Dům umění mě mění. Edukační programy v Domě umění

5046870V brněnském Domě umění rozvíjíme programy pro základní a střední školy od roku 2015. Naše edukační programy se obměňují s každým novým výstavním projektem. Protože nemáme stálou expozici, inspirujeme se tématy a charakterem aktuálních výstav a využíváme i potenciál samotné architektury Domu umění, který je jedním z nejzajímavějších výstavních prostorů v České republice.

V Domě umění představujeme nejnovější uměleckou tvorbu, mnohdy experimentální, multimediální, konceptuální, která reflektuje témata a problémy současného světa. Světa plného nejrůznějších informací, dezinformací, nových médií, technologií a vizuálního smogu. U nejmladší generace, která (jako první generace vůbec) obklopena těmito fenomény vyrůstá, je třeba rozvíjet samostatné, kritické myšlení, ale také empatický dialog s ostatními. V neformálním prostředí galerie se nám daří děti i teenagery inspirovat ke svobodnému, spontánnímu sebevyjádření. Primárním cílem pro nás není vytvořit hmatatelný výtvor, ale vést žáky ke kritickému a kreativnímu způsobu uvažování.

Naše programy napomáhají rozvíjet imaginaci, intuici, kreativitu, individuálně interpretovat umělecká díla, konfrontovat vlastní porozumění vystaveným artefaktům s ostatními, diskutovat nad různými nápady a také se samostatně vizuální formou vyjadřovat. Usilujeme o otevřený tolerantní prostor, kde chyba neexistuje. Skrze současné umění se snažíme o nové pohledy a tvořivé přístupy ke světu kolem nás. Důležitým posláním edukačních programů je, aby děti nebo teenageři pochopili princip, jakým konkrétní autor tvoří, a to skrze svou vlastní tvorbu založenou na stejném či podobném principu. Děti se tak k podstatě díla dostanou mnohem snáze než skrze teoretický výklad – díky vlastnímu tvůrčímu zážitku.

Jsme intermediální

Současné umění využívá různých médií. Nebojí 8949864se kombinovat obrazy, objekty, text a zvuk, pohyb či drama. Stejně jako svět kolem nás do sebe také silně integrovalo nová digitální média. Naše edukační programy proto využívají aktuální komunikační technologie jako prostředky pro sebevyjádření. Tomu napomáhá také otevřený a osobní přístup našich lektorek a lektorů. Průběh konkrétních pořadů ovlivňují sami žáci, na nich záleží výběr konkrétních úkolů a jakým směrem se program ubírá.


Jsme inkluzivní

Od ledna 2018 ve spolupráci s lektory THeatr ludem, z. s., Šimonem Petákem a Irenou Iškievovou realizujeme4 také programy pro děti se specifickými potřebami s názvem Pan Barvička a slečna Mašlička ve výstavě. Zážitkové, tvořivé, arteterapeutické dílny s loutkami a materiálem jsou určeny především mladším dětem, ale i mládeži a dospělým s mentálním či fyzickým handicapem, dětem ohroženým sociálním vyloučením a dalším. Lektoři dílny využívají loutkářských technik a divadelních principů pro aktivní zapojení účastníků do tvořivé hry.

Do Domu umění na koncert, workshop nebo na přednášku

Kromě edukačních programů pro žáky základních a středních škol nabízí Dům umění také pestrý doprovodný program ke každé z aktuálních výstav.14 vysivani s Rubenem Montinim Můžete navštívit komentované prohlídky výstav s kurátory, umělci či dalšími zajímavými osobnostmi. Nabízíme výtvarné i hudební workshopy. Pravidelně pořádáme také víkendové programy pro rodiny s dětmi, odpolední a večerní koncerty. Zúčastnit se můžete také přednášek se zahraničními hosty, o umění nových médií ve Vašulka Kitchen Brno či o architektuře s Brněnským architektonickým manuálem. Snažíme se, aby byl Dům umění nejen galerií, ale také otevřeným kreativním centrem, místem setkání pro všechny se zájmem o umění, kulturu či sebevzdělávání.


