Seznamte se: Baron Trenck, mumie

trencUměl hrát na housle, hodně kouřil a poslední roky života napadal na nohu. Jaký opravdu byl nejslavnější špilberský vězeň, baron František Trenck, obestřený řadou legend? Poodhalit roušku tajemství kolem velitele pandurů se pokusil tým odborníků z Muzea města Brna a Masarykovy univerzity. Ve spolupráci se správci Kapucínské hrobky v Brně provedli v letech 2017 až 2019 řadu vyšetření na mumii barona Trencka. Výsledky nyní prezentují na výstavě Baron Trenck. Nová tvář legendy na hradě Špilberku včetně unikátního pohyblivého 3D modelu Trenckovy podoby.

Co se o Trenckovi podařilo zjistit, prozradili hlavní kurátoři výstavy: antropoložka Petra Urbanová z Přírodovědecké fakulty MU a archeolog a historik Petr Vachůt z Muzea města Brna.

Kdo byl baron Trenck?
Petr Vachůt: Elitní voják, který bojoval v několika armádách. Vzdělaný, ovládal sedm jazyků a měl v oblibě anglickou literaturu. Zálibu si našel také v hudbě, uměl hrát na housle a obstojně zpíval i tančil. Na svých panstvích byl prozíravým hospodářem a podnikatelem. Z válečné kořisti dokázal shromáždit obrovský majetek. V životě ho poznamenala série tragédií, zemřela mu matka, oba dva bratři, jeho manželka a všechny tři děti, a to vše do jeho 26 let. Trpěl náchylností k melancholii a depresím, propadal cholerickým záchvatům vzteku, ve kterých se uchyloval k násilí. Jeho nešťastná povaha jej přivedla až před soud, kde byl odsouzen k trestu smrti, který Marie Terezie zmírnila na doživotní žalář na Špilberku.

Jak vypadalo jeho věznění v Brně?
PV: Ve špilberském žaláři strávil baron Trenck jeden rok a jeden měsíc. IMG 2808Postavení bohatého muže mu zajistilo velmi přijatelné podmínky, na Špilberku obýval spolu se svým sluhou dvě místnosti. Měl možnost pohybu po pevnosti, dostatek chutného jídla i pití, v neděli pravidelně obědval u velitele Špilberku. Přesto se velmi zhoršoval jeho zdravotní stav. Dle dobových zpráv znatelně přibral, trpěl depresemi a ozvala se jeho stará zranění. Poslední týden v září roku 1749 sepsal závět a 4. října zemřel ve věku nedožitých 39 let.

Proč se po smrti dostal právě ke Kapucínům?
PV: Baron Trenck se znal s řeholníky kapucínského řádu již ve Vídni. V Brně si je znovu vybral jako zpovědníky, kteří za ním na Špilberk chodili s duchovní útěchou. Před svojí smrtí Trenck požádal o uložení svých ostatků oděných do řeholního roucha v kryptě konventního kostela.

Z těla barona Trencka se stala mumie. Čím to bylo způsobeno?
predani prstu fotoMBudikova MuMB 2017 030 1PV: Systém průduchů ve zdech krypty vytváří unikátní mikroklima, které umožňuje přirozenou mumifikaci uložených lidských těl. Tento proces proběhl i s ostatky barona Trencka. Díky tomu je dodnes máme dochovány včetně měkkých tkání.

Jaký je celkový stav mumie v roce 2019?
Petra Urbanová: Tělo je kompaktní a pevně drží pohromadě, hlava a palec levé ruky jsou však oddělené. Tělu scházejí dva koncové články ukazováku levé ruky, dva koncové články malíku pravé ruky a celkem čtyři obratle. Stav mumie je dnes stabilní a bude nadále monitorován.

Byla hlava barona Trencka useknutá?
PU: Mumii chybí tři krční a jeden hrudní obratel. Bez těchto kostí nemůžeme stoprocentně potvrdit, ani vyvrátit hypotézu o useknutí hlavy. Roztřepené, nepravidelné tkáně krku bez ostrého okraje ale naznačují, že byla porušena přirozeným rozkladem. Zkrátka se prostě hlava Františka Trencka podložená podle kapucínského zvyku cihlou asi jednoho dne uvolnila a odkutálela...

Patří hlava opravdu Trenckovi?
PU: Na základě analýzy mitochondriální DNA v Laboratoři molekulární fyziologie Ústavu biochemie MU jsme zjistili, že vzorky mumifikovaných měkkých tkání odebraných z hlavy a těla mumie pochází od jednoho jedince. Rozměry Trenckovy lebky jsou v absolutních hodnotách v mírně nadprůměrných číslech pro současné muže. Trenck s obvodem hlavy 59,5 cm by dnes nosil klobouk o velikosti L až XL. Jeho hlava byla normální, ale na první pohled se zdála menší vzhledem k robustnímu tělu.

Tedy statný muž?
PU: Trenckova výška dosahovala na svou dobu extrémní hodnoty 187 cm.predani prstu fotoMBudikova MuMB 2017 029 Muži žijící v českých zemích v 18. století totiž měřili v průměru jen 168–169 cm. Trenckova postava by byla nadprůměrná i s ohledem na dnešní výškový standard českých mužů, který představuje 180 cm. Za povšimnutí stojí i Trenckovy nezvyklé tělesné proporce. Měl disproporčně malou hlavu, dlouhé, až „pavoučí" prsty, široký promáčklý hrudník a protáhlé dolní končetiny. Shodou okolností se každá z těchto fyzických odchylek stala předností, která zvýhodňovala Trencka v boji a zvyšovala jeho fyzickou sílu a vytrvalost.

