Město učinilo další krok k výstavbě nového bazénu za Lužánkami

Město Brno učinilo další krok k výstavbě nového bazénu za Lužánkami. Radní schválili materiál týkající se vydání změny Územního plánu města Brna. Poslední slovo budou mít  brněnští zastupitelé.

V tomto roce by mělo být vydáno stavební povolení pro výstavbu nového 25metrového bazénu (s menším, polovičním bazénkem pro děti), který má doplnit Městský plavecký stadion Lužánky. V plánu je také rozšíření komplexu o akvapark. Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna zajistil zpracování návrhu změny územního plánu a jeho projednání, a proto může být materiál týkající se vydání předmětné změny předložen k projednání na červnovém zasedání Zastupitelstva města Brna.

Na prevenci domácího násilí půjde z městského rozpočtu milion korun

Problematika prevence násilí v rodině postoupila v Brně do další fáze. Radní schválili smlouvu o spolupráci členů Interdisciplinárního týmu města Brna pro oblast domácího násilí. A také doporučili zastupitelům poskytnout dotace z městského rozpočtu na rok 2019 v celkové výši 1 milion korun na projekty na podporu prevence tohoto typu násilí.

Pneumokok stále hrozí. Loni na jihu Moravy onemocnělo více lidí než předchozí rok

Pneumokok stále hrozí. Loni na jihu Moravy onemocnělo invazivním pneumokokovým onemocněním více lidí, než předchozí rok - celkem 53, 12 z nich zemřelo. Lékaři varují seniory i rodiče malých dětí: Neriskujte, nechte se očkovat!

Velmi vážnému průběhu invazivní pneumokokové infekce (IPO) loni v Brně a na jihu Moravy čelilo 53 lidí, 12 z nich podle Mgr. Veroniky Ovesné z Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje zemřelo. Pneumokok může vyvolat těžký zápal plic, meningitidu, otravu krve, někdy i s celoživotními následky. Bakterie Streptococcus pneumoniae je velmi nebezpečná zejména pro děti do dvou let a seniory. Nebezpečí lze přitom snížit očkováním, které mají senioři nad 65 let zdarma.

Město podpoří opravu oblíbených hodin na „Čáře"

Kde si dát schůzku v centru Brna? Jedno z nejznámějších míst je na „Čáře" pod hodinami. A právě na opravu těchto hodin chce město přispět 44 tisíc korun. Zmíněné hodiny jsou výrazným prvkem přestupního uzlu MHD na ulici Joštově, kde se denně pohybují stovky lidí, a rovněž slouží jako významný orientační bod a tradiční místo schůzek Brňanů.

Nové názvy ulic připomenou matematika i textilní továrnu

Šest nových názvů ulic navrhli radní zastupitelům ke schválení. Nové názvosloví se týká městských částí Brno-střed, Tuřany, Brno-sever a Řečkovice a Mokrá Hora.

Čtyři městské části podaly návrhy na pojmenování nových ulic, resp. na pojmenování prodloužení stávající ulice, Pracovní skupině pro názvosloví města Brna. Tyto návrhy pracovní skupina projednala a doporučila radním ke schválení. Dalším krokem bude schválení nových názvů zastupitelstvem.

Odborníci a politici se poradí, jak v Brně vytvářet příznivé životní prostředí

Město Brno soustavně usiluje o udržení a zlepšování úrovně životního prostředí ve městě. Aby mohla být jeho ochrana i nadále prohlubována, radní  zřídili Poradní sbor RMB pro životní prostředí. Jeho úkolem bude dávat podněty ke koncepčnímu řešení závažných problémů v oblasti životního prostředí, připravovat podklady, stanoviska a návrhy, spolupracovat na vznikajících koncepčních materiálech a metodikách a navrhovat úpravy u stávajících apod.