Na Kociánce má vzniknout areál sociálních služeb a bydlení

Studii a dokumentaci nutnou pro stavbu domu s pečovatelskou službou, domovů pro seniory a se zvláštním režimem i technickou infrastrukturu vypracuje firma Atelier 99, s. r. o. Moderní komplex bude v budoucnu sloužit lidem vyššího věku i těm s těžkou formou poruch autistického spektra.

Úkolem vybrané firmy bude zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit výkon autorského dozoru stavby. „V rámci projektu chceme do budoucna na Kociánce vybudovat dům s pečovatelskou službou, domov se zvláštním režimem a domov pro seniory. Vybraný zhotovitel kromě studie vytvoří také dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Město pak bude moci ve vhodnou chvíli dát pokyn ke zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a k zahájení výstavby," přiblížila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Fakultní nemocnice navyšují kapacitu testovacích míst

V souvislosti s povinností předkládat test na koronavirus při cestě do Řecka, navyšují obě brněnské fakultní nemocnice své testovací kapacity. Odběrová místa budou dále od pátku 14. srpna 2020 v provozu po dva víkendy po sobě s tím, že každý z nich zajistí jedna fakultní nemocnice.

FNUSA otevřela odběrové místo na covid testy

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně otevřela od pondělí 10. srpna odběrové místo na test koronaviru. Testování je určeno zájemcům z řad široké veřejnosti se žádankou od lékaře nebo krajské hygienické stanice a také samoplátcům. Všichni se musí předem objednat pomocí online objednávkového formuláře (spuštěn 8. 8.) na webových stránkách nemocnice www.fnusa.cz.  Bez objednání nebude příchozí otestován.

FN Brno testuje i čtyři dny v týdnu

Fakultní nemocnice Brno rozšířila od začátku srpna počet testovacích dnů na tři, tedy pondělí, středa a pátek. A v tomto týdnu výjimečně také ve čtvrtek. Děláme maximum pro to, abychom otestovali zájemce, kteří přicházejí buď od praktických lékařů nebo jsou samoplátci. I nadále platí, že v čase mezi 8 a 9 hodinou jsou v rámci rezervačního systému upřednostňováni pacienti zaslaní od Krajské hygienické stanice.

Návštěvníci Lužánek se mohou těšit na cukrárnu

Záměrem vytvořit v parku Lužánky cukrárnu se zabývala Rada města Brna. Nová možnost občerstvení by měla vzniknout v bývalém skladovacím objektu u dopravního hřiště.

„Parky v centru města jsou vyhledávaným místem odpočinku a relaxace mnoha lidí. Postupně se je snažíme udělat pro návštěvníky ještě příjemnější. Do nevyužívaného skladu v Lužánkách bychom chtěli umístit cukrárnu. V první fázi nabídneme objekt soukromým investorům zároveň k rekonstrukci a následnému provozování. Teprve pokud by se nikdo nepřihlásil, provedeme rekonstrukci na náklady města a už zrenovovaný prostor bude provozovat Veřejná zeleň města Brna, nebo pro něj najdeme soukromého provozovatele," popsal 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Pomoci snižovat emise mohou také firmy. Město je podpoří a ocení certifikáty

Město Brno reaguje na probíhající klimatické změny a svou činností se snaží omezit produkování skleníkových plynů. V roce 2019 byl přijat Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna, který popisuje možnosti a nástroje, jak toho dosáhnout. Důležitým faktorem je zapojení terciárního sektoru, který v této problematice hraje významnou roli.