Světové premiéry, světové hvězdy. Filharmonie Brno zahajuje svoji 65. sezonu

k hlavnímu textu  Filharmonie-Brno-Besedni-dum-17.6.2020-foto-Vojtech-Kaba-32Filharmonie Brno vstupuje do své 65. sezony. S dvěma abonentními řadami v Janáčkově divadle, českými i světovými premiérami, mezinárodně uznávanými sólisty a především, již tradičně, s originální dramaturgií pojící hudbu straších i novějších období. Abonentní řady se vracejí do podoby před třemi lety: dvě symfonické v Janáčkově divadle a jedna komorně-orchestrální v Besedním domě. „Každý koncert je koncipován tak, aby byl jedinečným hudebním zážitkem. I tak bych ale ráda vyzdvihla dvě velká jména, na která se velmi těším. Prvním z nich je Renaud Capuçon, v jehož podání uslyšíme Korngoldův Houslový koncert D dur, druhým pak tenorista Christoph Prégardien, který přednese Schubertovy písně," uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.

Oba zmíněné koncerty se odehrají pod taktovkou šéfdirigenta a uměleckého ředitele Dennise Russella Daviese, který v Brně začíná svoji třetí sezonu. „Mám obrovskou radost, že zde budu dirigovat dvě premiéry mých blízkých přátel, kteří patří mezi nejúspěšnější žijící skladatele – Thomase Larchera a Philipa Glasse. V případě prvního z nich se jedná o Symfonii č. 3 nazvanou A line Above the Sky, kterou dokončil na jaře. Vznikla jako společná objednávka šesti evropských orchestrů a institucí, mezi které patří i Filharmonie Brno. Světovou premiéru měla mít v květnu, čemuž ovšem zabránila pandemie koronaviru, symfonii tedy zahrajeme jako první na světě," uvedl Davies. Pod jeho taktovkou zazní v České republice poprvé také Symfonie č. 2 Philipa Glasse, v jednom večeru se Symfonií č. 2 D dur Johannese Brahmse. Program ze symfonií, které mají shodné pořadové číslo, je připraven ještě jednou, s pátými symfoniemi Miloslava Kabeláče a Dmitrije Šostakoviče. Tuto mimořádně dramatickou kombinaci povede stálý hostující dirigent Filharmonie Brno Robert Kružík.

Posluchači se mohou těšit ještě na jedno dílo zkomponované na objednávku Filharmonie Brno. To zazní ve světové premiéře. Arménský skladatel Tigran Mansurjan, jehož Requiem sklidilo letos v Brně naprosto mimořádný úspěch, komponuje na popud dramaturga Vítězslava Mikeše orchestrální verzi svého kvartetu Agnus Dei. Ve stejném večeru ho doplní Houslovýk hlavnímu textu  Philip Glass photo Andreas H. Bitesnich koncert č. 3 Alfreda Schnittkeho, který provede houslový maximalista Milan Pala. „Impulzem k tomuto spojení byly dvě mimořádné události končící sezony. Jednak obrovský úspěch Mansurjanova Requiem a pak neuvěřitelný záskok Milana Paly, který na poslední chvíli zastoupil nemocného sólistu. Během pár hodin nastudoval virtuozní Vranického Houslový koncert C dur a po tři večery za něj sklidil ovace ve stoje. Tímto nevídaným výkonem si řekl o pozvání do nové sezony, tentokrát se skladbou, která je jeho naturelu bližší," uvedl dramaturg Vítězslav Mikeš. Zajímavostí je, že Mansurjanovo dílo i Schnittkeho skladba jsou věnovány legendárnímu ruskému houslistovi Olegu Kaganovi. Koncert povede brněnskému publiku dobře známý dirigent Alexander Liebreich.