Nové výstavy Domu umění města Brna

Na co se můžete těšit v roce 2019?

Dům umění města Brna je součástí brněnské kultury již více než sto let. Původní secesní budova Kaiser Franz-Josefs-Jubiläums Künstlerhaus byla v letech 1946-47 přestavěna ve stylu funkcionalismu podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse. Dnes se Dům umění výrazně orientuje na současné umění, udržuje kontatky s prestižními evropskými galeriemi a jako instituci jej tvoří dva výstavní domy, budova na Malinovského náměstí a Dům pánů z Kunštátu, renesanční budova na Dominikánské ulici, která je součástí Domu umění města Brna od roku 1958. Nezávislou součástí Domu umění města Brna je od roku 2000 také Galerie G99, která se do roku 2003 nacházela na Benešově ulici v Brně a nyní je umístěna v přízemí Domu pánů z Kunštátu. Galerie G99 prezentuje aktivity nejmladších tvůrců a čerstvých absolventů uměleckých škol.

V lednu a únoru 2019 můžete v Domě umění na Malinovského náměstí navštívit výstavu Feministická avantgarda 70. let / Díla ze sbírky SAMMLUNG VERBUND. Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století v souladu s tehdy naléhavými genderovými otázkami. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky Sammlung Verbund pocházejí od světově významných umělkyň. Soubor ukáže rozporuplný dobový obraz ženy na fotografiích, kresbách, videích, filmech a objektech. Námětem bylo umělkyním vlastní tělo a otázky sebeurčení či ženské identity. Součástí jejich práce je často provokativnost, radikalita a ironie. Výstava začala svou cestu Evropou v roce 2014 v Muzeu Bozar v Bruselu, pokračovala do Mnichova, Milána, Vídně, Karlsruhe a v Brně své putování skončí. Zde ji v únoru 2019 doprovodí konference, která porovná generační přístupy k ženskému emancipačnímu hnutí a tvorbě v bývalém Československu se západní Evropou a Spojenými státy americkými. Kurátorkou výstavy je zakládající ředitelka sbírky SAMMLUNG VERBUND, Wien, paní Gabriele Schor.

Tuto výstavu doprovodí menší výstavní projekt kurátora Jaroslava Anděla, Seriální abstrakce Huga Táborského. Brněnský umělec Hugo Táborský (1911–1991) je kulturní veřejnosti znám svou avantgardní fotografickou tvorbou z třicátých let minulého století a jen několik málo specialistů zná také jeho užitkovou grafiku hlásící se k mezinárodnímu hnutí tzv. nové neboli funkcionalistické typografii. Obě výstavy budou v Domě umění na Malinovského náměstí k vidění do 24. února 2019.

Od 13. března do 28. dubna 2019 bude v Domě umění možno shlédnout výstavu Event of Space Pavla Korbičky. Pavel Korbička se ve své práci zabývá8DU budova úvahami o prostoru, kdy hlavním vyjadřovacím prostředkem je světlo. Pokouší se odkrývat skryté řády a významy konkrétních míst, a v kombinaci s velkoformátovými světlovodivými deskami vpisovat do těchto míst prostory zcela nové, které mění perspektivu vnímání. Tuto výstavu doprovodí site-specific instalace Františka Demetera v přízemí Domu umění na Malinovského náměstí. Dílo Františka Demetera, slovenského autora střední generace, je expanzí média malby do prostoru. „Konkrétní prostor galerie se pro autora stává východiskem prostorové konstrukce, v níž se utvářejí nové vztahy mezi malbou a prostorem a aktivizují diváka, který vstupuje do díla, dodává kurátorka výstavy Marika Svobodová.

