V brněnských parcích se sáňkovat může, potvrdili radní

Vyrazit se sáňkami na Kraví horu nebo na jiný kopec v Brně patří k oblíbeným kratochvílím obyvatel, zvláště těch nejmenších. Že touto aktivitou neporušují žádnou vyhlášku na ochranu zeleně, výslovně potvrdili brněnští radní. Reagovali tak na nepříjemné události minulých dní v Praze.

„Venkovní sporty jsou jednou z mála činností, kterým se dnes lidé mohou věnovat jen s menšími omezeními. Když k tomu připočteme po dlouhé době mrazivé počasí, a dokonce i tady v Brně sněhovou nadílku, není divu, že se řada rodin vydává na kterýkoli svah v okolí, aby si děti užily trochu zábavy a všichni si provětrali hlavu. Usnesením, které jsme (...) přijali, chceme všechny ubezpečit, že je to na území Brna povolená aktivita, a předejít možným nedorozuměním jak na straně obyvatel, tak správců parku nebo městské policie," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dohoda mezi městem a provozovateli sdílených koloběžek zabrání jejich odkládání na nevhodná místa

Klíčoví poskytovatelé služby sdílených koloběžek se dohodli s městem na pravidlech, která by měla zvýšit bezpečnost jejich provozu. Koloběžky Lime, re.volt a Yoyoway nově bude třeba odkládat na vybraných místech, aby se jejich uživatelé vyhnuli penalizaci. V praxi to bude znamenat, že koloběžky budou jejich uživatelé parkovat tak, aby nebránily pohybu chodců a nezasahovaly do vozovky, jinak nepůjde službu ukončit.

Přehled průběhu očkování proti covid-19 v Jihomoravském kraji

Město Brno dlouhodobě poskytuje detailní statistiky o průběhu epidemie onemocnění covid-19, a to prostřednictvím datového portálu data.brno.cz.  Největší přidanou hodnotou statistik je jejich podrobné územní členění, přehlednost a aktuálnost. Jsou zde kombinovány dva oficiální zdroje – Krajská hygienická stanice JMK a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Dosud se v Jihomoravském kraji nakazilo téměř 95 tisíc obyvatel, z toho více než 30 tisíc ve městě Brně.

Budoucnost zahrádek v Brně je výsledek kompromisu všech jednajících. Zatím zůstávají, ale v některých místech jsou dlouhodobě neudržitelné

Přípravy nového územního plánu v Brně jdou do finále a s nimi i vyjednávání o zahrádkářských koloniích. V posledních měsících představitelé Brna a zástupci zahrádkářů jednali zejména o těch na Červeném kopci, Žlutém kopci a na Kraví hoře. Na každém místě je situace jiná, jisté ale je, že prozatím zůstávají, i když dlouhodobě je mají na řadě míst nahradit obytné domy a městské parky. Územní plán také nově usnadní vznik komunitních zahrad po celém Brně.

Město začne ve spolupráci se SAKO Brno vyrábět a podporovat energii z obnovitelných zdrojů

Rada města Brna udělila pokyn na realizaci fotovoltaických a fototermických systémů na území města. Projekt dostala na starost městská společnost SAKO Brno.

„V roce 2017 přistoupilo město Brno k Paktu starostů a primátorů a zavázalo se tak snížit do roku 2030 emise CO₂ o 40 %. Následně jsme vypracovali Akční plán udržitelné energetiky a klimatu, tzv. SECAP, ve kterém jsou popsána možná opatření vedoucí ke snižování produkce CO₂. Mezi nimi je i větší využívání energie z obnovitelných zdrojů. Připravili jsme proto na úrovni města projekt, jehož cílem je instalace slunečních elektráren na vhodné budovy ve městě. Rádi bychom, aby se zapojil i soukromý sektor a přidal se ke snahám města," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Město chce směnit pozemky na Kamenném vrchu a postavit tam byty

Výstavba na Kamenném vrchu i na Pekařské by se přiblížila díky směně pozemků. Město by díky ní téměř scelilo území na Kamenném vrchu, kde připravuje stovky družstevních bytů, a společnost IMPERA má developerské plány s územím na rohu Pekařské a Anenské. Definitivní slovo budou mít zastupitelé na únorovém zasedání.