I v roce 2020 pokračuje filharmonie v netradičních formátech beethovenovských oslav. „Na prvním abonentním koncertě v Besedním domě představíme tohoto velikána třemi předehrami shodně nazvanými Leonora, které zarámují mimořádná díla Antonína Dvořáka a mého přítele Arvo Pärta. Ostatně zahajovací koncert sezony v katedrále na Petrově má na programu také Pärta, a to přesně v den jeho 85. narozenin. K tomu Brucknerovu monumentální Pátou symfonii," informoval Davies.

Po loňských dvou komorních večerech, kdy šéfdirigent doprovázel coby klavírista filharmonické violoncellisty,k hlavnímu textu  detail letos zopakuje stejný formát s hráči na dechové nástroje. V duu se svou manželkou klavíristkou Maki Namekawou ještě představí program z děl Mozarta a Šostakoviče.

Každý z abonentních cyklů v Janáčkově divadle nabídne čtyři programy po dvou večerech, řada v Besedním domě šest dvojvečerů. Kromě toho je připraveno osm mimořádných koncertů, například Zahajovací, Adventní, Novoroční a edukační pro dospělé s názvem Opravdový Vivaldi. Nově se sjednocují začátky všech koncertů na 19.00, a to včetně abonmá Jazz & World Music. Připraveno je i oblíbené Rodinné abonmá nebo cyklus koncertů filharmonických akademiků Mladá krev.

Zahájení v katedrále 11. 9. 2020
Arvo Pärt a Anton Bruckner.RÁMEČEK 1  ZAHÁJENÍ V KATEDRÁLE  šéfdirigent Dennis R. Davies  foto Andreas H. Bitesnich Estonský skladatel slavící přesně v den zahajovacího koncertu 85 let a rakouský velikán 19. století. Tato kombinace zahájí 65. sezonu Filharmonie Brno. Nejdříve Cantus in memoriam Benjamin Britten, skladba pro orchestr a zvony, a v druhé půli monumentální Bucknerova Symfonie č. 5.

RÁMEČEK 2  ANDĚLÉ SMUTKU Gija Kančeli  Linda Kim-Davies

Andělé smutku 1. a 2. 10. 2020

Haydn, Kančeli, Schwertisk. Díla těchto tří autorů zazní první dva říjnové dny v Besedním domě. Program pojí klasiku se vzpomínkou na nedávno zemřelého Giju Kančeliho se dvěma českými premiérami současného rakouského skladatele Kurta Schwertiska, Scvrklou symfonií a skladbou Pan K. objevuje Ameriku.Expozice nové hudby 10. – 15. 11. 2020
Východiskem dramaturgické koncepce letošního ročníku festivalu je konfrontace, nebo dialog nového se starým a starého s novým, jak v oblasti umělecké tvorby, tak i její interpretace. Posluchači se tak mohou těšit na například na Barbaru Mariu Willi nebo na Rejchovo kvarteto hrající na dobové nástroje v kontrastu s Erikem M, který kombinací hry na dotykovou obrazovku a laptop vytváří zvukovou smršť, nebo představiteli experimentálního DJingu.

Capucon

Capuçon hraje Korngolda 26. a 27. 11. 2020

Brněnský rodák E. W. Korngold patří k těm, kdo jsou známější v zahraničí než doma. Proslavil se v Hollywoodu jako autor filmové hudby. Svůj houslový koncert, který uslyšíme ve špičkovém podání Renauda Capuçona, jednoho z nejvýznamnějších světových houslistů, věnoval své přítelkyni Almě Mahlerové.
Hamlet 10. a 11. 12. 2020RÁMEČEK 4  HAMLET. Na fotce vypravěč Brian Caspe

Být, či nebýt: to je otázka... aneb dva různé hudební přístupy k Shakespearově tragédii z pozic skladatelů 19. a 20. století: bytostného romantika Čajkovského a bytostného postromantika Waltona, jehož hudba doprovází slavný film Hamlet (1948) s Laurencem Olivierem. Koncert s vypravěčem Brianem Caspem.