoji elektromobility

Ještě úžeji spolupracovat na rychlejším rozvoji elektromobility a na vytváření vhodných podmínek pro její využití širokou veřejností budou statutární město Brno a Vysoké učení technické v Brně. Svůj zájem stvrdili minulý týden na Červeném mlýně Tepláren Brno podpisem memoranda primátorka Brna Markéta Vaňková a rektor VUT Ladislav Janíček. Memorandum počítá rovněž s příležitostí pro studenty, kteří se tématům elektromobility mohou věnovat ve svých bakalářských a diplomových pracích nebo se budou moci zapojovat do trainee programu společnosti Teplárny Brno, která je garantem rozvoje elektromobility pro město.

Zastávky i chodníky budou přístupnější, sedm míst čeká bezbariérová úprava

Sedm dalších míst by mohlo v nejbližší době získat bezbariérovou úpravu. Do konce tohoto roku čeká bezbariérová úprava například zastávku Pionýrská směrem do centra a zastávku Šumavská směrem z centra, chodníky na Obvodové a na křižovatkách Jana Babáka s Táborem a Jana Babáka s Tererovou nebo Černého a Staré dálnice. V plánu je také úprava obrubníků na Mifkově.

15. červen je Evropským dnem proti vloupání, užitečné rady nabízejí i brněnští strážníci

Období dovolených je časem, kdy se nejvíc z celého roku zdůrazňuje nutnost chránit svůj majetek. Na možné nebezpečí upozorňuje i kampaň k Evropskému dni proti vloupání, který připadá na 15. červen.

Zamykání dveří, zavírání oken či vstupu na balkon se může jevit jako zdánlivě zbytečné. Zvláště když uživatel opouští byt pouze nakrátko. Statistiky jsou však neúprosné a čísla ukazují, že tato rizika se rozhodně nevyplácí podceňovat.