Inspirace západem: Město vyzkouší koncept spolkového bydlení

Další příležitosti k vybudování dostupnějšího bydlení se chce po vzoru západní Evropy chopit i Brno. 

„Spolkové bydlení je v zemích západní Evropy oblíbenou formou výstavby dostupných bytů. Baugruppe, jak se v německy mluvících zemích spolkové bydlení označuje, je další z modelů bytové výstavby, kdy staví jiný subjekt než developer, a tedy byty jsou pořízeny za nákladové ceny, bez marže developerů. A právě první pilotní projekt spolkového bydlení nyní zahajujeme v Brně a otevíráme možnost přihlášek uchazečů o tento projekt.

Game Access Conference chce udělat z města mekku herního vývoje

Zařadit Brno mezi světová města proslulá herním vývojem, takový je cíl Game Access Conference 2022. 

„Základem Game Access je sdílení poznatků a prohlubování odborných znalostí přítomných vývojářů. To probíhá primárně formou přednášek a diskuzí u kulatého stolu, jež se týkají nejnovějších trendů a technik v průmyslu, ale také širší teorie či historických reflexí. Letos bude na Game Access přednášet přes 50 vývojářských veteránů z celého světa. Cílem konference je podpořit svět herního průmyslu, a to především v ČR, propojit česká a zahraniční herní studia a zvýšit kvalitu i kvantitu lokálních vývojářů. Finální ambicí projektu je zařazení Brna mezi světová města proslulá herním vývojem, jako jsou například Helsinky nebo Montreal," uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

I letos budou mít žáci mateřských, základních a středních škol možnost navštívit koupaliště Riviéra a Zábrdovice zdarma

Žáci mateřských, základních a středních škol budou mít možnost navštívit koupaliště Riviéra a Zábrdovice v červnu v čase od 9 do 12 hodin zdarma.

„Chceme tak po dlouhých covidových omezeních a karanténách vrátit děti a mládež ke zdravému pohybu. Proto jsme se rozhodli zopakovat školám nabídku navštěvovat v červnu tyto areály během dopoledních hodin zdarma," uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Studie pomůže navrhnout nejlepší cyklistickou trasu z Bosonoh do zbytku Brna

Město Brno si nechá vypracovat tzv. vyhledávací studii, jejímž cílem je prověřit možnosti bezpečného vedení cyklistů do městské části Bosonohy. Trasy pro cyklisty by měly být napojené na současnou infrastrukturu a měly by brát v potaz plánované změny v oblasti.

Město poskytlo Vesně prostory na Údolní, ta tu bude provozovat dětské skupiny pro ukrajinské děti

Zajistit přístup ke vzdělávání ukrajinským dětem, které sem se svými příbuznými utekly před válkou, je jedním z klíčových kroků pro jejich integraci i další rozvoj. U předškolních dětí se jako vhodná forma jeví dětské skupiny. K jejich zřízení poskytlo město prostory Ženskému vzdělávacímu ústavu, mezi lidmi známému jako spolek Vesna.

Na Ukrajinu poputuje další materiální pomoc. Tentokrát do Charkova

V rámci pomoci Ukrajině proběhne další nákup a dodávka materiální pomoci. Tentokrát poputuje do partnerského města Charkova. Všechny nákupy jsou realizovány na základě usnesení březnového zasedání Zastupitelstva města Brna, které schválilo poskytnutí daru ve formě materiální pomoci Ukrajině, jež je zasažena válečným konfliktem.