S Technickým muzeem za historií i do přírody

TIUTLKA - ŽELEZNÁ OPONA 1948-1989Technické muzeum v Brně v roce 2020 stejně jako v letech minulých připravilo velké množství akcí pro malé i velké, pět výstav – z toho dvě velkého rozsahu. Na dalších akcích muzeum spolupracuje či se jich účastní – sem patří např. červnový Brno Revival či Den uniformovaných sborů v Kroměříži v říjnu. O těchto akcích se dočtete podrobnosti na stránkách Šaliny a samozřejmě v průběhu roku také na www.tmbrno.cz

Do května si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu Železná opona 1948-1989, která byla zpřístupněna v listopadu 2019. Zblízka se zájemci seznámí s ženijně technickým zařízením, které střežilo v období socialismu hranice naší republiky, s historií ostrahy i s autentickými výpověďmi účastníků či očitých svědků (foto výstavy viz titulní strana). Pro děti je ve výstavě připravený zajímavý interaktivní program.


Retrogaming No. 2

V říjnu otevřelo muzeum výstavu o počátcích osobních počítačůFOTO RETROGAMING u nás s názvem Retrogaming. Její číst tvořila výstava převzatá z Regionálního muzea v Litomyšli. Od konce ledna ji mohou zájemci opět navštívit, tentokráte v novém „hávu". Tentokrát jde pouze o předměty ze sbírek Technického muzea v Brně. Ale ani v této verzi nechybí „pařanské doupě" a retro hry na retro počítačích. V dubnu se zde opět uskuteční Víkend herních legend – turnaj veřejnosti v retro počítačových hrách (18. 4.). Zároveň muzeum nabízí stálou expozici Výpočetní technika.

Podzimní invaze robotů

Výstavu velkého rozsahu chystají pracovníci muzea na podzim letošního roku. Představí historický vývoj robotiky po současnost s mírnýmFOTO ROBOT ŠÍŘKA přesahem do budoucnosti včetně komiksů, filmů a umění zaobírající se tímto tématem vůbec. Výstava s názvem ROBOT2020 bude připomenutím, že slovo robot se do světa rozlétlo od nás – když Karel Čapek ve své hře R.U.R. použil pro umělého člověka slovo robot – nápad svého bratra Josefa.

Na fotografii je robot Josef, který již nyní provází realizaci výstavy. Postavičku robota ze hry Machinarium firmy Amanita Design mohli vidět návštěvníci Regiontouru 2020, kde prezentoval své umění ve hře na perkuse.


Historická stereovize – unikát v České republice

Panorama neboli historická stereovize je přístroj, který vytváříFOTO PANORAMA u diváků dojem trojrozměrnosti sledovaných obrázků (fotografií). V brněnském technickém muzeum je unikát – jediný doposud provozuschopný originál u nás. I dnes si tak mohou návštěvníci stejně jako na přelomu 19. a 20. století prohlížet 3D snímky. V únoru jim muzeum nabídne zcela novou kolekci stereosnímků speleologa, horolezce a stereofotografa Marka Audyho.


Rodinný den v TMB

První akce pro rodiny s dětmi v Technickém muzeu v Brně se letos koná již v sobotu 21. 3. V hlavní budově v Brně – Králově Poli si návštěvníci i jejich rodiče, prarodiče či jiný doprovod budou moci vyzkoušet zajímavé činnosti, inspirované muzeem a jeho mimobrněnskými památkami.


Od Vysočiny po moravskoslovenské pomezí

Technické muzeum v Brně spravuje šest mimobrněnských památek: jedná se o Větrný mlýn v Kuželově (na hranicích se Slovenskem), o Kovárnu v Těšanech, Vodní mlýn ve Slupi,FOTO PAMÁTKA Areál československého opevnění a železné opony v Šatově, Starou huť v Adamově a Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou. Tyto památky, z nichž tři obdržely titul národní kulturní památka, muzeum otevírá sezonně – od dubna do října (vyjma Šlakhamru – otevření od května). Jedná se o ideální místa pro výlety malebnou přírodou nabízející poznávání historie, řemesel, průmyslu a architektury s malebnou přírodou. I zde muzeum pořádá akce. Pro rodiny s dětmi např. putování s Matičkou a Šroubkem, pro další zase např. Setkání kovářů damascénské oceli...

(sal)

Foto: Archív TMB