Markéta Vaňková: Aby se v Brně žilo ještě lépe. A všem

MVNarodila se sice ve znamení Raka, ale Brno hodlá jako primátorka posunout vpřed. Markéta Vaňková se stala teprve druhou ženou, která se v plejádě polistopadových primátorů postavila do čela moravské metropole. A spíš než obavy cítí hlavně odpovědnost a závazek.

Brno je mé osobní téma, říkáte v úvodu své knížky věnované právě našemu městu. Dlouho jste byla ale jako studentka i v zahraničí. Opravdu byste neměnila?
Žila jsem půl roku v Sydney. Ale právě tam, na druhém konci světa, ve svých dvaceti letech, jsem si uvědomila, jak je pro mě důležitá naše republika a moje rodné město Brno. A od té doby vím, že budu sice ráda cestovat a poznávat jiné kultury, ale navždy zůstanu brněnskou patriotkou. Nedovedu si v tuto chvíli představit, že bych byla spokojená, kdybych žila jinde než v Brně.

Váš další citát: Brno mě mění k lepšímu a chci mu to stejnou mincí vracet. Jak?
Když jsem to psala do své knížky, nevěděla jsem, že se mi podaří stát se primátorkou. I tak jsem ale chtěla, stejně jako v předchozích letech z úrovně komunální političky, pomáhat proměně Brna k lepšímu. V minulosti se mi to v mých očích povedlo například tím, že se díky petici, kterou jsem organizovala, zabránilo směně historicky cenných domů v majetku města za nemovitosti v lokalitě za Lužánkami. Doufám, že jako primátorka budu mít jistě mnohem více příležitostí Brno k lepšímu měnit.

Zkuste pojmenovat tři největší úkoly, které se budete snažit splnit?
Vyjmenovat tři největší je velký oříšek. Za svůj největší úkol považuji pokusit se vést své kolegy radní a vlastně i všechny zastupitele k tomu, abychom se snažili nejen významné strategické projekty, ale i záležitosti menšího významu připravovat a uskutečňovat bez zbytečných sporů, které vedou k jejich neustálému odkládání. Naše rozhodování musí být konstruktivní a vždy s ohledem na rozvoj Brna a potřeby občanů. Pokud se nám toto podaří, věřím, že dokážeme i zlepšit dopravní situaci v Brně, schválit nový územní plán, do jeho schválení zajistit širší bytovou výstavbu a minimálně zahájit stavbu multifunkční haly.

Sportovní fanoušci skloňují především stadion pro Kometu, ale také stadion pro Zbrojovku. Budou?
Jak jsem říkala, byla bych ráda, kdyby se stadion pro Kometu v následujících čtyřech letech alespoň začal stavět. Podotýkám ale, že to nebude „jen" hokejový stadion. Jedná se o multifunkční hokejovou halu,181119 která bude sloužit i pro pořádání velkých kulturních akcí. Stavba je však plánována v lokalitě výstaviště, na místě současného velodromu, a je tedy nejprve nezbytné zajistit jeho přesun do nového.. No a samozřejmě je potřeba zabezpečit financování obou těchto akcí. Jelikož to naše koalice považuje za jeden z nejvýznamnějších strategických projektů, věřím, že naše kroky povedou k úspěšnému cíli. U stadionu pro Zbrojovku však tak optimistická nejsem. Nejprve je totiž nutné vyřešit složité majetkoprávní vztahy v lokalitě za Lužánkami, což nebude jednoduché. Anebo najít úplně jiné řešení.

Jaký bude osud Velké ceny? Nezkomplikovala žaloba, podaná na ministerstvo školství kvůli financování akce, vaše další vyjednávání?
Další těžká otázka. Jako advokátka vím, že podání žaloby je vždy tím krajním řešením a osobně preferuji snahu o dohodu. A trochu se obávám, že uplatněná žaloba může další jednání ztížit. Domnívali-li se však zástupci spolku, že není jiné řešení, asi k tomu měli své důvody. I já bych si velmi přála, aby Velká cena byla v Brně zachována. Bohužel již nyní je jasné, že spolek tvořený městem a krajem od státu obdržel o 31 milionů korun méně, než bylo potřebné. Budeme tedy s panem hejtmanem stát před rozhodnutím, zda žalobu vzít zpět, či nikoli, se všemi důsledky, které oba kroky přinesou. Jelikož žaloba řeší pouze dotaci na letošní rok, přikláněla bych se spíše ke zpětvzetí žaloby a snažila se jednat s ministerstvem o systémovém řešení do budoucna.

Jaké budou další kroky v úpravě pravidel pro rezidentní parkování?
Pracujeme na tom nepřetržitě od okamžiku, kde jsme se dohodli na koaliční spolupráci. Snažíme se najít řešení, které bude zvýhodňovat rezidenty zejména vpodvečer a v noci, zároveň však nebude nepřívětivé pro všechny obyvatele Brna v průběhu dne. Otázkou zůstává, jak pravidla nastavit, aby splňovala naši představu a zároveň byla v souladu se zákonem. Každopádně chceme k finálnímu řešení dospět co nejdříve, aby byl i dostatečný prostor pro vysvětlení nových pravidel řidičům.