První pololetí roku 2019 zakončí výstava s názvem LATERNA MAGIKA /Dekonstrukce a aktualizace, kterou můžete navštívit od 15. května do 28. července 2019. Cílem výstavy je představit Laternu magiku jako multimediální audiovizuální dílo, určitý způsob a princip tvorby, který přesahuje do nejrůznějších experimentů, jak filmových, tak výtvarných. Experimentální scéna Národního divadla bude vystupovat jako fenomén, jako technický obraz odpoutávající se do prostoru a překračující svůj vlastní rám, nebo jako performativní intermediální, interaktivní a imersivní aparát. Tuto výstavu doprovodí instalace v přízemí Domu umění, která představí uměleckou práci Marie Filippovové, brněnské grafičky, malířky a environmentální umělkyně. „Marie Filippovová patří ke generaci, která nastoupila svou uměleckou kariéru na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Vyjadřuje se převážně abstraktní, koncentrovaně vytvářenou kresbou a malbou, a využívá své znalosti nejrůznějších grafických technik, dodává Terezie Petišková, kurátorka výstavy a ředitelka Domu umění

24. září otevře Dům umění výstavu Teodora Pištěka, jehož malířský projev získal uznání v nejrůznějších kulturních i mezinárodních centrech. Brněnská výtvarná obec, která je dlouhodobě ovlivněna konceptuálním způsobem uvažování, však dosud neměla možnost zhlédnout dílo tohoto malířsky orientovaného a romantismem ovlivněného umělce ve větší šíři. Výstava v 1. patře Domu umění bude postavena tak, aby vynikla jak velkorysost uměleckého projevu malíře, tak jeho osobní význam jako spoluzakladatele Chalupeckého ceny pro mladou autorskou generaci. Upozorní i na malby, které v osmdesátých letech tematizovaly fenomén designu, jejž doceňují nejrůznější postkonceptuální tendence až v současnosti.V Procházkově síni v prvním patře budovy na Malinovském náměstí bude zároveň k vidění výstava Stavby a projekty 2009–2019 / Burian, Křivinka, Pelčák, Rusín, Wahla, kurátorky Jany Tiché. Dalším podzimním projektem bude výstava Naslouchání neslyšitelnému / Listening to the Inaudible německé intermediální umělkyně Christiny Kubisch, která mapuje čtyřicet let elektromagnetických výzkumů celosvětově významné představitelky zvukového umění.

Rok 2019 v Domě umění zakončí výstava Martina Zeta, který znovu po tematizuje díla svého otce, sochaře Miloše Zeta (1920–1995), spjatého s oficiální kulturou komunistického Československa. Prostřednictvím osobního příběhu a blízkého vztahu k otci se umělec dostává k univerzálním sdělením a dotýká se opakujících se vzorců jednání naší společnosti za jakéhokoliv politického uspořádání.

Kromě velkých výstav v budově na Malinovského náměstí se mohou návštěvníci Domu umění těšit také na nové výstavní projekty v Domě pánů z Kunštátu na Dominikánské ulici. Mezi nejzajímavější v příštím roce patří projekt kurátora Martina Vaňka (CZ) a Gyuly Muskovicse (HU) We will not change our show.9 Dum panu z kunstatu Mezinárodní skupinový projekt několika českých i zahraničních umělců, které spojuje práce s LGBT tematikou a genderovou problematikou, se zaměří na otázky svobody uměleckého vyjádření, svobody slova, utajení, skrytosti a otevřenosti z pozice LGBT. V září 2019 pak Dům pánů z Kunštátu představí výstavu Drop Dead Funny kurátorky Sally Haftel Naveh, přehlídku uměleckých děl, která vytvořili různými technikami a s využitím různých médií současní izraelští umělci. Závěr roku bude patřit výstavnímu projektu Stará bydliště kurátorky Venduly Fremlové. Název výstavy Stará bydliště (Ivan Blatný) odkazuje nejen k více či méně pomíjivým hodnotám, které za sebou zanecháváme, ale také k vrstvám vědomí, vzpomínkám, jež v nás naopak konkrétní místa zanechávají.

Více informací o připravovaných výstavách i doprovodném programu najdete na webových stránkách: www.dum-umeni.cz

Těšíme se na setkání s vámi v Domě umění města Brna!

foto: Lenka Sedláčková. Ela Bialkowska, archív Domu umění