Velké změny v DRFG aréně

Modernizací prošla během hokejových prázdnin víceúčelová hala DRFG Aréna, Brňany stále označována nejčastěji jako Rondo. Pro bezpečnější hru byly instalovány nové mantinely, včetně plexiskel, střídaček pro hráče, trestných lavic, časoměřičů a sítí. Rovněž byla provedena výměna osvětlení hokejové haly a nouzového osvětlení. V tuto chvíli má DRFG Aréna nejmodernější a nejlepší mantinely i osvětlení v celé ČR.

Lékaři upozorňují na prevenci, počet HIV nakažených roste

Dle aktuálních dat Státního zdravotního ústavu počet nemocných HIV v České republice stále narůstá, zatímco v roce 2010 bylo HIV pozitivních 1 522, jen za prvních pět měsíců letošního roku je to již 3 468.

Pro krizové bydlení město zrekonstuovalo čtyři byty

Přechodné ubytování Brňanů, kteří se ocitli v krizové životní situaci, umožní zrekonstruovaný dům na Francouzské. Ve čtyřech jednotkách, které budou zkolaudovány do konce června, najdou střechu nad hlavou po nezbytně dlouhou dobu nutnou k nalezení nového bydlení. Brněnští radní schválili Koncepci krizového ubytování, která vymezuje cílové skupiny a podmínky užívání.

Město plánuje opravit a dobudovat páteřní stoky

Rekonstrukce a dobudování kmenových stok čeká v nejbližší době některé části města. Rada města minulý týden schválila investiční záměr rekonstrukce stoky A v úseku mezi Štýřickým a Táborského nábřežím. Zpracován bude také investiční záměr na dobudování stoky mezi Hájeckou ulicí a Novou Mosilanou.

Investiční záměr představí cyklostezku podél Leskavy

Brněnští radní dali zelenou zpracování investičního záměru dvou etap nové cyklostezky podél potoku Leskava. Necelé dva kilometry město vyjdou podle odhadů na 15 milionů korun. Budovat by se mělo ve dvou etapách.

Návrh nové cyklostezky obsahuje základní trasu s lokálními variantami vedení. Trasa by měla začít u křížení potoku Leskava s komunikací III/15270. První etapa povede až po křížení s ulicí Podsedky. Druhá etapa budování počítá s cyklotrasou od konce oblasti Lány po výjezd do ulice Rajhradská. Dohromady se jedná o cca 1,6 kilometru.

Místní v Kovářské ulici dojedou autem ke svým nemovitostem

Už od čtvrtka se otevřela větší část ulice Kovářská pro místní obsluhu a zásobování. Silnice včetně příjezdů k domům a parkovacích ploch se zpřístupnila lidem, kteří v oblasti žijí a vlastní nemovitosti. Rada města schválila dohodu o užívání části komunikace, která v minulých měsících prošla rekonstrukcí v souvislosti s projektem Tramvaj Plotní.