V Husovicích ztvární sochu Marie Restituty

Nové sochy se dočkají obyvatelé Husovic. Rada města Brna souhlasila se zařazením Marie Restituty Kafkové do seznamu osobností k výtvarnému ztvárnění v rámci projektu Sochy pro Brno. Doplní tak sedmičku již dříve schválených.

Město podpoří závody v králičím hopu i talentované žáky

Poskytnutí dotací ve výši 56 tisíc a 45 tisíc korun Českému svazu chovatelů a 67 tisíc korun na projekt Česká hlava schválila rada města na středečním jednání. Přidělení financí bude ještě potvrzovat zastupitelstvo. Peníze budou sloužit na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže nebo na pořízení speciálních drah pro závody v králičím hopu.

Otevřeně mrazí ženská vajíčka – poprvé v ČR

Vůbec poprvé v Česku mrazí česká reprodukční klinika z Brna ženská vajíčka přímým ponořením do tekutého dusíku. Tento způsob tzv. otevřeného mražení je spolehlivější a je při něm řádově nižší riziko, že při rozmražení „budoucí generace" dojde k poškození. Všechny ostatní kliniky v Česku dosud používají „uzavřený systém mražení", kde se vajíčka nedostávají do přímého kontaktu s tekutým dusíkem. Nabídku zamražení vajíček (oocytů) využívají v Česku například ženy, které čeká onkologická léčba, nebo ty, které odkládají těhotenství na později.

V Brně se loni narodilo nejvíce dětí za posledních 35 let. Nová data přináší Zpráva o stavu města

Brno vydalo už třetí Zprávu o stavu města. Ta pomocí infografik ilustruje základní statistické ukazatele, které se vyvíjí pro město většinou pozitivně. Zpráva je členěna do pěti částí v návaznosti na strukturu strategie #brno2050, konkrétně na zdroje, správu města, prosperitu, služby a prostředí. Zpráva o stavu města je dostupná na webu data.brno.cz. 

„Vydávání Zprávy o stavu města má pozitivní ohlas u veřejnosti, a proto se vždy snažíme o hledání nových zajímavých statistik, které představujeme populární a zjednodušenou formou," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Tržnice hostila více jak 700 expatů z 95 různých zemí

Slovo "expat" se v češtině i v angličtině zaužívalo k popisu zahraničního odborníka, který se za prací přesunul do jiné země. „Brno se snaží expaty přilákat, a také si je udržet, jelikož svými zkušenostmi a znalostmi ve zdejších nadnárodních firmách, na univerzitách či ve školách přispívají k mezinárodnímu rozvoji města," uvádí Markéta Vaňková, primátorka města Brna, která nad akcí převzala záštitu. Jednou ze strategií města k tomu určených je podpora Brno Expat Centra , které zahraničním odborníkům kreativních, manažerských či výzkumných profesí poskytuje informační a konzultační služby, sdružuje anglicky hovořící služby a pořádá odborné vzdělávací akce a networkingová setkání.

Mezi všemi městy v ČR má Brno třetí největší podnikatelský potenciál

Brno se umístilo na třetím místě v rámci celorepublikového srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který zpracovává analytická agentura Datank. Vyhlašovatelem je týdeník Ekonom. Letos se uskutečnil již jedenáctý ročník výzkumu. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 7. května 2019 v prostorách Letenského zámečku v Praze.