Plánovaná opatření pomohou znovuobnovit cestovní ruch

Vedení města Brna již dříve avizovalo pomoc cestovnímu ruchu, který s nástupem pandemie koronaviru zaznamenal propad. Radní proto vybrali dodavatele, který pro plánovanou komunikační kampaň nakoupí online prostor. Zároveň schválili dodavatele venkovních stojanů na dezinfekci, které budou stát u turistických cílů ve městě. Zastupitelům pak doporučili navýšit členský příspěvek města Brna pro Centrálu cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o., a také navýšit příspěvek pro TIC Brno na projekt Brnopas.

Na daních letos přijde město o 1,8 miliardy

V souvislosti s přijatými opatřeními k zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19, se v letošním roce předpokládá výrazné snížení výkonu české ekonomiky. Brněnští radní se již zabývali střednědobým výhledem rozpočtu, ve kterém se nové skutečnosti odrážejí.

Nájemci nebytových prostor mají splatnost nájemného odloženou do konce roku. Město připravuje postup pro jeho odpuštění

Už 23. března schválili brněnští radní, že nájemci městských nebytových prostor nesvěřených městským částem mohou nájemné za období od 12. 3. do 30. 6. uhradit se zpožděním. Šlo o jednu z forem podpory podnikatelů zasažených vládními nařízeními. Datum, do kterého by za to město neúčtovalo žádné sankce, bylo stanoveno na 31. 7. Na svém posledním zasedání radní upravili usnesení tak, aby bylo v souladu s mezitím přijatou legislativou. Lhůta pro zaplacení daného nájemného byla prodloužena do konce letošního roku.

V Brně přibudou nové ulice i náměstí

Brněnští radní odsouhlasili pojmenování nového náměstí před budoucím Janáčkovým kulturním centrem, dále nové ulice v Žebětíně a prodloužení stávající ulice v Líšni.

Před budoucím koncertním sálem vznikne mezi ulicemi Besední a Veselá nové prostranství, které městská část Brno-střed doporučila pojmenovat náměstí Ludvíka Kundery.

Kolonie Nový dům je Evropským dědictvím

Brněnská kolonie Nový dům získala označení Evropské dědictví, které má za cíl propagovat evropský rozměr pamětihodností. Komplex funkcionalistických rodinných domů získal tuto značku v rámci nadnárodní žádosti Vilové kolonie Evropy 1927–1932 spolu s pražskou osadou Baba a dalšími evropskými místy.

Město na svém území prověří využití artéských studní

Desítky metrů pod povrchem Brna leží zásoby pitné vody. Tzv. artéská voda by mohla sloužit pro zásobování obyvatel města v případě dlouhotrvajícího sucha. Město Brno si nechá zpracovat studii, která přezkoumá stávající artéské vrty a navrhne nové. 

„Zkušenosti z minulých let ukazují, že je nedostatek vody obrovským problémem. Z tohoto důvodu si necháme zpracovat odbornou studii zaměřenou na využití artéské vody, která se nachází pod městem. Základem průzkumu bude revize stávajících vrtů a navržení míst, kde by mohly vzniknout vrty nové. Dále by měly být vytipovány vrty, které by mohly sloužit pro zásobování obyvatel pitnou vodou v případě krizového stavu," uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.