Farmaceutická fakulta MU získala výrobní linku na injekční léčivé přípravky

Speciální výrobní linku pro přípravu lyofilizovaných léčivých přípravků, které se podávají pacientům formou injekcí, získala díky spolupráci s firmou oncomed manufacturing a.s. Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity (MU). Výrobní linka, kterou z provozu vyřadila společnost medac GmbH v Německu, bude sloužit nejen pro výuku studentů, ale také pro potřeby výzkumu a vývoje. Studenti tak budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s technologií, která se v praxi sice hojně využívá, ale s ohledem na náročné podmínky provozu se k ní běžně nedostanou.

Výstava na Malinovského náměstí vypráví příběh první evropské ústavy

Jako nejstarší ústava na světě je označována ta americká z roku 1787. Ani po více než dvou stoletích však demokratické principy ve světě nemají vyhráno. Apelovat na význam občanských svobod a participace na správě věcí veřejných v historii i dnes chce výstava „Republika dvou národů. Příběh první evropské ústavy", která právě probíhá na Malinovského náměstí. 

Město připravuje asanaci svahu nad stezkou Zouvalka na Brněnské přehradě

V loňském roce byla uvedena do provozu pěší stezka Zouvalka na Brněnské přehradě. Na základě geotechnického průzkumu město nyní připravuje asanaci svahu nad novou lávkou.

„Předchozí stav stezky na levém břehu Brněnské přehrady byl nevyhovující a v některých místech i nebezpečný. Díky terénním úpravám zde vznikla nová lávka a další část chodníků byla zpevněna. Po otevření došlo k výraznému nárůstu počtu chodců, který znamená větší zátěž pro podloží v dané lokalitě. Z tohoto důvodu jsme si nechali vypracovat geotechnický průzkum svahu, na jehož základě jsme vytipovali místa, která vyžadují zabezpečení nebo jiné úpravy," vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Zástupci Sítě kreativních měst UNESCO dorazí do Brna na kulatý stůl

Až do neděle město ožívá festivalem Maraton hudby Brno. Při této příležitosti dorazí do města sedm zástupců členských měst Sítě kreativních měst UNESCO, kteří se zúčastní kulatého stolu nazvaného „Meet Music".

Do Sítě kreativních měst UNESCO bylo Brno zapsáno 31. října 2017. Prostřednictvím tohoto vyjadřuje UNESCO městům uznání za jejich mimořádné úsilí při uplatňování kreativity jako strategického faktoru pro udržitelný rozvoj. Brno je v rámci České republiky teprve druhým městem, které se tímto titulem může pochlubit – prvním se v roce 2014 stala Praha, která se ovšem profiluje jako město literatury. Označením „Kreativní město" UNESCO ocenilo aktivity Brna na poli hudby, mimořádnou rozmanitost hudební nabídky i plány zařadit hudbu do rozvojových priorit města.

Děti z obcí postižených tornádem přijedou do Brna. Město jim zajistilo program na hvězdárně, ve Vida! centru a v areálu U Mravence Lesíka

Rodiny z Mikulčic, Hrušek, Lužic a Moravské Nové Vsi mohou poslat své děti na dva výlety do Brna. Je to další forma pomoci města lidem, jejichž životy na konci června poznamenalo ničivé tornádo, které se přehnalo Břeclavskem a Hodonínskem.

Křižovatku u Semilassa se podařilo opravit rychleji, pro tramvaje i osobní dopravu se otevřela o tři týdny dříve

Cestující městskou hromadnou dopravou se v pondělí 9. srpna poprvé projedou po opravené křižovatce u Semilassa. Během pěti měsíců se oblast dočkala 167 metrů nové kanalizace, 210 metrů vodovodu, 350 metrů nové tramvajové trati i nového povrchu vozovky. Na kompletní rekonstrukci křižovatka čekala téměř deset let.