Mladí divadelníci se sejdou už potřicáté. Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

ENC 2012 - Largo Desolato - Turecko - foto Pavel Nesvatba1Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER se blíží! Jubilejní 30. ročník tohoto festivalu, který je pořádán Divadelní fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, se uskuteční od 31. března - 4. dubna 2020. Součástí festivalu bude Open Air Stage, která vyroste 31. března 2020 na Moravském náměstí u sochy Jošta Lucemburského. Program zajistí studenti Divadelní a Hudební fakulty JAMU, Circus Problem a Beps'n'Johnnies.

Festival je místem pro setkávání nejrůznějších divadelních kultur, postupů a zkušeností. Účastníky jsou především mladí talentovaní divadelníci napříč celým světem, lidé se zájmem o uměleckou tvorbu a také profesionálové z oblasti divadla. Ambasadorkou festivalu se pro letošní rok stala přední slovenská herečka - paní Emília Vášáryová, čestná doktorka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. ENC 2010 - Stvoření - Česko - JAMU - foto Pavel Nesvatba2 Tématem letošního festivalu je Taste The Time neboli čas jako fenomén, zahrnující minulost, budoucnost, ale především naši přítomnost. Přítomnost vnímáme jako bod, ze kterého se ohlížíme do minulosti a vyhlížíme do budoucnosti. Teď jsme my – tady a teď, se snahou o kontinuitu a zodpovědný přístup k věcem minulým a budoucím. Umění chápeme jako hravé, tvořivé, ale i vědomé a zodpovědné nakládání s přítomným časem a jeho náplní. Jedná se tedy zároveň i o výzvu. Výzvu ke zpomalení vnímání toku času, zachycení a intenzivnímu vychutnání přítomného okamžiku. Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER je bodem zastavení se a tím i výzvou k sebereflexi, zároveň však i příležitostí nás všech využít a naplnit tento čas po svém.

Festival vzniká za finanční podpory města Brna a Mezinárodního visegrádského fondu.

Více informací o festivalu naleznete na www.encounter.cz  nebo na facebookových stránkách SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

(sal)
Foto: Pavel Nesvatba