Nebezpečné křížení cyklostezky podél Svitavy a čtyřproudovky na Hladíkově konečně vyřeší podjezd

Stavba podjezdu v místě křížení cyklostezky podél Svitavy a čtyřproudové silnice první třídy na Hladíkově začne na přelomu září a října.  Práce mají skončit nejpozději na jaře.

„Bezpečnost chodců a cyklistů se na ulici Hladíkova řeší už od roku 2002, kdy byla část cyklostezky vyasfaltována. Původně byl zamýšlen přechod, což by ale znamenalo snížení kapacity silnice první třídy, a stavba by se tak prakticky stala nepovolitelnou. V roce 2013 se začala prosazovat varianta podjezdu. Tu pro změnu komplikoval blízký železniční most a celková finanční náročnost tohoto postupu. Nám se konečně podařilo tento letitý problém vyřešit: máme pro stavbu všechny potřebné dokumenty a vysoutěženého dodavatele, který navíc bude o téměř dva miliony levnější, než kolik předpokládala zadávací dokumentace," sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Část stavby prodloužené tramvajové trati do kampusu bude v předčasném užívání

Lidé mohou od začátku září využívat obnovené chodníky na Labské, vozovku v Jihlavské, část kanalizačních přípojek a část veřejného osvětlení. 

„Přestože do konce výluk tramvají a trolejbusů zbývá ještě několik týdnů, spouštíme do provozu některé části stavby, které bylo možné dokončit v předstihu a ulehčit tak cestování alespoň na některých místech dříve, než jsme očekávali. Jedná se zejména o ulici Jihlavskou, pod kterou je již dokončen tunel, a bylo tedy možné demontovat všechny tři provizorní mosty, navazující odvodnění ulice a její osvětlení. Dále pak chodníky na ulici U Penzionu, díky kterým zmizí provizorní trasa pro pěší přes staveniště. Postupně se připravují další návrhy na předčasné užívání jednotlivých stavebních objektů. Je skvělé, že práce na stavbě probíhají podle harmonogramu a nedochází k žádným zpožděním," uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Město ve spolupráci s Teplárnami Brno a městskou policií opět na začátku školního roku obdaruje prvňáčky

Na začátku nového školního roku dostane více než 4 000 prvňáčků na 72 brněnských základních školách opět dárkový set se školními pomůckami a s dalšími drobnostmi. Větší část uhradí město, finančně se na pořízení dárků budou podílet také Teplárny Brno, a. s. Do balíčku přispěje i Městská policie Brno.

Krasobruslaři budou mít lepší připojení na elektřinu, stolní tenisté opravenou část kanalizace, handicapovaní nový workout – to vše z dotací od města

Hned tři sportoviště dosáhnou na dotace od města. „Město dlouhodobě podporuje projekty, které mají za cíl zkvalitnění sportovního prostředí v Brně, a projekty zaměřené na oblast sportu včetně podpory handicapovaných sportovců. Sport má pro společnost hluboký nejen hodnotový význam, ale i výrazný ekonomický přínos. Prostředky, které město investuje do jeho podpory, se vracejí v oblasti zdravotní, sociální, vzdělávání a také v oblasti ekonomické," řekl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Osvětlení cyklostezky v úseku Kamenná–Anthropos, které má zvýšit bezpečnost v exponované lokalitě, je hotové. Fungovat začne v září

Osvětlení cyklostezky v úseku Kamenná–Anthropos o délce bezmála 2,5 kilometru je hotové. Pohyb pěšky i na kolech tak bude na tomto frekventovaném místě bezpečnější.

Kromě několika stávajících stožárů, kde pracovníci městské společnosti Technické sítě Brno vyměnili pouze původní svítidla za moderní, zde v posledním půlroce postupně vybudovali 77 nových světelných míst. Délka celé nasvícené trasy je 2 420 metrů, celkové náklady činí necelých 8 milionů korun.

Město memorandem podpoří vznik nových zahrádek

Na nalezení a vytvoření nových lokalit pro zahrádkáře na městských pozemcích, tvorbě komunitních zahrad i zajištění lepší přístupnosti zahrádkářských osad by se v dohledné době mělo dohodnout město Brno se zahrádkáři. 

„Zahrádky jsou důležitým prvkem ekosystému města, který přispívá mimo jiné k ochraně životního prostředí, podpoře ekologických funkcí a zmírňování klimatických změn. Zahrádkářská činnost má také pozitivní vliv na budování kladného vztahu k přírodě nejen u dětí a pomáhá ve vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje formou samozásobitelství lokálními potravinami. V memorandu se město zavazuje mimo jiné k tomu, že bude projevovat zájem o tvorbu nových komunitních zahrad, bude podporovat vhodné nakládání s biologickým odpadem. Naším cílem je chránit půdní fond, zvyšovat biodiverzitu ve městě, podporovat ptačí druhy a mnoho dalšího," uvedl náměstek primátorky Petr Hladík.