Nepotřebné, ale funkční spotřebiče dostanou druhou šanci

Koupíte si nový typ pračky, který má více funkcí, ale starý spotřebič pořád funguje. Nemusí však skončit jako odpad. Společnost ELEKTROWIN spustila projekt „Jsem zpět", který má za cíl dát vybraným plně funkčním elektrospotřebičům druhou šanci. Radní dnes schválili, že se do projektu zapojí i Brno.

Rada města Brna schválila smlouvu o spolupráci na projektu „Jsem zpět" mezi městem Brnem a společností ELEKTROWIN, která provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Projekt bude realizován na Sběrném středisku odpadů Vídeňská–Jílová, neboť jsou zde prostory vhodné ke shromažďování vybraných elektrospotřebičů.

Nová kniha ukazuje, jak by měla vypadat kvalitní veřejná prostranství

Radní města Brna vzali na vědomí koncepční dokument Principy tvorby veřejných prostranství. Vydala jej Kancelář architekta města Brna. Prohlédnout si ho může každý na webových stránkách kanceláře.

„Kniha může sloužit jako návod pro zadávání úprav veřejných prostranství. Mohou ji využít zástupci města, městských částí, architekti, projektanti i veřejnost. Oceňuji, že ukazuje v kontrastu špatné i dobré příklady z praxe. Díky tomu můžeme ve městě vytvářet kvalitní místa, která budou sloužit svému účelu," uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Město ušetří v roce 2020 na energiích 9 milionů korun

Koncem srpna letošního roku se uskutečnily na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE aukce elektřiny a plynu pro sdružené odběratele statutárního města Brna, a to na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023. Na jejich základě byl vybrán dodavatel pro obě komodity. Stala se jím společnost Pražská plynárenská.

Na podporu zdravotnických, prorodinných a proseniorských služeb putuje necelých 16 milionů korun

Zdravotnické služby ve městě Brně doplňují i nestátní organizace, které město Brno dlouhodobě podporuje. Jedná se především o domácí ošetřovatelskou péči, hospicovou péči a dlouhodobou péči o duševně nemocné mimo lůžková zařízení. Radní doporučili zastupitelstvu schválit uzavření smluv s organizacemi, kterým byly schváleny dotace v rozpočtu města na rok 2020.

Vánoce na brněnské radnici nabídnou pestrý program i potravinovou sbírku

I v letošním roce se Nová radnice ponoří do vánoční atmosféry. Den před Štědrým večerem si sem lidé mohou přijít užít tradiční akci Vánoce na brněnské radnici. Pro děti je připraven program plný rukodělných dílen i divadla, vystoupení si přichystal také Michal Nesvadba z Kouzelné školky. Dospělí si mohou projít radnici nebo se zapojit do potravinové sbírky.

Ze Žebětína do Kohoutovic bezpečně. Pěší i cyklisté využijí novou stezku

Tři měsíce stavebních prací a 14 milionů korun si vyžádalo propojení Žebětína a horní části Bystrce s Kohoutovicemi. Pěším i cyklistům tu nyní slouží nová zhruba kilometrová cyklostezka. Dělníci dokončují poslední práce, úplně hotová bude nejpozději na svátky.

Nápad na vytvoření stezky, která by vyřešila bariéru Staré dálnice, přihlásil Oldřich Drápal do prvního ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás. „Stará dálnice odděluje městskou část Žebětín od zbytku Brna a jak pro cyklisty, tak i pěší je toto místo, co se týče bezpečnosti, zcela nepřekonatelnou překážkou. Smyslem projektu bylo zpracovat studii, která navrhne propojení obory Holedná, Kohoutovic a tím centra Brna s Žebětínem, sídlištěm Kamechy i celou horní částí Bystrce," popsal Oldřich Drápal.