Rezidentní parkování se v příštím roce rozšíří do oblastí v městské části Brno-střed

Do šesti ulic v už regulovaných oblastech se rozšíří rezidentní parkování. Postupem času se ukázalo, že zavést modré zóny bude nutné i do ulice Eliášovy, Kameníčkovy, Sirotkovy, Fanderlíkovy, Palackého třídy a Matulkovy. Pravidla rezidentního parkování v těchto místech začnou platit postupně přibližně od letošního dubna. Radní odsouhlasili také harmonogram rozšiřování oblastí placeného stání pro příští rok. Od června do konce října 2023 se rezidentní parkování rozšíří celkem do devíti oblastí, které spadají do městské části Brno-střed.

Podomní prodejci energií mají na území města Brna zákaz. Radní vydali nové nařízení, které reaguje na novelu energetického zákona

Brno vydalo nařízení, které zakazuje takzvaný podomní prodej energií na celém území města. Je to reakce na rozsudek Nejvyššího správního soudu, který řešil kasační stížnost České pošty, s. p., v Moravskoslezském kraji, a na následnou novelu energetického zákona.

Moravská galerie obdrží od města dar, který umožní rozšíření aktivit pro uprchlíky v přízemí a na dvoře Pražákova paláce

Moravská galerie obdrží od města dar ve výši 750 000 korun na realizaci projektu Pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny.

„Moravská galerie patří k těm veřejným subjektům, které se masivně zapojily do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Především tím, že poskytla zázemí v přízemí a dvoře Pražákova paláce, kde vzniklo díky úsilí Ženského vzdělávacího ústavu Brno, tedy spolku navazujícího na stopadesátiletou tradici brněnské Vesny, jedno z nejdůležitějších a uprchlíky hojně využívaných center dobrovolnické pomoci v Brně. Forma daru ve výši 750 000 korun je ze strany města nejrychlejší cestou, jak poskytnout finanční prostředky nejen pro udržení stávajících aktivit, ale především na jejich významné rozšíření v podobě celodenního programu a informačních služeb," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Brnu se zelení díky dotacím pro životní prostředí

Vzdělávání a osvětu v ekologické tématice podporuje město pravidelnou dotací, která se váže i na připravené téma. Pro letošní rok byl vybrán Green Deal a jeho význam pro Českou republiku. Brno dále podpoří jednotlivé organizace pomocí individuálních dotací. 

Jízdné zdarma, péče o zvířata v útulku, výpůjčka části Muzejky, ale i zprovoznění dvou krytů. To vše si vyžádala válka na Ukrajině

Lidé, kteří do Brna uprchli před válkou, budou moci využívat městskou hromadnou dopravu zdarma, útulek Městské policie Brno se přechodně postará o zvířata a spolek Ukrajinská iniciativa jižní Moravy získá dočasně možnost užívat část Muzejky. Dále se plánuje zprovoznění krytu civilní obrany Denis na ulici Nádražní a krytu civilní obrany 10-Z na ulici Husova.

Výsledky akademického výzkumu v oblasti kyberbezpečnosti by mohla využít správa města

Nedávno Brno podpořilo projekt Cybersecurity Innovation Hub, který se uchází o peníze z Evropské unie na vytvoření platformy pro sdílení osvědčených postupů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Nyní město připravilo další podpůrný dopis zaměřený na tuto oblast.