IT pro holky? Šance pro konec prázdnin i do života

Ideální zaměstnání pro ženy, které lze skloubit s rodinou? Práce, připomínající charakterem s mírnou nadsázkou třeba háčkování? Anebo, ale to jen pod čarou, široká nabídka perspektivních mladých mužů k výběru? Ke správné odpovědi na všechny tyto tři otázky vede jediná cesta: studium na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Žačky základních škol a studentky gymnázií se o tom mohou samy přesvědčit na další běhu Letní počítačové školy FIT, kterou fakulta pořádá na konci srpna a počátkem září. Volná místa ještě jsou, ale je potřeba si pospíšit.

Brno bude mít svoji jezdeckou sochu

Po dlouhém čekání padlo definitivní rozhodnutí: Brno bude mít svoji jezdeckou sochu. Jejím autorem bude na základě vítězného soutěžního návrhu, podaného ve výtvarné soutěži vyhlášené v roce 2012, akademický malíř Jaroslav Róna. Ten již splnil veškeré legislativní a nutné úkony k tomu, aby ve středu 17. července 2013 schválila Rada města Brna smlouvu o dílo.

Jezdecká socha, odlitá z bronzu, bude vytvořena jako alegorie Odvahy, na počest moravského markraběte Jošta Lucemburského. „Město Brno tak definitivně dokončí rekonstrukci Moravského náměstí, kde jsou již zastoupeny v podobě výtvarných děl všechny tzv. platónské ctnosti," uvedl mluvčí brněnského magistrátu Pavel Žára. Skulptura vyroste u jihozápadního nároží kostela sv. Tomáše při ústí ulice Rabínovy.

O názvu uličky pod Petrovem se stále hlasuje

Ještě šest týdnů – až do 31. srpna - mohou obyvatelé Brna hlasovat o názvu zatím bezejmenné uličky pod Petrovem. Anketa probíhá v Urban centru na Staré radnici a na Úřadě městské části Brno-střed na Dominikánské ulici.

Rozhoduje se o tom, jestli ulička ponese jméno bývalého českého prezidenta Václava Havla, nebo bude pojmenována po přírodovědci Karlu Andrém či po Janu Calábkovi, zakladateli vědecké kinematografie. Ve hře je i varianta ponechat uličku nepojmenovanou.

Masarykova univerzita: Pravost diplomu lze ověřit online

Případů, kdy lidé předložili falešné diplomy, v posledních letech přibývá. Pravost vysokoškolského diplomu si nyní mohou zájemci nově snadno ověřit na internetu na základě znalosti jeho originálního čísla. Masarykova univerzita, která jako první tuto službu zavedla, tak chce ztížit práci padělatelům. Ti až dosud zneužívali toho, že pravost dokumentů nebylo možné snadno ověřit – zájemci neměli jinou možnost než kontaktovat přímo tu instituci, která diplom vydala.

Opravené hřiště ocení děti z mateřinek i školáci

Další brněnská škola bude disponovat kvalitním sportovním zázemím. Při Základní a mateřské škole Zemědělská v Brně v Černých Polích dojde k opravě již nevyhovujícího sportovního zázemí, které by se mělo za více než pět milionů korun včetně dotace Evropské unie proměnit v moderní a účelné sportoviště.

„Město Brno investuje do revitalizace kapacit určených pro sportování s cílem podpořit pohybové aktivity dětí a mládeže. Díky rekonstrukci hřiště při základní škole na ulici Zemědělské získají děti kvalitní a moderní zázemí nejen pro hodiny tělocviku," řekl první náměstek primátora Robert Kotzian.

Javory poslouží jako zelený filtr města

Alespoň částečně „vylepšit" životní prostředí i v místech, kde je znečišťují auta, pomohou „zelené filtry". Brněnští radní rozhodli o výsadbě stromů v ulicích, kde je velmi silná automobilová doprava, ale kde není možné jiné technologické opatření, které by vedlo ke snížení imisní zátěže. Izolační zeleň, která by měla oddělit obytné zóny od významných zdrojů znečišťujících ovzduší – zejména páteřních komunikací - se objeví na Žarošické, Jedovnické a Novolíšeňské.