Zmínila jste nezvykle dlouhé prsty. Využil Trenck i tuto odchylku?
PU: Oproti současným mužům Trenckovým rukám dominovaly dlouhé, relativně útlé, ale přesto silné prsty. Výjimečně dlouhé jsou Trenckovy články prstů, ale také záprstní kosti, které spoluvytváří podklad dlaně. To umožňovalo baronovi pevný silový úchop v dlani, např. pro úchop šavle nebo otěží, ale i jemnou manipulaci prsty, např. při hře na housle.

Byl Trenck pravák, nebo levák?
PU: U Trencka vykazují všechny párové kosti horní poloviny těla větší rozměry na pravé straně. Naopak kosti dolní končetiny jsou větší na levé straně. Stranové rozdíly naznačují, že Trenck byl zřejmě pravák a v silových úkonech, třeba při odrazech, preferoval levou nohu.

Jakou velikost obuvi by dnes Trenck nosil?
PU: Celková délka kostí pravého a levého chodidla činí 259,6 mm a 259,3 mm. Tyto rozměry chodidla vyžadovaly obuv o velikosti 41 podle evropské normy.

Jsou na mumii zachovány vlasy a vousy?
PU: Přítomnost tělního ochlupení jsme odhalili až vyšetřením pod UV lampou. Našli jsme zbytky vlasů v čelní a spánkové oblasti hlavy na pravé straně, vousů v oblasti horního i spodního rtu a pubického ochlupení v pánevní oblasti.

Podepsal se na těle barona Trencka jeho divoký život?
IMG 2795PU: Stopy po zraněních jsou omezené. Nezachovala se žádná jizva, nemáme doložený žádný přímý vstřel či sečné zranění. Z našeho výzkumu víme, že baron utrpěl tříštivou zlomeninu levého bérce, která nevratně ovlivnila jeho pohybové schopnosti. V jeho těle se trvale zachovaly kovové šrapnely a fragmenty střel. Život v koňském sedle se odrazil na Trenckově páteři a stehenních kostech.

Kulhal Trenck?
Petr Vachůt: Vážný úraz levého bérce v bitvě u Nového Kolína v roce 1744, tedy 5 let před jeho úmrtím, trvale narušil pohyblivost Trenckovy levé dolní končetiny. Úrazem došlo k jejímu zkrácení v oblasti bérce, k vytočení chodidla i k rozvoji poúrazového zánětu kosti. Po úraze začal baron Trenck levou nohu výrazně šetřit a v silových úkonech preferoval pravou.

Měl opravdu zarostlou olověnou kulku pod levým ramenem?
PV: Historické zprávy popisují, že v Rusku při tažení proti Turkům dostal Trenck zásah kulkou pod levé rameno a kulka prý v jeho těle zůstala. Radiologické vyšetření boční stěny hrudníku, v místě pod levou paží, odhalilo dvě vysoce kontrastních cizí částečky o velikosti 9,5 mm a 10,5 mm. Snímek těchto útvarů je shodný s materiály, které obsahují těžké kovy jako je železo, olovo nebo jejich slitiny. Což naznačuje, že historické informace o zarostlé střele pod levým ramenem jsou pravdivé.

Trpěl Trenck bolestmi zubů?
Petra Urbanová: Trenck měl prokazatelně dlouhodobé problémy se zuby. Vedle vytrhnuté horní pravé stoličky se mu v ústech objevovaly opakované cysty, trpěl krvácivými záněty dásní i celého závěsného aparátu, na zubech se mu nedostatečnou zubní hygienou usazovaly vrstvy zubního kamene. Nepravidelné opotřebování zubní skloviny nás dále utvrzuje v závěru, že Trenck kousal přednostně na levé straně, což se ve výsledku projevilo asymetrií horní a dolní čelisti.

Kouřil?
PU: Na horním levém prvním řezáku si můžeme povšimnout nepravidelné kousací plochy zubní korunky, která vzniká, je-li zub používán více než ostatní. Takové místní „přetěžování" zubu se u Trencka rozvinulo opakovaným vkládáním válcovitého předmětu do úst a přidržováním právě levým řezákem. Vysvětlení je prosté – Trenck byl pravidelným kuřákem tabáku a do úst si vkládal keramickou dýmku. Tuto interpretaci podporují také silné vrstvy usazeného zubního kamene, jehož výskyt je až 7krát častější u kuřáků než u nekuřáků.


Výstava láká i na pohyblivý 3D model barona Trencka

Baron František Trenck je první historickou postava Trenck osobností, které se dostalo kompletně digitální a dokonce i pohyblivé rekonstrukce podoby tváře i celého těla včetně oblečení. Výsledky antropologických měření byly díky odborníkům z Fakulty informatiky převedeny do virtuálního modelu, který byl pomocí trikové animace dokonce oblečen a rozpohybován. Jde tedy o velmi unikátní počin. Návštěvníci výstavy uvidí, jak baron Trenck šermoval nebo jak hrál na housle.


Při výzkumu mumie barona Trencka odborníci postupně provedli fotografickou a fotogrammetrickou dokumentaci, vyšetření na počítačovém tomografu, dokumentaci v infračerveném a ultrafialovém světle, mikroskopickou analýzu vláken, entomologické vyšetření a odběr vzorků DNA.

(kal)