Dotace podpoří práci neziskovek a nemocnic v oblasti drog a závislostí

Více než deset milionů korun chtějí radní města Brna uvolnit na podporu nemocnic a neziskových organizací, které poskytují služby v oblasti závislostí a drogové problematiky. Jejich projekty umožní závislým lepší zapojení do života, podpoří snahu o jejich léčbu a péči o jejich stav a v neposlední řadě se zaměří i na prevenci. Opatření podpoří udržení a rozvoj systému práce s cílovými skupinami a jsou v souladu s dlouhodobou politikou města v oblasti drog a závislostí. Radní doporučili dotace ke schválení zastupitelům.

Jihomoravský filmový fond vyhlašuje výzvu na výrobu. Rozdělí až 9 milionů korun

Podporu audiovizuálního průmyslu, filmové tvorby a posílení propagace Jihomoravského kraje a města Brna prostřednictvím audiovizuálních děl má na starosti Jihomoravský filmový fond. Fond ve své letošní výzvě na výrobu poskytne příspěvky na hraná, animovaná a dokumentární audiovizuální díla. Zájemci o příspěvek mohou podávat žádosti v době od 6. února do 1. března.

Město koupí pro hasiče vybavení za desítky milionů

Už jim slouží hasicí a řezací zařízení, záchranné plavidlo nebo 25 sad dýchacích přístrojů, každá položka zhruba za milion korun. V nejbližších měsících by k nim mělo přibýt mimo jiné pět speciálních vozidel (CAS) v ceně minimálně 7 milionů za jedno. Letos má město Brno v plánu podpořit brněnské profesionální hasiče částkou 46,5 milionu korun, další tři miliony pošle prostřednictvím městských částí dobrovolným jednotkám (JSDH). Pokračování spolupráce s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje přijela tento týden na požární stanici v Lidické ulici osobně projednat primátorka Markéta Vaňková.

Blíží se romantický odběr krve na sv. Valentýna. Objednat se můžete i on-line

Přijďte si užít romantický odběr krve na svatého Valentýna, který letos připadá na čtvrtek 14. února 2019. Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno zve tradičně všechny zájemce o dobrovolné darování krve – opakované i prvodárce. Dárci, kteří přijdou v páru, obdrží dárek (odběrem musí projít alespoň jeden z páru). TTO bude v tento den opět vítat zamilované páry či jednotlivce hledající svoji novou lásku.

Vrcholoví sportovci obdrží v letošním roce 66 milionů korun

Město Brno soustavně podporuje sportovní kluby ve městě. Ty, které sdružují vrcholové sportovce, mohly zažádat o dotace v programu Neinvestiční dotace spolkům na podporu vrcholového sportu pro rok 2019. Rada města Brna rozhodla o udělení dotací brněnským spolkům a právnickým osobám ve výši 66 milionů korun.

„Stejně jako v minulých letech, tak i letos město podpoří brněnské kluby v jejich fungování. Oproti loňskému roku se pak částka pro vrcholové sportovce navýšila z 62 na 66 milionů korun. Pro kolektivní sporty je vyčleněno 55,5 milionu a pro individuální 10,5 milionu korun," uvedl Jaroslav Suchý, radní pro oblast školství a sportu.

Brno je úspěšné v čerpání dotací, které podpoří kvalitu výuky na základních školách

Městu Brnu bylo schváleno deset projektů zaměřených na zkvalitnění infrastruktury brněnských základních škol. Jedná se o základní školy Čejkovická, Labská, Vedlejší, Merhautova (budova Vranovská), Jana Broskvy, Řehořova, Kotlářská, Měšťanská, Pastviny a Gajdošova. Projekty se zaměří na vybudování, případně rekonstrukci odborných učeben. Vylepší se i bezbariérovost škol. 120 milionů korun získá město z evropských dotací.