Podle vašich předvolebních prohlášení se Brno po minulé čtyři roky nerozvíjelo. Proč?
Většina z „nových věcí" byly projekty, započaté či projekčně připravené již za předchozí koalice ODS, ČSSD před podzimem 2014 – ať už se jedná například o parkovací dům DOMINI nebo opravu ulic Milady Horákové, Minská, Horová, případně o rekonstrukci Zelného trhu či Konečného náměstí. Právě končící vedení Brna spíše představovalo vize, plány a makety, ale s realizací už to bylo horší. Na druhou stranu musím říci, že v mnoha z těchto projektů budeme samozřejmě pokračovat a věřím, že je i dokončíme.

Kde očekáváte největší problémy?
V dopravě, a to jak ve vztahu ke špatné průjezdnosti Brnem, tak v nedostatku parkovacích kapacit. S tím je nedílně spjatý projekt rezidentního parkování, zavedený chaoticky a bez důkladné přípravy, což dokládá i krajský úřad, který pochybení v předmětných dokumentech města vyslovil.

Přibylo uvolněných zastupitelů. Nebudou to zbytečně vyhozené peníze?
Čekají nás nelehké úkoly, a proto jsme se domluvili, že každý z radních bude mít na starosti konkrétní oblast, nebudou tedy tzv. radní bez portfeje. A každý se mohl rozmyslet, zda pro výkon své funkce chce být tzv. uvolněn, či nikoli.181120 ustavující zasedání ZMB 1 Naprostá většina členů rady se rozhodla, že této možnosti využije, a já to považuji za správné. Dále jsou nově uvolnění i dva zastupitelé – jeden pro oblast cestovního ruchu a marketingu, druhý pro oblast informačních technologií. Obě tyto oblasti považuji pro rozvoj Brna za významné, proto i zde vidím odůvodněnost věnovat se dané funkci „naplno". Myslím tedy, že se o zbytečně vyhozené peníze nejedná. Vyhodnotit to budeme moci ve chvíli, kdy budeme ve svých funkcích končit – zda za námi za všemi bude vidět ta práce a úsilí, kterou do toho chceme vložit.

Z čeho máte největší obavy? A na co se nejvíc těšíte?
Moje pocity bych nenazvala obavami, spíše cítím velkou odpovědnost nejen vůči našim voličům, ale vůči všem Brňanům. Nechtěla bych je zklamat a ráda bych se zapsala do dějin města jako primátorka, za jejíhož vedení se Brno posunulo dopředu. A nejvíc se těším na okamžiky, kdy se nám naše plány bude dařit plnit.

ANO sice volby vyhrálo, ale skončilo v opozici. Myslíte, že budete schopni spolupracovat?
Pevně věřím, že ano. Mnohé projekty si zaslouží podporu všech zastupitelů a já se ji budu snažit získat. Na druhou stranu, opozice je v politickém světě potřebná a někdy není na škodu vyslechnout si i kritické argumenty druhé strany.

Chci, aby Brno bylo městem, kde se dobře žije, tvrdila dosud jediná žena, která před vámi usedla do primátorského křesla, Dagmar Lastovecká, rovněž z ODS. A jaký je váš primátorský cíl?
Vlastně stejný, jen více rozvitý. Chci, aby Brno bylo městem, kde se dobře žije a kde se bude žít ještě lépe než nyní, a to pokud možno všem. Neboť žádnou skupinu obyvatel bychom neměli nedůvodně preferovat a zároveň bychom neměli na nikoho zapomínat.

Co mohou ženy do politiky přinést jiného než muži?
Vždy by mělo jít o člověka, který má chuť, čas a osobní předpoklady se politikou zabývat, pak není až tak důležité, jestli je to žena nebo muž. Nejsem příznivkyní povinných kvót... Myslím však, že ženy do politiky mohou vnést jistou umírněnost, kultivovanost a schopnost empatie, což může mít pozitivní důsledky.

Když usedala Dagmar Lastovecká do primátorského křesla, byla zhruba ve vašem věku. Načerpala jste od ní i jiné rady, jak co nejlépe zvládnout to, co vás čeká?
Doktorka Lastovecká mě podporovala a radila mi již ve volební kampani. Jsem velmi ráda, že i nyní, po volbách, mám možnost s ní některé věci konzultovat. Její postřehy jsou pro mě velmi cenné, vážím si jich a velmi bych si přála, aby moje kroky sledovala a radila mi i nadále.

Doma máte „tři chlapy v chalupě" – kromě manžela ještě desetiletá dvojčata. Nebojí se o teplé večeře?
Všichni tři mě podporují, zejména bez pomoci manžela by to samozřejmě vůbec nebylo možné. A o teplé večeře se nebojí. Synové dobře vědí, že pokud nebudu doma, večeři bez problémů připraví manžel, který ostatně tráví v kuchyni čas poměrně rád.

Dotazník:
Oblíbená barva: Modrá.
Pivo, nebo víno? Oboje, záleží na situaci a společnících.
Hory, nebo moře? Oboje, v létě i v zimě.
Nejoblíbenější knížka? Malý princ.
Představení, které vás v poslední době nejvíce zaujalo v některém z brněnských divadel: Rent v MDB
Místo, které máte v Brně nejraději: Park Lužánky.

(jih)
Foto: Archív MV a TIS Brno