Technické muzeum v Brně slaví šedesáté narozeniny

Foto titulka šířka 1Šedesáté narozeniny jsou v lidském životě momentem, kdy už docela dobře může jedinec bilancovat. Šedesátiny u institucí tento dojem nevzbuzují. A přeci i zde se za tu mnohé mohlo stát... Technické muzeum v Brně jako jednotka nezávislá na Národním technickém muzeum (Praha) existuje od 1. ledna 1961. Cesta k samostatnosti byla delší. A oslavu i bilanci si šedesátiny rozhodně zaslouží.

Za bezprostředního předchůdce TMB je považován Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce, který byl založen v roce 1936. Ale technické a průmyslové muzejní sbírky byly zastoupeny už ve sbírkách Františkova muzea FOTO 5 Salon(dnes Moravské zemské muzeum), které vzniklo na počátku 19. stol. Postupně se však zaměřilo na přírodovědní a společenskovědní obory a techniku ze své sbírkotvorné činnosti vyloučilo. Na základě této skutečnosti vzrostlo v sedmdesátých letech 19. století důraznější úsilí o vybudování technického muzea. V roce 1873 bylo v Brně založeno Moravské průmyslové muzeum (dnes Moravská galerie). Přestože v něm v roce 1895 vzniklo samostatné technologické oddělení, docházelo při postupné orientaci na uměleckou a uměleckořemeslnou tvorbu k útlumu a zániku tohoto oddělení. Tolik k úplným začátkům.

Již zmíněný archiv z 30. let obnovil svoji činnost v roce 1948. Počátkem roku 1951 byl zestátněn a zahájil novou činnost jako pobočka Národního technického muzea – Archiv. A prvního dne roku 1961 se tato brněnská pobočka osamostatnila. Vzniklo Technické muzeum v Brně, jehož zřizovatelem je Ministerstvo kultury České republiky.

Možná si někteří ještě vzpomínají na první budovu, ve které muzeum sídlilo11 FOTO – byla to budova kláštera řádu sv. Voršily na rohu ulic Orlí a Josefské. Svou první výstavu s názvem Přístroje pro měření, regulaci a automatizaci otevřelo 29. ledna 1961. V roce 1964 u příležitosti 150. výročí První brněnské strojírny zpřístupnilo muzeum svou první expozici s názvem Od parního stroje k atomovým elektrárnám.

Dalším důležitým mezníkem muzea se stal rok 1996, kdy muselo vyklidit objekt v Josefské ulici. Jeho jednotlivé složky byly roztroušeny po institucích města Brna do roku 2003, kdy otevřelo svou stávající budovu v Brně-Králově Poli. Dnes TMB nabízí 17 stálých expozic,FOTO 1 str 12 13 Technickou hernu, výstavy krátkodobějšího charakteru a velké množství různorodých akcí pro veřejnost laickou i odbornou veřejnost. Během let dostalo do správy šest mimobrněnských památek: kovárnu v Těšanech, Starou huť u Adamova, Vodní mlýn ve Slupi, Areál čs. opevnění a železné opony v Šatově, na Vysočině Šlakhamr a na moravskoslovenském pomezí Větrný mlýn v Kuželově. Tři z nich za dobu, co se o ně muzeum stará, obdržely titul národní kulturní památka. Téměř každá zaujala filmové štáby a natáčely se v jejich areálech pohádky či filmy historické nebo ze současnosti.

„Jednou z památek ve správě TMB je Větrný mlýn v Kuželově, který v roce 2019 prošel generální opravou a můžeme se pochlubit, že provedené zásahy byly oceněny cenou Nejlépe opravená kulturní památka 8 FOTOJihomoravského kraje v roce 2020 a Cenou Patria Nostra v rámci akce Náš venkov 1990–2020," představuje malou část z letošního plánu TMB ředitel Ivo Štěpánek. A upřesňuje: „Práce na této národní kulturní památce budou pokračovat rekonstrukcí historické stodoly jako zázemí pro správce a návštěvníky, ve spolupráci s obcí Kuželov bude vybudována nabíjecí stanice pro elektrokola a nakonec bude provedena také generálka hospodářské budovy s novou expozicí horňáckého bydlení. Druhou největší akcí bude vybudování Muzea celnictví a ochrany hranic v objektu bývalé celnice v Hatích.

V letošním roce Technické muzeum v Brně připravilo rozmanitou nabídku akcí nejen do hlavní budovy, ale i na památky. Uvidíme, co covid-19 dovolí zrealizovat."

Letošní rok v TMB ve zkratce:

  • ROBOT2020 – výstava k výročí bratří Čapků s přesahem do blízké budoucnost
  • Vlněná elegance – Tvorba brněnských textilek mezi lety 1918-1939
  • Minerva 1881-2021 – k 150. výročí výrobce šicích strojů
  • Primky a jiná časoměrná zařízení ze sbírky Libora Hovorky
  • Šedesátka s TMB – 28. 8. 2021 – narozeninová párty
  • Zažij svět nevidomých – rodinný den u příležitosti Mezinárodního dne nevidomých

Podrobnější informace - www.tmbrno.cz

(sal)
Foto: Archív TMB